Stratejik Plan

 

Açı Okulları’nın felsefesinin temellerini oluşturan aşağıdaki unsurlar, Açı okulları stratejik planlarının da odak noktasıdır.

  • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek potansiyelini ortaya çıkarmak,
  • Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmak,
  • Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu almasını sağlamak,
  • Öğrenme becerilerini geliştirmek
  • Evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek

 

2017-2022 Akademik Yılları Açı Stratejik planı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yapılandırılmıştır:

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
Organizasyon ve İdare M-1: İdare Etik Manifestosunun İçselleştirilmesi Yönetim etik manifestonun etkili uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi Etik kurul çalışmalarına öğrenci katılımının arttırılması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*Açı dergi öğrencileri bir etik kurul toplantısına katıldılar ve dergide etik kurulu tanıtan bir yazı yayınladılar.

*Açı Radyo programında öğrencilerimiz etik kurul üyelerimizi konuk edip kurulu tüm ortaokul öğrencilerine tanıttılar.

*Bir etik kurul toplantısı lise öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çalışması olarak işlettiği Wake Up Cafe’de yapıldı.

Lisede öğrencilerin oluşturduğu bir etik kurulun kurulması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*İlk etik kurul toplantısında akademik kurula götürülmek üzere paylaşıldı.

*Lisede gönüllü öğrencilerinden oluşan etik kurul oluşturuldu.

*Liseden etik kurul toplantılarına katılmak isteyen öğrenci isimleri belirlendi. Uygun gündem maddeleri olduğunda İO-OO etik kurul toplantılarına katılmaları kararlaştırıldı.

Okul genel kurullarında ve yıl içi toplantılarında etik kurul üyelerinin gündeme katılımda bulunması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*İO-OO-Açı Blog’a etik değerlerle ilgili tanıtım yazısı yazıldı.

*OO-Lise Öğretmen genel kurul toplantısında gündem yapıldı.

*Açı etik kurul tanıtım videosu tüm öğretmenlerle paylaşıldı.

*İO-OO-Lise’de her işleyiş toplantısında etik kurul üyesi, Etik Kurul’da konuşulanları aktardı.

*Her yarıyıl sonunda etik kurul toplantılarında alınan karalar tüm öğretmenlerle paylaşıldı ve Academic Council altında yer alan etik kurul dosyasında kararlar arşivlendi.
Pandemi dürecinde etik kurul toplantıları yapılmadı.

M-2: Yerleşkelerin Performans Değerlendirmeleri Yerleşke performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve özdenetimin sistematik olarak yapılması Var olan okul yaşantısını değerlendirme anketlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi AK-OM-OMY-İdari İşler 2018 Haziran Tamamlandı
Tüm okullar IK değerlendirme anketi sisteminin oluşturulup, uygulanması AK-OM-OMY-İdari İşler- IK 2018 Haziran Tamamlandı
İdari kadronun okul yaşantısı değerlendirmesine katılması OM-OMY 2018 Haziran Tamamlandı
Lise adına okul yaşantısı değerlendirme anketi oluşturulup bu anketi öğretmenlerle birlikte tüm idari kadronun değerlendirmesi sağlanması hedeflendi.
İdari İşler kadrosunun-idari işler anketine katılması OM-OMY-İdari İşler 2018 Haziran Tamamlandı
Öğretmen okul yaşantısı değerlendirme anketinin oluşturulması lise adına hedeflendi.
Tesis yönetimi ve güvenlik önlemlerinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi İdari İşler – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*12-13 Ağustos Acil Durum Yönetimi Eğitimi yöneticilere verildi.

*İO-OO -Lise prosedürü güncellendi.

*OO öğretmenleriyle sunum ve mail yoluyla paylaşıldı. Geri bildirim vermeleri istendi. Geri bildirim bekleniyor. Geri bildirim sonucu AKUT’un desteğiyle de son haline getirilecek.

* İO-OO-Lise Acil durum eğitimi planlandı. (Ağustos 2018 döneminde yapıldı.)

Pandemi sürecine uygun prosedürler geliştirildi ve uygulandı.

M-3: Açı Öğrenim Geliştirme Merkezi Online paylaşım kanalları ve eğitim programlarının geliştirilmesi “Açı Learning Channel” ın oluşturulması ve paylaşımların yaygınlaştırılması AK – BK – PS – Om – OMY – Öğretmenler – Öğrenciler 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Yayının 24 Eylül haftası açılması planladı. Her bölümde yayınlanacak materyaller hazırlandı. Video çekimleri için yıllık takvim hazırlandı. KVKK kanununa göre onay alınması gerekliliği ile yayın açılması 2019-2020 yılına ertelendi.

Yayının 24 Eylül haftası açılması planladı. Her bölümde yayınlanacak materyaller hazırlandı. Video çekimleri için yıllık takvim hazırlandı. KVKK kanununa göre onay alınması gerekliliği ile yayın açılması 2019-2020 yılına ertelendi.
24 Kasım 2019 yılında kanal hizmete açıldı. OÖ-İO-OO-Lise seviyelere uygun olacak şekilde kanala iyi uygulama videolarını her yarıyılda bir kere yayın yapılması hedeflendi.

Öğrenim kanalı komitesi kuruldu, blog yazıları, ip uçları, video ve söyleşibölümleri için okullardan gelen ürünler değerlendirildi. Şablonlara uygun hale getirilip kanala yüklenmesi sağlandı.Yayınlanacak videoların içerisindeki öğrencilerin velilerinin tamamına açık rıza metinleri onaylatıldı. Onaylı tüm öğrencilerin listesi öğretmenlerle paylaşıldı. Bundan sonraki süreçte onaylı öğrencilerin videoları çekilecek

ENG OO: 2020 bahar aylarında , OO İng bölümü öğrt Gökçe Kalaycı, Evren Kılıç ve Şenay Doğan, çevrim içi öğrenim araçları Chatterpix, Nearpod ve Padlet konularında Açı Learning Channel için videolar hazırladılar. 2021 sonu için yine aynı platform üzerinden yayınlanabilecek ve ayrıca öğrenciler ile paylaşılabiliecek – ‘Nasıl İngilizce Çalışılır’ konularında videolar hazırlanmasına karar verildi.

ICT OO: Hizmetiçi eğitim kanalı Teams üzerinden oluşturuldu. Öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri çeşitli uygulamalarla ilgili eğitim videoları çekildi. Dersleri uygulayan öğretmenlere çalışmaları hakkında geri bildirim verildi ve İK kartlarına eğitimi aldıklarının işlenmesi sağlandı.

Matematik OO: 2020 Açı 2. döneminde OO Matematik Bölümü öğretmenlerinzden Gizem Özkan Classroomscreen ve Thinkling uygulamalarıyla ilgili İO ve OO öğretmenlerine “BeraberAçı’lalım” da paylaşım yaptı. Paylaşımın videosu hizmetiçi eğitim kanalında yayınlananacak.

SOS OO: 2020 son çeyreğinde sosyal bilgiler öğretmenlerinden Fulya Okkan ‘LearningApps’ uygulaması ile ilgili İO ve OO öğretmenlerine “BeraberAçı’lalım” da paylaşım yaptı. Paylaşımın videosu hizmetiçi eğitim kanalında yayınlandı. Yine 2020 son döneminde sosyal bilgiler öğretmenlerinden Güliz Kargın ders içerisinde kullanılabilecek sunum uygulaması olan ” uygulamasını anlatan bir içerikle ‘Learning Channel’ katkıda bulundu. Fulya Okkan 2020 bahar ayında ‘sosyal bilgilerde oyunlaştırma’ videosu ile ‘Learning Channel’ videosu çekti.

FEN OO: Fatma Yılma, İrem Aktürk, Cemre Cimbar öğrenim kanalaı için dönüt verme, forms kullanımı, Teams kanallarda ders yapma konularında paylaşımlar yapıp video çektiler. Ayrıca TIPS’ler de öğrenim kanalına eklendi.Çevrim içi bilim ve teknoloji haftası planlandı. Veliler gün sonu söyleşilere davet edildi. Science for All söyleşileri çevrim içi olarak yapıldı.

OO: Veli Öğretmen semimerleri kaydı- MEB toplantıları-Bilim Haftası akışı paylaşılabilir.

Birlikte açılalım öğretmen platformunda yapılan paylaşımların bazıları öğrenim kanalında da paylaşılmıştır..

 

 

M-4: İç Denetim Evrensel kriterlere göre iç denetimin sağlanması 5 yıllık hedeflerin durum analizi için dışarıdan denetleme desteğinin alınması Yönetim Kurulu 2022 Haziran CIS Lise anketi tüm okullarda 3 yılda bir uygulanacak.

