Akreditasyon

COUNCIL OF INTERNATIONAL SCHOOLS

Açı Okulları; misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda, uluslararası standarttaki eğitim kalitesini CIS (Community of International Schools) işbirliği ile belgelemektedir.  Lisemiz ilk akreditasyon sürecini 2012 yılında tamamlamıştır. Üyelik ve akreditasyon yükümlülükleri çerçevesinde, her yıl okulda yapılan tüm değişiklikleri CIS, Hollanda merkezine bildirmektedir. 2016 CIS Protokolü’nün devreye girmesiyle 5 yıla inen 2. akreditasyon sürecinin ilk adımı Mart 2017 tarihinde tamamlamıştır.

Üyesi olduğumuz kuruluşlar:

CIE (Cambridge International Examinations) Centre

AP (Advanced Placement Exam) Centre

IACAC (Illinois Association for College Admission Counseling) Member

COMMON SENSE SCHOOL

Açı Okulları olarak öğrencilerimizin iyi birer dijital vatandaş olmalarını çok önemsiyoruz. Uzun zamandır bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve akreditasyon sürecinin sonunda; bu alanda uluslararası saygın sivil toplum kuruluşu Common Sense Education tarafından “Common Sense School” olarak akredite edildiğimizi paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Common Sense Educator unvanını alan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimizle, öğrencilerimizde dijital farkındalık yaratma ve iyi birer dijital vatandaş olma sorumluluğunu alma süreçlerimize devam edeceğiz.

LONDON COLLEGE OF MUSIC

University of West London’a bağlı olan London College of Music, uluslararası ölçme ve değerlendirme kuruluşudur. LCM Sertifika ve Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority” (nitelikler ve müfredatlar kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework” (ulusal yeterlilikler çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları; uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri, her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır. Açı Müzik ve Sanat Okulu, London College of Music yetkili sınav merkezidir.

http://musicart.acischools.k12.tr/london-college-of-music-sinavlari/

EKO-OKUL PROJESİ

Eko Okul, ilkokul ve ortaokullarda öğrenci katılımını ön plana alarak çevre bilincini artırmak amacıyla kurulmuştur. İki yılın sonunda bu konuda başarılı bir şekilde çalışmış ve çevresini bilgilendirmiş okullara Yeşil Bayrak ödülü verilmektedir. Akatlar Açı İlkokulu, 2015 yılında iki yıllık çalışmanın sonucu olarak Yeşil Bayrak ödülünü almıştır. Sarıyer Açı İlkokulumuz da 2014/2015 yılında Eko Okul çalışmalarına başlamıştır ve 2016 yılında Yeşil Bayrak ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Bu çalışmaları sürdürmek için dördüncü sınıf öğrencileriyle birlikte bir Eko-Tim oluşturulmuştur. Eko Tim’in amacı geri dönüşüme, atık toplamaya, doğru tarım uygulamalarına ve etkili su tüketimine duyarlı bir okul olarak bu konuda yapılacak çalışmaları artırmak, herkese ulaşmak ve tüm öğrencileri bu çalışmalara dâhil etmektir.

YEŞİL NESİL MUTFAK PROJESİ

Açı Okulları olarak öğrencilerimize doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı en küçük yaş grubundan başlayarak vermeye ve tüm süreçlerinde doğada bıraktığı ayak izini küçültmeyi amaçlar.

İhtiyacın üstünde ve çevresel etkileri düşünülmeden gerçekleştirilen tüketim -gıdaya eşit erişimi tehlikeye attığı gibi- enerji, su, hava gibi doğal kaynakların tükenmesine ve çöp yığınlarının oluşmasına sebep olur. Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle yürütülen Yeşil Nesil Restoran Projesi’nin amacı, bu ana soruna odaklanarak değişime öncülük etmektir.

Gelecek nesillerimize doğru yaklaşım ve değerleri verebilmek adına, Açı Okulları Sarıyer Yerleşkesi olarak projede yer alacak ve süreci öğrencilerimizle birlikte deneyimleyeceğiz. Bu projede yer alan “ilk okul” olarak diğer tüm okullar için de bir öncü olmayı diliyoruz.

BEYAZ BAYRAK PROJESİ

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmenin, kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasında olduğu vurgulanmıştır. Toplum sağlığını koruma ve geliştirmenin önemi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, okulların belli kriterler esas alınarak denetlenmesinin öngörüldüğünü kaydetmişlerdir. Okulumuz 2012 yılından beri bu projeye dahil olarak gerekli kriterleri karşılamakta ve proje simgesi olan “Beyaz Bayrak ve Sertifika” almakta ve yenilemektedir.