KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

AÇI OKULLARI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Açı Okulları (“Açı”) olarak kişisel verilerin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel veriyi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Açı’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak size ait işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz nelerdir?
Veri Kategorisiİşlenen Verileriniz
Kimlik Verisi‘Bilgi & Başvuru’, ‘Okul Ziyareti’ kısmında bulunan; ad ve soyad bilgisi, ‘İletişim’ kısmında bulunan ad bilgisi, ‘Bilgi & Başvuru’ kısmında bulunan doğum yılı, velayet bilgisi
İletişim Verisi‘Bilgi & Başvuru’, ‘Okul Ziyareti’ ve ‘İletişim’ kısmında bulunan; cep telefonu numarası, e-posta adresi, iş başvurusunda bulunmak üzere girmiş olduğunuz e-posta adresi
Eğitim Verisi‘Bilgi & Başvuru’ kısmında bulunan başvurulan okul, sınıf ve öğretim yılı bilgileri, son gidilen okul bilgisi
İşlem Güvenliği Verisiİnternet sitesi giriş-çıkış saati, IP adresi bilgisi
Pazarlama Verisi Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler

Diğer‘Okul Ziyareti’ kısmında bulunan ziyaret edilmek istenen kampüs bilgileri, ‘Bilgi & Başvuru’, ‘Okul Ziyareti’ ve ‘İletişim’ kısmında bulunan; açıklama içeriği, ‘İletişim’ kısmında bulunan konu bilgisi

 

Kullanılan kişisel verileriniz nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Açı olarak kişisel verilerinizi,

• İnternet sitesi üzerinde bulunan ‘Okul Ziyareti’ alanının doldurulması,
• İnternet sitesi üzerinde bulunan ‘Bilgi & Başvuru’ alanının doldurulması,
• İnternet sitesi üzerinde bulunan ‘İletişim’ sekmesi üzerinden erişilen alanın doldurulması,
• İnternet sitesi üzerinde bulunan ‘İş Başvuru Formu’ sekmesi üzerinden form talebiniz,
• İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz,
• İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler üzerinde aktif olan çerezler

vasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da otomatik olan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, okulumuzla olan ilişkiniz kapsamında; gerekli sözleşmeleri kurabilmek ve uygulayabilmek, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kanunlarda işlemenin öngörülmüş olması için toplamaktayız.

Elde edilen kişisel verileriniz neden kullanılıyor?

Açı olarak yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Örneğin; internet sitesi giriş-çıkış saati ve IP adresi bilgileri, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin trafik kayıtlarını tutmak amacıyla kullanılmaktadır.),
İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi (Örneğin; internet sitesine gerçekleştirilen ziyaret sayısına ilişkin bilgi, sitenin işleyiş biçimini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.),
İletişime geçen kişinin kimliğinin ayırt edilmesi (Örneğin; ‘Bilgi & Başvuru’ ve ‘Okul Ziyareti’ kısmındaki ad ve soyad bilgisi, iletişime geçen kişinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.),
Mesajınıza ilişkin dönüşlerin sağlanması (Örneğin; e-posta adresi ve telefon numarası, sorulan husus veya projeler konusunda bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.),
Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi (Örneğin; ‘Bilgi & Başvuru’ ve ‘Okul Ziyareti’ kısmında belirtilen açıklama içeriği, talep ve şikayetlerin alınması amacıyla kullanılmaktadır.),
Bilgi alınacak yerleşkenin belirlenebilmesi (Örneğin; ‘Bilgi & Başvuru’ kısmında belirtilen başvurulan okul ve sınıfa ilişkin bilgiler, bilgi başvurusu yapılan yerleşkeye ilişkin bilgilerin tarafınıza iletilmesi amacıyla kullanılmaktadır.)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

• İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
• Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara,
• Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
• Faaliyetlerimizin devamlılığı ve organizasyon gerekliliklerini sağlamak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişi şirketlere ve iş ortaklarımıza

aktarılabilmektedir.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK, size ait kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
• Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok hak sağlamaktadır.

Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

 

AÇI OKULLARI İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır) Açı Okulları (aşağıda kısaca “Açı” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır ve https://acischools.k12.tr/ (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır) Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır. Açı bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne GöreKullanım Amacına GöreÇerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre
• Oturum çerezleri • Kalıcı çerezler • Zorunlu/Teknik Çerezler • Analitik/Performans Çerezleri • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler • Hedefleme/Reklam Çerezleri • Birinci Parti Çerezler • Üçüncü Parti Çerezler

 

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.
Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak ve/veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

 

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.
Analitik/Performans Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şeklini, ziyaret sıklığı ve sayısını gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.
İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanları için özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

 

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.
Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

 

PORTAL’DA HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

Portal üzerinde analitik/performans, hedefleme/reklam ve zorunlu/teknik çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler size ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermez ve sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Kullandığımız çerezlere ilişkin bilgi ve kullanım amacı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çerezin AdıÇerezin Amacı
IDEGoogle tarafından web genelinde sunulan reklamlar için kullanılır. ‘IDE’, Google dışındaki sitelerde kullanılan ana reklam çerezlerinden birisi olup tarayıcılarda doubleclick.net adı altında depolanmaktadır.
test_cookietest_cookie çerezi, web sitesindeki videoları oynattığınızda kullanıcı tercihlerini kaydetmek için Doubleclick.net’i kullanmaktadır. Doubleclick üçüncü kişilere ait internet sitelerinde reklam sunmak amacıyla çerezler kullanmakta olup Doubleclick’in bu çerezi de potansiyel müşterilere uygun reklamlar sunarak sizin bu reklamlarla etkileşime girip girmediğinize ilişkin bilgileri toplamaktadır.
VISITOR_INFO1_LIVE YSC GPS Bu çerezler, Youtube videolarının bulunması ve paylaşılmasında kullanılan, Google’un sahip olduğu platformlardır. Youtube, web sitelerinde bulunan videolar üzerinden kullanıcıların verilerini toplar. Bu toplanan veriler Youtube’un ve diğer web sitelerinin ziyaretçilerine hedefli reklamların gösterilmesi amacıyla diğer Google hizmetleri tarafından sağlanan profil verileriyle birleştirilir.
yt-remote-cast-installed yt-remote-connected-devices yt-remote-device-id yt-remote-fast-check-period yt-remote-session-app yt-remote-session-name Bu çerezler, kullanıcının video tercihlerini kaydetmeye yardımcı olmak amacıyla web sitesinde yerleşik olan Youtube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklamaktadır.
_gaİnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösteren bir çerez çeşididir. Bu tür çerezler, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
_gatGoogle Analytics tarafından talep oranını kısıtlamak amacıyla kullanılmaktadır.
_gidİnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösteren bir çerez çeşididir. Bu tür çerezler, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
pll_languageBu çerez internet sitesinde tercih ettiğiniz dili belirleyebilmek ve mümkünse dil tercihini buna göre ayarlama amacıyla kullanılmaktadır.
collectGoogle Analtytics’e ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında veri göndermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında izlemektedir.

Kullandığımız çerezler;

• Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz.
• Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’daki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için kvkk@acischools.k12.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.