2022 Mart ayında 2.si uygulanacak.

 

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
Açı Kültürü ve İletişim C-1: Sistematik Geri Bildirim ve Anketler ACIS üzerinde anket çalışmalarının uygulanması Öğrenci anketlerinin uygulanması: İlkokul öğrencileri için her yarıyılda, ortaokul ve lise öğrencileri için yılda bir defa anket çalışması yapılacak.

Lise öğrencilerinin öğrenim uygulamalarını değerlendirme anketinin yapılmasını sağlamak

OM-OMY 2018 Haziran Tamamlandı

ENG OO: Diller Haftası sonunda , çevrim içi olarak TEAMS FORMS üzerinden, hafta ile ilgili geri bildirim alınması – tüm İng öğrt ile paylaşılması – ayrıca her donem sonu, aynı yontem ile, İng sınıf romanları hakında geri bildirim alınmasına devam edildi.

Matematik OO:Her açı dönemi sonunda matematik derslerinde yapılan çalışmalar, kullanılan kaynaklar ve uygulamalarla ilgili socrative üzerinden geri bildirim alındı.Öğrencilerin geribildirimlerine yönelik ders planları oluşturulmasına dikkat edildi.

OO: Okul yaşantısını değerlendirme, çevrim içi öğrenimi değerlendirme, sınıf romanlarını değerlendirme, motivasyon anketleri uygulanmıştır. Herbir anket sonucuna göre aksiyon planı oluşturularak, düzenlemeler yapılmış, paydaşlarla paylaşılmıştır.

Lise: Anketler okul sistemi port açı ya da diğer platformalar üzerinden uygulanmıştır. CIS üzerinden uygulanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Veli anketlerinin hazırlanması AK-OM-OMY 2018 Haziran Tamamlandı
Veli anketlerinin 2 yılda bir uygulanması OM-OMY 2019 Haziran 3 yılda bir olacak şekilde planlandı.
C-2: AÇI Web Siteleri Web tasarımının tamamlanması IT – OM-OMY 2017 Eylül Tamamlandı
Web içeriklerinin tamamlanması IT – OM-OMY-AK 2017 Haziran Tamamlandı
Açı Learning Channel’in web sitesinde aktif hale gelmesi IT – AK 2018 Şubat Tamamlandı
C-3: Veliler İçin Seminer ve Atölyeler Okul yaşantısı etkinliklerine veli katılımlarının arttırılması Okul haftalarına veli katılımlarının sağlanması Om-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*OO-Davet edildiler. Sanat sergisi, Bilim ve Teknoloji haftasına katılım sağlandı.

Sanat Sergisine Katılanlar:
Bilim ve Teknoloji Haftasına katılanlar:
Ayşe Ege Yılmaz – Hakan Yılmaz
Talya Özdemir –  Didem Nalbantgil

*Türkçe Gr5, 6, 7: Açı Dergisi’ne ulaşılacak link, duyuru ile velilerle paylaşıldı. İki veliden mail ile çok olumlu paylaşımlar geldi. Türkçe Gr7: Osman Şahin söyleşisi için duyuru ile veliler davet edildi. Türkçe Gr5: İrem Uşar söyleşisi için duyuru ile veliler davet edildi. Türkçe Gr5, 6, 7: Seçmeli Okuma-Yaratıcı Çalışması Sergisi, Assembly’de yapıldı. Duyuru ile veliler bilgilendirildi. Gün içinde çok sayıda veli, sergiyi gezdi ve güzel yorumlar alındı.

*İO-Circle Time aktif katılımları organize edildi. (Meslek tanıtımı,kitap okuma, sabah sporu, hobi tanıtımı, oyun tanıtımı, arkadaşlık haftası, müfredat bağlantılı söyleşiler)

Söyleşilere davet edildi.

FEN OO: Bilim ve Teknoloji haftasındaki Berkant Bakkaloğlu sunumuna tüm veliler davet edildi. Hafta öncesinde hw aracılığıylla öğrencilerimizin velilerine sordukları bilim ve teknoloji soruları videoları bilim haftasında izlendi.Veli katılımı sağlandı.

Lise:
• Robotik Kulübü’nde 2 veli mentor olarak; 4 veli dışarıdan destek vererek okullar arası yarışmalara katılındı.
• “KADIN Dans Tiyatrosu” organizasyonu sponsorluk ve organizasyon desteği için 10 kişilik bir veli komitesi kuruldu. Velilerin desteğiyle performans 3 kez sponsor ile sahnelendi. İlk gösteriminde TOÇEV’e 27.800 TL’lik finansal kaynak; ikinci gösteriminde yine veli desteği ile KEDV’e şiddet gören kadınlar için dokuma makinesi ve pazarlama eğitimi organize edildi. Üçüncü gösterimde ise TEV’e 11.273 TL’lik finansal katkı sağlandı.
• GLOBAL CHARİTY” nin bu sene ÇYDD’nin “1 Çocuk 1 Bilgisayar” Kampanyasına destek için Okul Aile Derneği Başkanı ile işbirliği yapıldı. Yaklaşık 30 sanatçı velimiz öğrencilerin yürüttüğü “SANATLA PAYLAŞ – Bağış Müzayedesi” ne eserlerini bağışladı. Müzayedenin duyurulması için destek vermek üzere 3 kişilik küçük bir veli destek grubu kuruldu.
• “Science & Research” Kulübü öğrencilerinin yurt içi ve yurtdışı Prof. bir velimizden mentorluk alındı.
• “YOLLARDA Fotoğraf” projemiz için 1 velimizin bağlantısı ile Denizbank; bir velimizin desteği ile Bomonti Ada’da sergi organizasyonu organize edildi. Pandemi sebebiyle ertelendi.
• Velimizin yönlendirmesiyle katıldığımız “Rotary Kısa Film Yarışması”nda 1.Lik aldık.
• Dışarı açılan büyük projelerimizde küçük veli komiteleri kurularak yol alma konusunda deneyimlerimiz çok olumlu, bu uygulamalara küçük proje veli komiteleriyle devam ediyoruz.
• Geçen sene “Şiddete Nokta Koy” Zirvesi’nde 3 velimiz aktif olarak konuşmacı bulma ve izleyici desteği, duyurma konusunda destek verdi.
Business Club “Finans” Kulübü öğrencilerinin bu sektördeki tüm çevre ve velilerinden veri ve bilgi alınıyor ve yararlanılıyor.

Veli söyleşi katkılarının arttırılması Om-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
OO:
Söyleşiye Katılanlar:
Kitap Haftasına Katılanlar:
Can Kiremitçi-Tuna Kiremitçi
Berenis Tekin-Arzu Tekin
Yunus Bartu Candan – Ayfer Candan
Seride Samurkaş (Uyku Meleği) uyku sağlığı hk. Gr5 öğrenci sunumu.
Bülent Cihantimur sabah sohbetinde sınıfta mesleği üzerine söyleşi yaptı.*İO: Her sınıf derecesinde veli söyleşileri yapıldı.
2018-2019 akademik yılında velilerden hangi söyleşilere katkıda bulunabilecekleri görevleri incelenerek belirlendi.

* Gr1-2 ve Gr3-4 veli için öğrenci sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimini içeren eğitimler rehberlik birimi tarafından yapıldı.

OO veli katkıları:
*Can Yalman Tasarımlardaki Geometri söyleşisi Gr5
*Durmuş Dilekçi mimar söyleşisi Oran orantı Gr7
*Burçin Ünlü Pi Günü Gr6

İO veli katkıları: Her sınıf derecesinde veli söyleşileri yapıldı. İO ve OO için sanatın doğuşu söyleşileri planlandı.
* Diş sağlığı söyleşisi (veli) tüm grade’lere yapıldı.
* Sanat 3. sınıf arkeoloji söyleşisi yapıldı.
* Grade 2 farklı kültürler veli söyleşisi yapıldı.
* Çocuk Hakları ve Arkadaşlık Haftası veli söyleşileri yapıldı.
* Erdem Alaca (Koç Üni.) Mars ile ilgili söyleşi yaptı.
* Burçin Ünlü – Bilim İnsanı konusunda söyleşi yaptı.
* Mehveş Altun – Bilim Haftasında etkinlik yaptırdı.
* Şeyda Malta – Bilim Haftasında etkinlik yaptırdı.
* Ebru Akın – Çocuk Hakları Haftası
* Fatmagül Karadeniz – Sanat Haftası
* Defne Çinçinoğlu Dede – Diş Hekimi

