Açı’da Spor

Açı okulları spor programları zihinsel gelişimin sağlıklı olması ve amacına ulaşması için beden gelişiminin çok önemli bir dayanak noktası olduğu görüşüne dayanır. Sadece bir gelişim alanı değil, aynı zamanda bir kültür alanı olan spor ve sporculuk her öğrencinin okul ve özel yaşantısının önemli bir uğraşı olmalı ve bu kültürün zenginliği ve kazanımları öğrencilerimizin yaşamının en mutlu paylaşımlarını ve anılarını oluşturmalarına  fırsat sunmalıdır.