Öğrenmek, öğrendiklerimiz üzerine düşünmek ve düşündüklerimizi paylaşmak ve tüm paydaşlarımızı bu sürece dahil etmek bizi mutlu eder. Bloğumuz; her zaman öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin paylaşımlarına açıktır. Bazen bir öğrencimizin yazdığı şiir ile duygularımızı yeterince paylaşıp paylaşamadığımızı sorgular, bazen bir öğretmenimizin anılarında öğretmen olmakla öğretmenlik yapmak arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu bir kez daha anlarız. İsteriz ki bloğumuz düşünmeye, düşündürmeye bir araç olsun…