OO:
Söyleşiye Katılanlar:
Kitap Haftasına Katılanlar:
Can Kiremitçi-Tuna Kiremitçi
Berenis Tekin-Arzu Tekin
Yunus Bartu Candan – Ayfer Candan
Seride Samurkaş (Uyku Meleği) uyku sağlığı hk. Gr5 öğrenci sunumu.
Bülent Cihantimur sabah sohbetinde sınıfta mesleği üzerine söyleşi yaptı.
*İO: Her sınıf derecesinde veli söyleşileri yapıldı.
2018-2019 akademik yılında velilerden hangi söyleşilere katkıda bulunabilecekleri görevleri incelenerek belirlendi.
* Gr1-2 ve Gr3-4 veli için öğrenci sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimini içeren eğitimler rehberlik birimi tarafından yapıldı.
OO veli katkıları:
*Can Yalman Tasarımlardaki Geometri söyleşisi Gr5
*Durmuş Dilekçi mimar söyleşisi Oran orantı Gr7
*Burçin Ünlü Pi Günü Gr6
İO veli katkıları: Her sınıf derecesinde veli söyleşileri yapıldı. İO ve OO için sanatın doğuşu söyleşileri planlandı.
* Diş sağlığı söyleşisi (veli) tüm grade’lere yapıldı.
* Sanat 3. sınıf arkeoloji söyleşisi yapıldı.
* Grade 2 farklı kültürler veli söyleşisi yapıldı.
* Çocuk Hakları ve Arkadaşlık Haftası veli söyleşileri yapıldı.
* Erdem Alaca (Koç Üni.) Mars ile ilgili söyleşi yaptı.
* Burçin Ünlü – Bilim İnsanı konusunda söyleşi yaptı.
* Mehveş Altun – Bilim Haftasında etkinlik yaptırdı.
* Şeyda Malta – Bilim Haftasında etkinlik yaptırdı.
* Ebru Akın – Çocuk Hakları Haftası
* Fatmagül Karadeniz – Sanat Haftası
* Defne Çinçinoğlu Dede – Diş Hekimi
Arkadaşlık Haftası’nde her grade’den veliler davet edildi. AK_SR
Çocuk Hakları gününde Derin Güler’in annesi davet edildi.
Emir Özkanca’nın babası dengeli beslenme konusunda aşçı ile gelip yemek yaptı.
Toros Alpman’ın ailesi aile temasında söyleşi için geldi.

1.sınıflar aile söyleşisinde her sınıftan bir aile sınıfa gelip söyleşi yaptı. dişçi söyleşisinde Deniz Hüroğlu’nun annesi katıldı.
3.sınıflarda İngilizce içerikli spor haftasında yoga söyleşisi yapıldı. Öğretmenimiz Süheyla’nın kardeşi ile.
3B sınıfında yeni gelen öğrencimizin okula uyum sürecini de hızlandırmak için Melisa’nın babası Dubai’yi ve golf oyununu tanıttı.
4.sınıflarda Spor temasıyla ilgili olarak Oğuz Dağlaroğlu söyleşiye katıldı

Lise:
• Yaklaşık 6 senedir her sene öğrencilerin mesleki ilgi alanları hakkında detaylı bilgi vermek için ayda bir farklı meslek gurubundan velilerimiz ile “Açı Talks” söyleşileri organize ediliyor.
• Geçen sene itibariyle bu organizasyona “çevrimiçi” buluşmalar da eklenerek öğrenci – mezun – veli ayağı güçlendirildi.
Sadece pandemiden bu yana 6 veli ile çevrimiçi sohbet organize edildi
TK OO: Şiir analizi sırasında 6. sınıf öğrencimiz Dora Sekban’ın şair ve ressam olan babaannesi ile 5-6. sınıf öğrencilerine yönelik Sanat Bölümü ile ortak bir söyleşi planlandı. FEN OO: 6. sınıf velimiz Haluk Yorgancıoğlu, mimarlık söyleşisine davet edildi. 6. sınıf velimiz Tunç Turgut, aşı ve ilaçlar söyleşisi için davet edildi.Science for All söyleşilerinin afişi sosyal medyada paylaşılıp tüm veliler bu söyleşilere davet edildi.Velimiz Alp Bulak “Amatör Astronomi” söyleşisine dave edildi.

Her sınıf seviyesi için yılda en az 1 öğrenci-veli-okul paylaşımı planlanması (OO) Om-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Gr5 paylaşım toplantısı,

OO: Okul Aile Birliği gr6-7 için bu paylaşımları tamamlayarak OM’yi bilgilendirdi.

ENG OO: Diller haftası sırasında gr 5 çiftdilli öğr sunumları planlandı.

FEN OO:GR8-short paper sunumlarını öğrenciler gerçekleştirdi, veli ve öğretmenler izleyici olarak katıldı.

Özgür Öner veliler için paylaşımlar planlandı.

İO’da müzik-sanat-kitap haftalarında ve bazı projeler de veli katılımı alındı.

C-4: Dış Dünya ve Kurumlarla İlişkiler Bağlantı kurulacak kurumların belirlenmesi, yıllık rutin programının oluşturulması Yakın hastanelerin yönetimi, İtfaiye, Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı, Vali, MEB İlçe Müdürü, Şube müdürü, Yakın okulların müdürleri vb. ziyaretlerin rutin programının oluşturulması AK – OM – OMY 2018 Haziran Tamamlandı

TK OO: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile düzenli olarak bölüm başkalnlığı düzeyinde 2019-2020’den itibaren görüşmeler yapılmaktadır. Açı’da yürütülen proje, ders içerikleri kapsamında TKL Bölümü’nden destek alınmaktadır. 2021’de Kariyer Günleri’nde Pınar Baysal tarafından yapılan sunum sonrasında da TKL öğrencilerinin okulumuzda staj/gözlem (zorunlu olmayan) yapmaları konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilerle görüşmeler sürdürülmektedir.

FEN OO: Boğaziçi Üniversitesinden iki dönem stajyer kabulü yapılmış. 4 Öğrenci ve hocaları işbirliği ile stajları okulumuzda yürütülmüştür. European Schoolnet’in düzenlediği STEM Discovery Week etkinlikleri kapsamında gr8 STEM projemiz ve 11 Şubat söyleşimiz blog yazısı olarak yayınlandı.

Öğrenci değişim programlarının genişletilmesi AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
C-5: Okul Topluluğu: Öğrenci Birliği Öğrenci Birliği çalışmaları için prosedür geliştirilmesi Okul başkan,  sınıf temsilcisi için seçim kriterlerinin oluşturulması OM – OMY- AK  2018 Haziran Tamamlandı
Öğrenci birliği çalışma planının revize edilmesi OM – OMY- AK 2017 Ağustos Tamamlandı
C-6: Okul Topluluğu: Aidiyet Açılı olma kültürünün tanımlanması ve içselleştirilmesi Açı’nın tüm paydaşlarının Açı’lı olma kavramını anlaması, değerleri içselleştirmesi OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İO-Her yaş grubundan ve her sınıftan velilerle birebir görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin sonucunda çıkan yorumlara göre önlemler ve iyileştirme çalışmalarına başlandı. (2017-2018) Önümüzdeki sene devam edecek. Özel gün ve haftalara daha fazla veli katılımı olması yönünde planlama yapılacak.

ENG OO: Açı mezunlarının 2. yabancı dil öğreniminin önemi ve Açılı olmak ile ilgli Diller Haftası sunumları planlandı.

OO: Birlikte öğrenmenin, birbirimizden öğrenmenin Açı’da bir felsefe olduğunu içselleştirmek adına gündem olan Çarşamba günleri ‘Beraber Açı’lalım’ paylaşımları yapılıyor. İlkokul Ortaokul kaynaşması adına çok etkili oluyor.

TK OO: Kitap Haftası-Türkçe işbirliği kapsamında Açı mezunlarından Bengisu Baysal ve Ece Filibe, Kitap Kulübü öğrencileri ile Açı’da okumak üzerine söyleşi yapacak.

FEN OO: 11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları gününde lisemizden mezun olan ve STEM alanlarını seçmiş olan kız öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirildi. B ve T haftasında İO öğrencilerinin ortaokul proje sunumlarında görev aldı.

Kültürün içselleşmesi için çalışmaların planlanması OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Yapılan ve planlanan tüm çalışmalar, yenilikler program tanıtımlarında kısaca paylaşıldı.

IO-Değerler şarkısı (Bütün öğrencilerle aralıklarla söylendi)OKK öğretmen anketi İO ve OO için kültür gezileri planlandı. (Balat-Galata-Tarihi Yarımada)Sanat Haftası’nda öğretmen aktivitesi olarak Sabancı Müzesi’ne gezi yapıldı.
Öğretmenler Günü konseri verildi.

