AÇI OKULLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “sürdürülebilir kalkınma’’ kavramı, 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası anlaşmalarla küresel bir eylem planına dönüşmüştür. Sürdürülebilir kalkınma, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinde “sürdürülebilirliği” ortak payda olarak belirleyerek herkesin temel ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayan daha iyi bir yaşam için ortak bir vizyonu somutlaştırır. Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Geçmiş deneyimlerin de gösterdiği gibi ekonomik, sosyal yapılar ve çevre arasındaki bütünsel etkileşimi dikkate alarak kalkınmanın getirdiği fırsatlara mevcut ve gelecek nesillerin eşit erişimini sağlamak; sürdürülebilir kalkınma felsefesinin temelinde yer almaktadır.

Sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, akademisyenler ve dünyanın dört bir yanından vatandaşlarla yapılan iki yıllık küresel istişarenin ardından 25 Eylül 2015’te onaylanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini içermektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda onaylanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, dünyadaki tüm ülkelerin ortak bir vizyon ve eylem planı olarak kabul edilmiştir. Bu gündem, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ele alarak 17 küresel hedefi ve 169 alt hedefi içermektedir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, yoksulluğun sona erdirilmesi, açlığın bitirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, eğitim, sağlık, temiz su, iş olanakları gibi alanlarda insanların yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi kurmayı hedeflemektedir.

Bu küresel hedefler, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri kapsayan yaygın ve bütüncül bir yaklaşımla dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektedir. Her hedef, belirli bir sorunu ele almakta ve bu konuda somut adımlar atılmasını öngörmektedir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uluslararası topluluklar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer paydaşların iş birliği ve katkılarıyla hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu gündem, küresel iş birliği ve ortak hareket etme anlayışını vurgulayarak dünya genelinde daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir gelecek için yol haritası sunmaktadır.

Açı Okulları sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyerek, öğrencilerin sürdürülebilirlik bilincini kazanmalarını, küresel sorumluluklarını artırmayı, bu sorumluluk bilinci ile sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmelerini hedeflemektedir.

Sürdürülebilirliği Kucaklamak: Daha Sürdürülebilir Yaşama Doğru Yolculuğumuz

Açı Okulları olarak öğrencilerimize doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı en küçük yaş grubundan başlayarak vermeye ve tüm süreçlerinde doğada bıraktığı ayak izini küçültmeyi amaçlarız.

İhtiyacın üstünde ve çevresel etkileri düşünülmeden gerçekleştirilen tüketim; gıdaya eşit erişimi tehlikeye attığı gibi enerji, su, hava gibi doğal kaynakların tükenmesine ve çöp yığınlarının oluşmasına sebep olur. Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye iş birliğiyle 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde başlatılıp yürütülen Yeşil Nesil Restoran Projesi’nin amacı, bu ana soruna odaklanarak değişime öncülük etmektir.

Gelecek nesillerimize doğru yaklaşım ve değerleri verebilmek adına, Açı Okulları Sarıyer Yerleşkesi olarak 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bu projede yer alarak tüm süreci öğrencilerimizle birlikte deneyimledik. Bu projede yer alan “ilk okul” olarak diğer tüm okullar için de bir öncü olmayı dilediğimiz başlangıcımıza, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde lisemizde yeşil ofis projemizi de ekledik.

2018 yılında okul öğretmenlerimize Dr. Ahmet Aydemir tarafından “Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı” eğitimi verildi. Bunu takiben çeşitli dersler ve sınıf seviyelerinde sürdürülebilirlik ilkelerini aşılamaya odaklanan müfredat geliştirme girişimlerini araştırdık. Öğretim stratejilerimizi Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirerek karmaşık toplumsal ve çevresel zorlukların üstesinden gelebilecek bilinçli küresel vatandaşlardan oluşan bir nesil yetiştirmeyi hedefledik ve mevcut uygulamaları daha da zenginleştirecek şekilde belirlemeyi amaçlayan müfredat geliştirme çalışmalarına giriştik.

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla eğitim yolculuğunu geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya konusunda duyarlı ve doğaya olan borcunu ödeme gayreti içinde olan bir kurum olarak 2019 yılının eylül ayında kampüsümüzde bir kompostlama merkezi oluşturduk. Yemekhanemizde açığa çıkan günlük 10 kg civarında organik atığın kompostlanması ile başladığımız süreçte, sistemin günlük 30 kg organik atığı kompostlayabilecek seviyeye çıkması hedeflendi ve hedefimize ulaştık.

Ortaokulda çeşitli seçmeli ders öğrencilerini bilgilendirici oturumlara dahil eden girişimimiz, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul bölümlerimizdeki tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kompostlama konusunda eğitmeyi de zamanla sağlamıştır.

Çabalarımız sadece israfın azaltılmasına katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimiz için bir öğrenme fırsatı olarak da hizmet ediyor. Kampüs topluluğumuzda çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik kültürünü geliştirmeye devam edeceğiz.

