Açı kültürünün temelinde, eğitim felsefesinin üzerine inşa edildiği yapı taşı görevi gören köklü değerleri yatmaktadır. Bu değerler sadece Açı Okulları’nın etiğini şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrenci akademik programı için yol gösterici ilkeler olarak hizmet eder. Açı Okulları’nın genel amacı; öğrencilerin akademik bilgi ve öğrenme deneyimlerini evrensel değerlerle birleştirmelerini sağlamak, onları sadece başarılı değil bunun yanında yarının dünyasının rekabetçi ortamına olumlu katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu misyonun merkezinde, bir öğrencinin okul öncesinden lise mezuniyetine kadar olan yolculuğunun her yönüne nüfuz edecek şekilde titizlikle tasarlanmış değerler eğitimi programı yer almaktadır. Bu program; her biri alt açılımlarıyla birlikte beş temel değeri aşılayıp pekiştirmeyi amaçlar, karakter gelişimine kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım sağlar:

 • Dürüstlük

  Değerlerin temel taşı olan dürüstlük; tutarlılık, adalet ve doğruluğu kapsar. Öğrenciler bu erdemleri eylemlerinde, etkileşimlerinde ve etik karar alma süreçlerinde somutlaştırmaya teşvik edilir.

 • Saygı

  Açı Okulları’nda saygı, sadece nezaketin ötesine geçer; diğer bireylere, farklı kültürlere, tüm canlı varlıklara, çevreye ve bireysel farklılıkların zengin dokusuna duyulan saygıyı kapsar. Öğrencilere, karşılaştıkları her varlığın doğal değerini ve haysiyetini onurlandırmaları ve takdir etmeleri öğretilir.

 • Sorumluluk

  Kişisel, sosyal ve toplumsal düzeyde sorumluluğu benimsemek, aktif vatandaşlığı ve toplumsal uyumu teşvik etmek için esastır. Açı Okulları, öğrencileri yükümlülüklerinin farkına varmaları ve yakın çevrelerinin ve ötesinin iyileştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmaları için farkındalık ve eylemlilikle donatır.

 • Üretkenlik

  Açı Okulları, her öğrencinin topluma somut bir değer katmak için benzersiz yeteneklerini ve becerilerini kullanma yetkisine sahip olduğu bir üretkenlik kültürü geliştirmeyi amaçlar. Girişimci bir zihniyeti besleyerek ve yenilikçilik ruhunu pekiştirerek öğrenciler olumlu değişimin proaktif temsilcileri olmaya teşvik edilir.

 • Farkındalık

  Kişisel ve kolektif gelişimin merkezinde, hem kendimize hem de daha geniş kitlelere ilişkin farkındalığın geliştirilmesi yer alır. Açı Okulları; iç gözlem ve keşfi kolaylaştırarak öğrencilere kendi kimlikleri, değerleri ve istekleri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmeleri için rehberlik eder. Aynı zamanda başkalarının deneyimlerine ve bakış açılarına karşı empati ve şefkati teşvik eder.

Açı Okulları; bilinçli ve kapsamlı bir değerler eğitimi programı aracılığıyla, sadece akademik olarak başarılı değil aynı zamanda dürüstlük, saygı, sorumluluk, üretkenlik ve farkındalık ilkelerini benimseyen bireyler yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu değerleri erken yaşlardan itibaren aşılayıp eğitim yolculukları boyunca pekiştirerek öğrencileri modern dünyanın karmaşıklıklarını güven, şefkat ve olumlu etki yaratma taahhüdüyle yönlendirmeleri için güçlendirir.