ENG OO: her sene planlanan toplu grup birliktelikleri, pandemi nedeniyle durmak zorunda kaldı. Ancak 2 haftada bir düzenli olarak bölüm toplantısı sırasında , birlikteliği arttıracak, grup kohezyonunu öne cıkarak aktiviler planlandı-Diller Haftası sırasında farklı kültürleri ve yemekleri tanımak için çevrim içi interaktif bir öğretmen aktivitesi duzenlendi.

OO TK-SOS: Kültür Haftası kapsamında Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nin coğrafik, mutfak, müzik, sanat, dil vb. kültürel öğelerin ele alındığı söyleşiler, etkinlikler, akademik çalışmalar yapıldı.

OO TK: Sınıf romanlarında (Katuna’da Dokuz Ay, Çöplük, Benim Adım Hiç Kimse, Gılgamış) kurguda ele alınan kültürel öğeler, günümüz ile karşılaştırıldı ve kültüre saygı çerçevesinde ele alınarak tanıtıldı.

Veliden beklentilerinin her ortamda net bir şekilde paylaşılması ve uygulamalarla desteklenmesi OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
OO: Veli El kitabına bölüm bazında veliden beklentiler not edildi.
IO: Program tanıtımlarında veliden beklentiler paylaşıldı.* Gr4 Akatlar ve Sarıyer velilerine ortaokul tanıtımı yapıldı.
* Veli El Kitabı güncellendi.

Lise: Sene başında güncellenen el kitaplarında beklentiler belirtildi. Program tanıtım ve paylaşım sunumlarında beklentiler paylaşıldı.

Çevrimiçi eğitim uygulamaları prosedürü hazırlandı veli ile paylaşıldı.


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, RÖ: Rehber Öğretmenler, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
İnsan Kaynakları HR-1: AÇI Topluluğu,
İletişimi ve Network
Özlük haklarını korumak için gerekliprosedürlerinin revize edilmesi OM-OMY-AK-IK 2019 Ağustos Tamamlandı.
HR-2: 360 Derece Performans Değerlendirme (Tüm AÇI) 360 derece çalışan değerlendirmesinin oluşturulması ve uygulanması *2017-2018 Kampüsler arası açık iletişim ve dönüt verme
*2018-2020 Bölüm&sınıf seviyesi bazlı pd uygulaması
*2020-2021 Gönüllü öğretmenlerle öğretmen-idare-öğrenci kampüs bazlı PD
2021-2022 Tüm öğretmenler – öğretmen-idare-öğrenci-
OM-OMY-AK-IK 2022 Ağustos
(yıl bazlı ele alınır)
Pandemi nedeniyle hedeflenen süre uzatılmıştır.

İO: İlkokulda mentör mentee çalışmaları devam ediyor, öğretmenler birbirlerine gözlem yapıp hedef belirliyorlar.

ENG OO- mentor – mentee çalışmalarının devam ettirilmesi – ve öğretmenler arası sınıf gözlem paylaşımlarının arttırılması

ENG İO – OO: İng öğrt , TL ve BK arasında düzenli aralıklarla birebir gorusmeler yapıldı. Bu sene normal uygulayamadıgımız PD uygulamamızı , paylaşım ve hedef sohbetleri seklinde devam ettirildi. Tüm sohbetlerin raporu tutuldu, OM OMY iletildi.

Matematik OO: Matematik Öğretmenleriyle, ders gözlemleri geri bildirim görüşmelerinin yanı sıra, yeni başlayan 4 öğretmenle haftalık rutin paylaşım ve hedef görüşmeleri yapıldı.

SOS OO: Sosyal bilgiler bölümü öğretmenleri ile ders gözlemleri-gözlem dönütleri- böüm gelişim saatlerinde birbirimizi dinleme ve geribildirim verme gibi fırsatlarla hem bireysel hedef görüşmeleri hem de ekip hedef görüşmeleri yapılıyor.

Fen OO: Fen Öğretmenleriyle, ders gözlemleri geri bildirim görüşmelerinin yanı sıra, yeni başlayan 1 öğretmenle haftalık rutin paylaşım ve hedef görüşmeleri yapıldı

HR-3: Seviye Öğretmen Eğitimi Kurum içi mesleki gelişim platformlarının yaygınlaştırılması Şubat ve Ağustos aylarında İyi Örnekler Paylaşımının sürdürülmesi OM-OMY-AK-IT 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Yıl bazlı yapılıyor ve videosu olan sunumlar öğrenim kanalında paylaşılacak.

ENG OO: İyi örnekler, yeni uygulamaları kendi aramızda Bölüm toplantılarımızda paylaşmaya devam edildi. (Gökçe: Genially – Bahadır: Forms, Polly İpek -Mentimeter , Achieve 3000 , Raz Kids …)

ENG İO: Teams assignment uygulaması, learning apps, padlet, quizziz, quizlet teanıtıldı, uygulanmaya baslanıldı.

Matematik OO: Bölüm gelişim saatleri 2 haftada bir yeni uygulamaların paylaşımı şeklinde planlandı. ICT Öğretmeni:Onenote, Gizem Özkan:classroomscreen, dectoys, Seren Okan: bitmoji sınıfı, Yasemin Üzümcü: teachermade uygulamalarını paylaştı.

SOS OO: Bölüm gelişim saatlerinde iyi örnekler paylaşılıyor 2 haftada bir. Fulya.mentimeter-lerningapps-Damla forms-nearpod Sibel forms-yoscenario Güliz trt belgeseller-national geograph belgesel önerileri Betül nearpod yeni üyelik avantajları-mozaik-bambuzzle

FENOO: Britannica Launchpack, Nearpod, Cloudlabs gibi farklı ve yeni uygulamaların fen derslerinde kullanımına dair deneme üyelikleri alındı.

Minecraft eduation için eğitim planlandı. ICT öğretmenimiz Mehmet ile farklı uygulamalara dair paylaşımlar bölüm gelişim saatlerinde yapıldı.

Şubat 2018 sonrası her ay her okuldan 1 okulun Learning Channel paylaşımı OM-OMY-AK-IT 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Tamamlandı.

Kanal açıldıktan sonra her dönem birer paylaşım şeklinde hedef revize edildi.

Öğretmen mentorluk sisteminin prosedürünün yazılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı.

Lisede 2021-2022 hedefi olarak gündeme alınacak.

Açı da 1, 2 ve 3.yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmen eğitim programlarının geliştirilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK Ağustos  2022
(yıl bazlı ele alınır)
Açı deneyimi 3 yıl ve üzeri öğretmenler için düşünme kültürü eğitim programı hazırlandı ve uygulanıyor. Güven Güner’den sunum becerileri eğitimi alınıyor.

İO ve OO için kültür gezileri planlandı. (Balat-Galata-Tarihi Yarımada)
Sanat Haftası’nda öğretmen aktivitesi olarak Sabancı Müzesi’ne gezi yapıldı.
Öğretmenler Günü konseri verildi.

Şubat ayı iyi örnekler sunumları hem OO hem İO da yapıldı ve katılımcılara sertifikaları verildi. BÜYEM bünyesinde yapılan çocuklar için felsefe paylaşımına 20 öğretmenimiz katıldı. OO da Türkçe bölümü için roman analizi, Fen Matematik bölümleri için ÖD yaklaşımları eğitimi alındı.

2018 Ağustos çalışma döneminde Güven Güner’den İO SRÖ’leri için sunum becerileri eğitimi alındı. OO Düşünme kültürü komitesi 1.yıl eğitimleri tamamlandı ve 2. yıl eğitimleri planlandı.

* Şubat tatilinde GG eğitiminin ikinci ayağı yapıldı. OO düşünme Kültürü eğitimleri planlandığı şekilde sürdürülüyor. Meslek içi gelişim komite çalışmaları ile devam ediyor.

ENG İO – OO : Tüm yeni gelen İng öğrt Agustos ve Eylül aylarında yogun olarak ve sonrasında da ihtiyaca göre birebir ya da kucuk gruplarda eğitimler verildi. Bazı eğitimler asenkron videolar seklinde portacıya konuldu. (Online classroom management / student engagement, Following sts, parent communication and mtgs , Using Teams, Using One Note, Chatterpix, Padlet, Classroomscreen, Nearpod, LearningApps, …)

Matematik OO: Ağustos itibariyle başlayan 2 öğretmenimizle haftalık birebir görüşmeler ve bilgi aktarımı yapıldı. (cis, portaçı, teams, onenote, prosedürler, öğrenci takibi, plan ve materyal hazırlıkları vb.)

