Açı kültürünün temellerini oluşturan değerlerimiz, öğrenci akademik programının da yapı taşını oluşturmaktadır. Açı Okulları’nın en önemli hedefi, öğrencilerin akademik program ve öğrenim deneyimleri ile kazandıklarını, evrensel değerlerle bütünleştirmeleri, yarının rekabetçi dünyasına olumlu ve artı değer katan birer birey olarak yetişmeleridir.

Bu bağlamda okul öncesi programından başlayarak lise son sınıfa kadar devam eden değerler eğitimi programıyla, öğrencilerine aşağıda belirtilen 5 temel değer ve bunların alt açılımlarını kazandırmaya çalışılmaktadır:

 • Dürüstlük

  (Tutarlılık-adalet-doğruluk)

 • Saygı

  (Diğer insanlara-kültürlere-canlılara-çevreye-bireysel farklılıklara)

 • Sorumluluk

  (Kişisel-sosyal ve toplumsal düzeylerde)

 • Üretkenlik

  (Topluma artı değer katan birey)

 • Farkındalık

  (Kişisel ve insanlık koşulları bağlamında)