7. sınıf öğrencilerimizden A. Altun’un pandemi döneminde su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırmalar yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yağmur suyu toplama sistemlerine odaklanan Altun, yüz yüze derslerin yeniden başlamasıyla birlikte okulumuzda yağmur suyu toplama sistemini hayata geçirdi. Kurulan sistem seramızdaki bitkilerin sulanmasında kullanılmaktadır. Örnek teşkil ederek okul öncesinden ortaokula kadar öğrencilere yağmur suyu hasadının önemi ve uygulamaları konusunda model olarak kullanılması sağlandı. Öğrencimizi doğaya ve okulumuza katkılardan dolayı tebrik ederiz.

Sarıyer kampüsümüzde bulunan seramız; anaokulu, ilkokul ve ortaokuldaki farklı öğrenci gruplarının bitki yetiştirmesi ve bu yolla doğayı, bitkileri, toprakla ve doğayla olan bağımızı fark etmeleri için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Farklı kademelerdeki öğrencilerimiz okulumuzun yemekhane atıklarından elde edilen kompost ve yağmur suyu hasadından elde edilen suyu da kullanarak yetiştirdiği farklı türde bitkiler ile sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olurken öğrendiklerini de okuldaki tüm arkadaşları ile paylaşıyorlar.

Sarıyer Açı Ortaokulu Çevre Komitesi olarak, öğrencilerimizin sürdürülebilir ve ekolojik yaşam hakkında farkındalıklarını artırmak öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu bağlamda 2021 yılından beri programımızda yer alan bu hafta kapsamında bazı özel etkinlikler planlamaktayız. Hafta kapsamında söyleşiler, sabah sohbetleri, teneffüs etkinlikleri, atölyeler, bitki dikim ve tanıma atölyeleri, ekolojik pazar, haftaya özel ders içi ve ders dışı etkinlikler ile öğrencilerimizi sürdürülebilir bir dünya için yapabilecekleri konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

2012 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz “Şehrime 7 Ağaç” kampanyamız ile ÇEKÜL Vakfı ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. 2022 yılı itibariyle yeni bir hedef belirleyerek girişimimizi genişlettik ve Açı Ormanı’mızı oluşturmaya karar verdik. Bandırma, Sahil Yenice mevkiinde yer alan ve minimum 10.000 ağaç hedefi ile yola çıktığımız Açı Ormanı’mıza bugüne kadar 4.500 ağacın bu asil amaç için bağışlandığını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu projenin temel amacı, hayati kaynakların dengeli kullanımı ve korunmasının önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. Tüketim alışkanlıklarımızın yeniden değerlendirilmesini teşvik ederek çevremize karşı daha fazla sorumluluk duygusu geliştirmeyi hedefliyoruz. Dikilen 7 ağacın her biri, bir bireyin bir yılda tükettiği doğal kaynak miktarını temsil ediyor. ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları aracılığıyla her yıl tükettiğimiz aynı sayıda ağacı yenileyerek doğaya geri verme imkânı sağlıyoruz.

Kampanyamıza katılarak çevresel sürdürülebilirliğe önemli bir etki yapmak adına https://fonzip.com/cekul/kampanya/aci-ormani bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Açı Okulları olarak, gezegenimize duyarlılıkla yaklaşmak, yaratıcı öğrenme yöntemleriyle ilerlemek ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini benimsemek her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu bağlamda okul topluluğumuz için hayal ettiğimiz ve sürecini başlattığımız heyecan verici bir projeyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gezegenimize hassasiyetle yaklaşma ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimseme taahhüdümüz doğrultusunda lise yerleşkemizde yer alan Wake-Up Cafe’nin binasını ekolojik bir binaya dönüştürmeye kararını 2023’ün mayıs ayında verdik.

2023’ün ekim ayında bu iddialı ve büyük çabaya, çevre üzerinde olumlu bir etki yaratma konusunda tutkulu ve aynı zamanda meslek seçimlerinde mimarlık ya da mühendislik alanlarına eğilimli olan 17 gönüllü lise öğrencisinden oluşan özel bir grup öncülük etmeye başladı. Amaçları sadece kafeteryayı çevre dostu bir alana dönüştürmek değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğe yönelik bu yolculukta tüm öğrenci topluluğumuza ilham vermek ve onları da sürece dahil etmektir.

Mimari tasarımın, inovasyonun, işlevselliğin ve toplumsal faydanın nasıl bir araya getirilebileceğini öğrencilere örneklemiş; sosyal etkiler, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel değerler ve yerel gelenekler gibi unsurların tasarımın temel taşları olduğunu çalışmalarıyla vurgulamış olan. Dr. Nilüfer Özak (Architect Ph.D) ile sürecimizi planladık. Öğrencilerimize bina tasarımının yalnızca fiziksel bir varlık olmanın ötesinde, toplumun yaşam kalitesini artırmada nasıl kritik bir rol oynayabileceğine dair ilham verici bir bakış açısının sunulduğu 2023-2024 eğitim öğretim dönemi derslerimizin detaylarını proje raporumuzda bulabilirsiniz. Yarattığımız farkındalığı daha da genişletmek için gelecek sene adına adımlarımızı takip ediniz. EKO BİNA SÜRECİ