Ocak sonrası yeni başlayan öğretmenlerle döneme hazırlık yoğun bilgi paylaşımı ve hazırlık yapıldı. Haftalık rutin görüşmeler planlandı.(cis, portaçı, teams, onenote, prosedürler, öğrenci takibi, plan ve materyal hazırlıkları vb.)

FEN OO: Şubatta aramız katılan öğretmenimizle, Teams, CIS, veli görüşmeleri, rapor yazımı,web2.0 araçları, çalışma kontrolleri,SRÖ’lük….) gibi birçok konuda eğitimler verildi. İlgili prosedürler paylaşıldı

HR4-İşe Alım Öğretmenlerin önceki deneyimlerini göz önünde bulundurarak maaş skalası prosedürünün oluşturulması OM-OMY-AK-IK 2019 Ağustos
HR5-IK IK biriminin yapılandırılması Yönetim Kurulu 2017 Ağustos Tamamlandı

 


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, IK: İnsan Kaynakları, IT: Information Technology

Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
PRI-L1: Öğrenci Otonomisi & Öğrenmeyi Sahiplenme Öğrenme aktivitelerinde otonominin arttırılması Farklılaştırılmış planlarla sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme otonomisinin desteklenmesinin sürdürülmesi AK-OM-OMY-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İlkokulda farklılaştırılmış plan hazırlama komitesi kuruldu. Ortaokulda bölüm koordinatörleri ile yıllık bölüm hedef olarak planlamaya alınıyor.

(2018-2019) OO’da her bölümün hedefi olarak tekrar gündeme alındı. İO’da program geliştirme komitesi olarak her sınıf seviyesi için 2 raft ve jigsawreading teknikleriyle farklılaştırılmış plan hazırlandı.

ENG IO – OO : Çevrim içi ve yüzyüze planlarda opsiyonlu calısmalar planlanmasına dikkat edildi. Hem surec hem de sonuçta farklı alternatifler arasından secim yaparak calısmlaını tamamlayabilme sansı verildi – verilmeye devam edilecek

SOS OO: Hem yüzyüze hem de çevrimiçi planlarda verilen ev çalışmalarında ilgi alanlarına göre seçmeli uygulamalar-konu başlıkları verilir öğrenci ilgi alanına göre çalışmasına devam eder. Bazı sınıf çalışmalarında önceden belirlenen seviyelere göre çalışmalar hazırlanır ve çevrimiçinde öğrenci adına gönderilir ve yapması beklenir.

OO TK: Tüm ders planı ve materyal hazırlıklarında öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış çalışmalar yapıldı: Öd sonrası kazanım tamamlama, öğrencinin seçtiği türde ürün hazırladığı ev ve sınıf çalışmaları, seçmeli okumalar (kitap ve ürün), RAFT etkinlikleri, tatil okumaları vb.

2.YABANCI DIL OO: Öğrencilerin ilgi alanları ve farklı uygulama seçimleri ile ev çalışmaları verildi.

FEN OO:Grade 6-7-8’de ilgisi olan ve çalışmak isteyen öğrencilerle gün sonu bireysel ve grup halinde proje çalışma grupları oluşturuldu. Bu çalışmalar sene boyu devam etti. Bilim ve teknoloji haftasında sunulan projeleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçerek gelmesi planlandı. Ev ve sınıf çalışmalarında farklı beceri ve ilgi lanlarına göre çalışmalar planlandı. Farklı çalışmalar yapan öğrenciler hw’den muaf tutuldu.(Treasure Earth gibi) Bazı zor öğrenilen konularda seviye farklılaştırması yapılarak etütler planlandı, VCloud üzerinden farklılaştırılmış çalışmalar gönderildi.

Öğrencilerin okul kulüplerindeki sorumluluğunun arttırılması AK-OM-OMY-PS-BK 2017 Ağustos Türkçe Gr5, 6, 7: Açı Dergisi’nde öğrenciler ilgi ve becerilerine göre farklı sorumluluklar aldı: Yayın ekibi, editör, muhabir, yazı işleri müdürü… Bir e-dergi olan Keçi Edebiyat’ın editöründen alınan danışmanlık desteği çizgisinde ilerlendi. SD öğrencileri ilgili okul haftalarında sorumluluk alır. Bu sorumluluklar prosedürleştirilecek.İO: Açı Dergisi’ni okul sonrasına aldık.

Okul korosu kuruldu.Tamamlandı.

Eko okul: Yüzyüze eğitimde eko okul öğrencileri çevre bilinci adına çok aktiflerdi fakat çevrimiçinde ihtiyaç doğrultusunda soumluluk aldılar. Her zaman da gönüllü oldular. (sunum yapma-kampanya başlatma gibi…)

Münazara: Yzüyüze eğitimde 7 ve 8’lerde aynı anda yürütülmesi planlanan kulüp çevrimiçinde planlanamadı. 7 ve 8’lerde sosyal derslerinde tartışma etkinlikleri ile öğrenciler detsteklendi. Lise 9. sınıfta münazara ekibinde olmasını önrdiğimiz öğrenci listesi münazara eğitmeni ile paylaşıldı.

OO TK: 6 ve 8. sınıflardan gönüllü öğrencilerle “öykü yazma atölyesi” yapılmaktadır. Her hafta rutin olarak belirlenen gün ve saat aralığında yapılan buluşmalar sonucunda yazılan öyküler, Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na gönderilecektir. Ayrıca 5 ve 6. sınıflarda 2021-22’de TÜBİTAK Proje Yarışması’na katılmak üzere Cinsiyetsiz Dil ve Teknolojinin Dili konularında çalışma grupları oluşturulacaktır.

FEN OO:Gün sonu proje çalışmalarına gönüllü katılan öğrenciler bilim ve teknoloji haftasında deney, sunum ve etkinliklerde öncelikle görevlendirildi.

Lise:
• Özellikle Sosyal Sorumluluk projelerinde öğrenci sayılarıyla bağlantılı olarak projelerde alt gruplar yaratıldı. Bu alt gruplara lider öğrenciler belirlenerek, öğrencilerin takibinin sorumlu öğrenciler tarafından yapılması sağlandı. Böylece projelerde öğrencilere daha fazla liderlik pozisyonu açıldı. Pandemi sebebiyle yürüttüğümüz12 projede birçok alt dal ve grup var. Toplam 52 öğrenci projelerde liderlik yapıyor.
• Kulüplerde “Başkan” ve “Başkan Yardımcısı” pozisyonu ile ilerliyoruz.
• “Proje Danışmanı” , “Proje Başkanı”, “Proje Başkan Yardımcısı” pozisyonlarının açılımı netleştiriliyor. “Proje Danışmanı” daha çok “Proje liderlerini (başkan ve başkan yardımcılarını)” koordine edip takip eden en üst sınıflardan belirlendi.
• Her sene “Sosyal Sorumluluk” ve “Kulüpler”de üyeler için ayrı “liderler” için ayrı kriterler doğrultusunda ölçekli ve 7’şer kriterden oluşan değerlendirmeler yapılıyor. Bir sonraki senenin liderleri seçiminde öncelik, bu değerlendirmeler sonucunda “Beklentinin Üzerinde” olan öğrencilere tanınıyor.
• Tüm “Sosyal Sorumluluk” projelerinin ortak ve ayrışmış kazanım tabloları ve misyonları oluşturuldu.
• Tüm “Kulüplerin” ortak ve ayrışmış kazanım tabloları ve misyonları oluşturuldu.

İO: İO: Çevrim içi ortamda öğrenci sorumlulukları güncellendi ve takip edildi.
ADP projesi çevrim içi ortamda uygulandı.
Açı Dergi çevrim içi yapıldı.
Eko okul çevrim içi ortamda devam etti, uygulamaları revize edildi.

Okuma programı ve dönem projesi seçeneklerinin sunulması Dönem projelerinin geliştirilmesi ve sınıf romanlarının gözden geçirilmesi. OM-OMY-AK-PS-BK 2017 Ağustos IO: Tüm komite ve plan toplantılarında bu konu gündeme gelerek işleyişe alınıyor. 1-5 kütüphane öğretmenlerinin araştırma becerileri dersinde ele alındı. 5. sınıflarda hazırbulunuşluk alındı- dersten sonra sosyal bilgielr ÖD sinde bir kaynak gösterme sorusu soruldu.

ENG OO – GR 8 de İng dönem prj editlendi – farklı secenekler sunuldu – GR 5 Dönem Prj , gr 6-7 Take Home Prj , öğrendiklerini farklı seceneklerle sunabilme fırsatı yarattı.

Matematik OO: Gr5-6-7 1. ve 3. dönem projeleri çevrim içi sürece uyarlandı ve uygulandı. Gr8 araştırma projeleri farklı seçenekler sunularak takvime uygun şekilde süreç takip edildi.

SOS OO: 5-6 ve 7. sınıflarda dönem projeleri çevrimiçine uyarlandı ve uygulandı. Daha fazla araştırma kaynak tarama ve farklı uygulamalarda sunum hazırlama fırsatı sağlandı. 8. sınıfta da araştırma proje konuları güncellenerek genel süreç takip edildi.

OO TK: Öğretmenlerin yorumları göz önünde bulundurarak bu sene içinde listemizde yer alan kitaplarda değişiklikler yapılmıştır. Listemize yeni eklenen kitapların devamı konusunda uygulamalardan sonra karar verilecektir. 8. sınıf için bir bilim kurgu romanı seçimi için şimdiden okumalar başlamıştır. Her sınıf romanı için yapılan öğrenci anketleri düzenli olarak analiz edilmekte ve bunlara göre önümüzdeki sene için planlamalar yapılmaktadır.

FEN OO: STEM projeleri tüm grade’lerde çevrim içi sürece uygun olarak yeniden tasarlandı ve evde yapıldı. Müfredat yetiştirme nedeniyle 1’er adet büyük STEM çalışması yapıldı.

Öğrenim eksikliklerinin takibinin ve destek fırsatları sunumunun sürdürülmesi Öğrenci akademik gelişim seviyesinin net olarak öğrenci ve velisi ile paylaşılması OM-OMY-AK-PS 2017 Haziran Matematik OO: Çevrim içi süreçte öğrencilerin öğrenimleri sınıf içi bireysel çalışmalarla değerlendirildi. Öğrenim eksiği olan öğrenciler için etüt planlaması ve veli bilgilendirmesi yapıldı.

SOS OO: Her öğrencinn sosyal bilgilerde özellikle ‘araştırma-not alma-harita bilgisi-yorumlama becerisi’ hedeflerine yönelik gelişimi vellerle ve öğrenc ile net bir şekilde paylaşıldı. Gerek görüldüğünde etütlerde öğrenci desteklendi. Tekrar gelişimi takip edildi.

2.YABANCI DIL OO: Öğrencilerin akademik seviyelerine göre seviye sınıfları yapıldı. Süreçte öğrenci eksikleri için öğrenci ve veli ile anlık paylaşımlar yapıldı.

ENG İO / OO: Destek ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri ile iletişime geçilmesi ve duzenli olarak etut tapılması konusu gundem yapıldı. Etutlerle ogrenciler desteklenmeye devam ediliyor.

FEN OO:Tüm grade’lerde öğrenim değerlendirmeler sene başından sonuna dek uygulandı. Sonuçlar doğrultusunda farklılaştırılmış etüt çalışmaları planlandı. Öğrenim eksiklerine göre farklılaştırılmış çalışmalar ve SEBİT konu anlatımları ile öğrenim süreci planlandı.

PRI-L2: Müfredat Revizyonu: Dikey ve Yatay Programlama Akademik dürüstlüğün K-12 boyutunda okul yaşantısında etkin olmasının sağlanması Öğrenci çalışmalarında bu beklentinin sürdürülmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Tüm çalışma rubriklerinde kriter olarak yer alıyor, Her sınıf seviyesinde kütüphane derslerinde de eğitimi veriliyor.

Akademik dürüstlük prosedürü ve takibi eklenebilir. Bunun yerine k12 akademik dürüstlük prosedürü revize edildi. Lise prosedürü okul açıldığında tekrar gündeme alınacak. Bütün öğrenciler özellikle 12. Sınıflara öğrenci uyum programında gündem yapılacak.

SOS OO: Akademik dürüstlük beklentilerimizi her çalışmada rubriklerle ölçerek öğrenciye geribildirim verdik. Proje çalışmalarında kütüphane öğretmeni desteği ile özel hatırlatma dersleri yapıldı. Öğrenciler çalışmalarında hem kendilerini değerlendirdiler hem ders öğretmeni öğrenciyi değerlendirdi hem de kütüphane öğretmeni öğrenciyi değerlendirdi. Süreç bittiğinde öğrencilerden farkındalıklarını ölçmek adına formstan geribildirimler aldık.

FEN OO: gr8’de akademik bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Hazırlanan çalışmaları turnitin uygulaması ile değerlendirilerek alıntı oranının akademik dürüstlüğe uygunluğu konusunda öğrenciye dönüt verildi. Hazırlık aşamasında hafta boyunca akademik çalışma nasıl yapılır eğitimi verildi. Bu derslere Kadriye öğrt.de katıldı. Bilim ve Teknoloji haftasında akademik dürüstlüğün ve bilimsel bir yazı yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili Ata Özdemirci ve Alper Ateş ile “Bilim okuryazarlığı” söyleşileri tüm gardelerde gerçekleştirildi. gr6 ve gr7 ile araştırma çalışmaları planlandı. Bu çalışmalar Kadriye öğretmen ile birlikte yürütüldü.

İlkokulda var olan kütüphane derslerinin sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Devam ediyor.
Ortaokulda akademik dürüstlük içerikli her sınıf bazında kütüphane derslerinin planlanması (2018 Haziran) OM-OMY-AK-Kütüphane Sorumlusu 2018 Haziran Tamamlandı.
Müfredatın ilerlemesinin dikey revizyonunun gözden geçirilmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
2017-2018 Akademik Yılı Ağustos çalışma döneminde geçen seneki müfredat ve yeni müfredat karşılaştırıldı gerekli değişiklikler yapıldı. 1-4 Dik yazı kullanıma geçildi.

2018-2019 yılında 29 Ekim-1o Kasım-23 Nisan  1-4 planları dikey bağlantı düşünülerek revize edildi.

1-7 ICT disiplinler arası bağlantı  yıllık programı hazırlandı.

5-7 Sanat  ve 1-4 müzik, sanat, spor, kütüphane disiplinler arası bağlantı yıllık planı hazırlandı.
ICT komite öğretmenleri için tüm gün kodlama eğitimi verildi.

1. ve 5. sınıf günlük planları müfredata uygun yazılıyor-gelecek sene 1. sınıfı okutacak tüm öğretmenlerle hazırlanan planlardan örnek dersler -uygulamalar yapılacak.

* İO: Müfredatın MEB müfredatıyla karşılaştırılması yapıldı, kazanımlar sadeleştirildi ve revizyon yıllık planlara yansıtıldı.

2017-2018 Akademik Yılı Ağustos çalışma döneminde geçen seneki müfredat ve yeni müfredat karşılaştırıldı gerekli değişiklikler yapıldı. 1-4 Dik yazı kullanıma geçildi.

2018-2019 yılında 29 Ekim-1o Kasım-23 Nisan 1-4 planları dikey bağlantı düşünülerek revize edildi.
1-7 ICT disiplinler arası bağlantı yıllık programı hazırlandı.

5-7 Sanat ve 1-4 müzik, sanat, spor, kütüphane disiplinler arası bağlantı yıllık planı hazırlandı.
ICT komite öğretmenleri için tüm gün kodlama eğitimi verildi.

1. ve 5. sınıf günlük planları müfredata uygun yazılıyor-gelecek sene 1. sınıfı okutacak tüm öğretmenlerle hazırlanan planlardan örnek dersler -uygulamalar yapılacak.

* İO: Müfredatın MEB müfredatıyla karşılaştırılması yapıldı, kazanımlar sadeleştirildi ve revizyon yıllık planlara yansıtıldı.

ICT OO: Geçen eğitim-öğretim yılında ortaokul için çalışılan müfredatın dikey planlaması İO ve OÖ de katılarak k-8 olarak düzenlendi. ICT dersinin standartları belirlendi ve yıllık planlara yansıtıldı. TK

OO:Ortaokul ve lise okunan tüm metinler, edebiyat tarihi boyutunda tek bir tabloda birleştirilmektedir. Bu sürecin devamında yazı çalışmaları için de aynı uygulama yapılacaktır.

FEN OO:İlkokul fen öğretmenleri ve lise fen öğretmenleri ile ortak bir toplantı planlandı. Uygulamalarımızu. Ayrıca lise ve io ile yapılan ayrı görüşmelerde lisenin beklentileri doğrultusunda OO çıkış kazanımları oluşturuldu.Bu doğrultuda planlan çalışmalar ile öğrenci durumu değerlendirilip liseye iletilecek. İO ile yapılan görüşmede de İO’dan beklenenler konuşuldu.

İO: Türkçe yazı programı dikeyde gr1-4 incelendi. Rubrikleri revize edildi

Lise eklenecek. 2020-2021 Edebiyat müfredat çalışmaları, yazı, rubrik, kazanım karşılaştırılması eklenebilir. 2021-2022 de Matematik aynı şekilde yapılandırılacak. Üniversite hazırlık öğretmenleri de buna dahil olmalı.

Her sınıf için müfredat bağlantılarının ve
disiplinler arası bağlantılarının gözden geçirilmesi
Kazanımların pekiştirilmesine fırsat veren bağlantıların arttırılarak uygulamaya geçirilmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Kütüphane ve ICT programlarının bağlantıları tamamlandı. STEM Projelerinde matematik ve ICT entegrasyonu sağlandı. 1-7 ICT disiplinler arası bağlantı  yıllık programı hazırlandı. 5-7 Sanat  ve 1-4 müzik, sanat, spor, kütüphane disiplinler arası bağlantı yıllık planı hazırlandı.
Öğrenme sonuçlarının değerler eğitimi ve sosyal becerilerle eşleştirilmesi Revize edilen müfredatın kazanımlara ve günlük planlara yansıtılması OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Her yıl hazırlanan yıllık planlarda becerileri kazanımlarına yer verilir ve günlük planlara eklenmesi sağlanır. 2015 yılında yapılan dikey çalışma 2018 programına entegre edildi.

İO TK ve İngilizce programlarına eleştirel düşüme becerileri kazanım olarak eklendi-var olanlar revize edildi.

ENG OO- Okullar ve düzeyler arası kazanım ve içerik akışı ve dengesinin devamı

FEN OO: İlkokul fen öğretmenleri ile STEM çalışmaları ve müfredat içeriği doğrultusunda ortak planlama ve eğitimler

ENG IO – OO : Tüm müfredat çevrim içi yapılabilecek hale getirildi- CW ve HW ler için gerekli adaptasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

Matematik OO: Tüm müfredat çevrim içi yapılabilecek hale getirildi- CW ve HW ler için gerekli adaptasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

SOS OO: Tüm müfredat meb’e uygun bir şekilde revize edildi. Yetiştirilmesi planlanıyor.

TK OO: Tüm müfredat çevrim içi yapılabilecek hale getirildi- Sınıf ve ev çalışmaları için gerekli adaptasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Özellikle yeni kazanımlar çok daha sık tekrar edilmekte ve ders planlarına dijital platformlar üzerinden yapılan etkinlikler eklenmektedir. 8. sınıfların günlük plan ve materyalleri, ortaokul rutinleri çerçevesinde düzenlenmektedir.

FEN OO: Çevrim içi olarak verilecek şekilde materyaller yenilendi.gr8 planları ortaokul ile harmanlandı.

 gr1-7 değerler eğitimi müfredatının revizyonu OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Türkçe gr5, 6, 7: A3’te her haftanın altında “kültürel değerler” ve “etik değerler” olmak üzere 2 ayrı alan bulunuyor. Periyodik olarak planlarımız, bu başlıklara göre değerlendiriliyor.

IO: Değerler günlük planların içine dahil edilerek geçen sene başlatılan program geliştirilecek.

SOS OO: Sosyal bilgiler dersleri kapsamında verilmek istenen değerler günlük planlara yedirildi. (tarih)

TK OO: Özellikle sınıf romanlarının kurgularında yola çıkarak günlük yaşam bağlantıları kurulurken “değerler” üzerine sürekli vurgu yapılmaktadır.

gr1-7 beceriler eğitimi müfredatının revizyonu OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Sunum becerileri-not alma becerileri-araştırma becerileri ve eleştirel düşünme becerileri hedefli çalışmalar devam ediyor. Eleştirel düşünme üzerine alınan eğitimler sonrası beceriler tablosu revize edildi.

2018-2019 yılı için eleştirel düşünme becerileri öncelikli hedef olarak alındı. OO’da Crtical Thinking eğitimi Jeremy S. tarafından tüm okula ve düşünme kültürü komitesine verildi. Bölüm koordinatörleri tarafından hazırlanan eleştirel düşünme kriterleri günlük planlara kazanım olarak eklendi. SRÖ’ler için öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini her yarı yıl sonu değerlendirmek üzere rubrik hazırlandı.

ENG OO : Sunum, not alma , arastırma becerileri var olan rubrikler ile degerlendirilmeye devam edildi.

TK OO : Özellikle seçmeli okuma yaratıcı çalışmaları, RAFT ve grup çalışmaları için yapılan sunum; sınıf romanı derslerinde kitapçık üzerine not alma çalışmaları; yılda en az 2 kez yazılan yaratıcı yazıların paylaşımı; yılda 2 kez yapılan aşamalı yazı çalışmaları, kütüphane öğretmeninin desteği ile sürdürülen yazar, kültür vb. arastırma becerilerini destekleyen uygulamalar çalışmalara özel olarak hazırlanan rubrikler üzerinden ilerlenerek gerçekleştirilmektedir.

SOS OO: Beceriler tablomuzu her seviyeye uygun şekilde bu yıl da revize ettik. Not alma araştırma, kaynakça gösterme ve sunum yapma tüm seviyelerde ortak beceri iken diğer becerileri dönem ve seviye bazlı ele alıp rubriklerle de değerlendiriyoruz.

FEN OO: Ortak Açı becerilerinin yanı sıra bilimsel süreç becerileri ve mühendislik ve tasarım becerileri seviyelendirildi ve rubriklendi. MEB hedeflerinin yanında bu beceriler de yıllık plana ve raporlara eklenerek değerlendirildi

Tüm öğrenim uygulamalarının ve öğrenme sürecinin okul felsefesi ile uyumlu olması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Türkçe Gr5, 6, 7: 1-12. sınıf romanı ve seçmeli okuma kitap listesi oluşturuldu. Bu liste, ilkokul, ortaokul ve lise bölüm öğretmenleri ile paylaşıldı.

İng : Gr4’lerdeki bir kitap Gr5’e alınıyor- Gr7’lerde Gr8’e hazırlık olması acısından checkpoint uygulamalarının program içine dahil ediliyor. Sene sonunda Gr7’de mock checkpoint sınavı planladı.

Mat: Gr5-6-7. ele aldığımız problem çözme-tahmin etme-haber yorumlama becerilerini geliştirmek için planladığımız çalışmalar ilkokul ve liseye aktarıldı. ilkokulda problem çözme üzerine çalışmalar yapıldı.
İng: Gr4’lerdeki bir kitap Gr5’e alınıyor- Gr7’lerde Gr8’e hazırlık olması acısından checkpoint uygulamalarının program içine dahil edilmesine çalışıldı-sene sonunda Gr7’de mock checkpoint sınavı planlandı.

* Tüm öğretmenler ile birebir öğrenim uygulamaları görüşmeleri yapıldı. (İO)

PRI-L3: Öğrenmeyi Genişletme Öğrencilerin K-12 boyutunda etkileşimlerinin yapılandırılması gr1-7 paylaşım programının çıkarılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı.
gr1-7 paylaşım programının revize edilmesi ve akademik takviminin hazırlanması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı. Tüm okulların diğer okul seviyelerindeki öğrencilerle paylaşımlarını arttıran çalışmalar çok etkili bir şekilde yürütüldü.

• İlkokul ve ortaokul özel haftalara destek verildi.
• “Bilim & Teknoloji Haftası” – Elektronik Müzik performansı
• “Diller Haftası – “İşaret Ver” proje grubu sunumu ayrıca gr4 – gr8 işaret dili eğitim paketleri hazırlandı.
• İlkokul ve ortaokul için “Animal Awareness” grubu tarafından “farkındalık & eğitim” paketi hazırlanıyor.
• “Şiddete Nokta Koy” tarafından gr.1 – gr8 arası “cinsiyet eşitliği, zorbalık, vb…” gibi yaş grubu özelliklerine uygun sunum hazırlıkları yapılıyor.
• “Akademik Destek” projesi kurularak yaklaşık 20 ortaokul öğrencisine birebir akademik destek veriliyor lise öğrencileri tarafından.
• “Engelliler Haftası” farkındalık programına ortaokul da dahil edildi.
• “Yeşil Okul” tarafından “elektrik tasarrufu konusunda ilkokul ve ortaokulu da içine alacak bir farkındalık çalışması üzerinde çalışılıyor.
• Lisede gerçekleşen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”na ortaokul başkan ve başkan yardımcıları da dahil edildi.
• Tüm lise sosyal sorumluluk projeleri okul öncesinden liseye kadar duyurularak ortak proje olarak gerçekleşiyor ve sonuçları tüm yaş gruplarıyla paylaşılıyor.

 

Öğrencilerin akademik ve sosyal paylaşım platformlarının yapılandırılması ve genişletilmesi Sosyal sorumluluk çalışmalarının tanıtılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İng: Diller Haftası’nda Açı Lisesi ile ortaklaşa ‘Parmakların Sesi’ adlı projeye destek verildi. Yeditepe lisesindeki işitme engelli öğrencilere işitme cihazı alınması için 3650 TL toplandı ve teslim edildi. WAC’a katılındı. Kardeş Okul’a öğretmenler tarafından seçmeli ders verildi. Öğrencilerimiz kardeş okulun Bilim Haftası’na destek verdi. Zekeriyaköy Ortatokulu’na engelli tuvaleti yapıldı.

IO: Öğrenci birliği, sosyal sorumluluk komitesi yürüttü. Gr3 Proje sunumundan elde edilen gelir sosyal sorumluluk projelerine aktarıldı.

2018-2019 hazırlıkları kapsamında lisede var olan sosyal sorumluluk programına alt yapı oluşturacak şekilde OO programı hazırlandı.

* Sosyal sorumluluk kapsamında hayvan maması yardımı, engelliler haftasında kapak toplama kampanyası, oyuncak toplama kampanyası, öğretmenlere de Down Sendromlu çocukların çalıştığı kafeye gitme uygulaması yapıldı. Diller Haftası’nda lise parmakların sesi sosyal sorumluluk öğrencileri öğrencilerimize sunum yaptılar. Ortaokul öğrencileri yaptıkları kek satışları ile kazandıkları parayı işitme engelliler için işitme cihazı alımına bağışladılar.

İng: Diller Haftası’nda Açı Lisesi ile ortaklaşa ‘Parmakların Sesi’ adlı projeye destek verildi. Yeditepe lisesindeki işitme engelli öğrencilere işitme cihazı alınması için 3650 TL toplandı ve teslim edildi. WAC’a katılındı. Kardeş Okul’a öğretmenler tarafından seçmeli ders verildi. Öğrencilerimiz kardeş okulun Bilim Haftası’na destek verdi. Zekeriyaköy Ortatokulu’na engelli tuvaleti yapıldı.

IO: Öğrenci birliği, sosyal sorumluluk komitesi yürüttü. Gr3 Proje sunumundan elde edilen gelir sosyal sorumluluk projelerine aktarıldı.
2018-2019 hazırlıkları kapsamında lisede var olan sosyal sorumluluk programına alt yapı oluşturacak şekilde OO programı hazırlandı.

*Sosyal sorumluluk kapsamında hayvan maması yardımı, engelliler haftasında kapak toplama kampanyası, oyuncak toplama kampanyası, öğretmenlere de Down Sendromlu çocukların çalıştığı kafeye gitme uygulaması yapıldı.

Diller Haftası’nda lise parmakların sesi sosyal sorumluluk öğrencileri öğrencilerimize sunum yaptılar. Ortaokul öğrencileri yaptıkları kek satışları ile kazandıkları parayı işitme engelliler için işitme cihazı alımına bağışladılar.

ilkokul ve ortaokul program tanıtımlarına lise sosyal sorumluluk çalışmalarından da söz edildi.

ENG OO- Diller Haftası sırasında İşitme Engelliler Okuluna yapılan yardımın devamının sağlanması – İşaret Dili ve Braille alfabesi konusundaki farkındalıgın arttırılması için düzenlenen aktivitelerin devamı – Gr 5 çevre projesi sırasındaki sosyal ve çevre konulu temizlik ve farkındalık çalışmalarının devamı –

FEN OO: Öğrencilerin yurtiçi-yurtdışı çeşitli bilim projeleri yarışmalarına ve etkinliklerine katılımı ve bu platformlarda çalışmalarını sergileme ve farklı öğrenci ve kişilerle paylaşım ortamı bulması.

TK OO: 7 ve 8. sınıflarda verilen aşamalı ev çalışması ile STK’lar araştırıldı ve seçilen STK’lar ile ilgili çalışmalar yapıldı.

SOS OO: Eko okul programı sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından yürütülüyor. Çevrimiçinde sed1 dersleri olasa da gönüllü öğrencilerle pro sürdürülüyor ve her dönem rapor yayınlanıyor. 5. sınıfların a3’lerinde olan bir akademik kazanım zaten STK’lar. Ders içerisinde ev çalışmaları ile de desteklenerek ele alınıyor.

ENG İO / OO : Gr 5 Env Prj sırasında WWF ve Greenpeace tanıtımı – sahil ya da alan temizleme vb gonullu calısmalar – GR 3 Animal & Habitat prj kapsamında sosyal sorumluluklar, hayvan hakları konularının islenmesi , GR4 çocuk hakları, dunyada açlık ile mucadele konularında yapılabilecekler hakkında yazı ve video olusturma, sosyal yardım kurulsmalarını tanıma, Freerice, UN, WWF

FEN OO:Öğrencilere paylaşım ortamı yaratabilecek Tübitak, START gibi farklı yarışma ve katılım imkanları değerlendiriliyor.

K12 becerilerin geliştirilmesine yönelik müfredatın geliştirilmesi ve içselleştirmesinin sağlanması Beceriler ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve prosedürünün oluşturulması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
5-7 yatay dikey beceriler tablosu revize edildi-sunum-araştırma ve not alma becerileri için ortak dil oluşturma adına rubrik revizyon çalışması başlatıldı. 1-4 sunum becerileri ortak rubrik kullanımı hatırlatıldı. Araştırma becerileri eğitimi kütüphane dersleri ve 4. sınıfta ICT dersleri kapsamına alındı. Ortaokul için 5 temel becerinin değerlendirilmesine yönelik rubriklerin ve her ders için taksonomiye uygun ÖD sorularının örnenklerinin olduğu ÖD rehberi oluşturuldu-Academic Council-General altına eklendi.

2018-2019 yılında Eleştirel düşünme becerileri konusunda SRÖ’lerin de değerlendirme yapabileceği bir rubrik hazırlandı. Var olan becerilere eğitimde vurgulanan diğer önemli beceriler eklendi ve BK’lar plan toplantılarında planlara yansıyacak şekilde yönlendirme yapacaklar. Düşünme Kültürü 2. yıl programı bu becerilerin geliştirilmesine fırsat verecek ders planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına yönelik olacak. İO da günlük planlarda 4c nin nasıl yer aldığı açıklama olarak yazılması bekleniyor.

Lise:
• Tüm lise sosyal sorumluluk projeleri okul öncesinden liseye kadar duyurularak ortak proje olarak gerçekleşiyor ve sonuçları tüm yaş gruplarıyla paylaşılıyor.

Birkaç Örnek:
– Geçen sene tüm okulun desteği alınarak gerçekleşen “Animal Awareness” mama kampanyası ile 1.5 ton mama bağışı yapıldı.
– Yine “Animal Awareness” ın yürüttüğü “Bir Hediye Bir İyilik” Kampanyası için Kurtaran Ev Barınağın’daki 4 engelli köpek için 14.700 TL’lik sağlık ve bakım desteği sağlandı.
– Ortaokulun diller haftasında elde ettiği 3.700 TL’lik gelir ile 2 adet işitme cihazı alındı.
– Sarıyer Belediyesinin besleme organizasyonu duyurusu dahilinde tüm okuldan 43 veli ve öğrenci katılım isteği alındı ve organize ediliyor.
– Tüm okula duyurulan Siirt ve Esenyurt içim “2.El cihaz çağrısı” doğrultusunda 10 tablet, 3 laptop, 1 yazıcı toplandı halen devam ediyor.
– “A Wish” gurubunu kalem satışlarıyla onkoloji servisine akademik materyal ve 23 tablet desteği verildi.
– “Global Cahrity”nin düzenleyeceği müzayedeye tüm seviye öğrencilerinin velilerinden çalışma bağış desteği verildi.

İO 2016 yılında 1-4 müfredatına eklenen sosyal beceri kazanımları 2019 müfredatı ile karşılatırıldı -eksik kazanımlar belirlendi. 1. Açı dönemi sonuna kadar yıllık planlara eklenecek.

ENG OO- Beceriler rubriğinin 2. dönemden itibaren kullanımına başlanması

FEN OO-Bilimsel süreç becerileri ve Mühendislik ve Tasarım becerilerinin grade’ler bazında seviyelenedirilip bu becerilere dair öğrenci gözlemlerinin ACIS’e her yıl en az 2 kez girilmesi

TK OO: Çevrim içi süreçle birlikte yazı çalışmalarının rubriğinde yer alan “okunaklı yazı ve sayfa düzeni” kriteri, klavye hatalarına yönelik “dijital ortamda teknik düzen” olarak revize edildi.

FEN OO: Çevrim içi süreçte akademik araştırma çalışması ve dönem projesi rubriği revize edildi ve Teams üzerinden çalışmalara eklendi.

PRI-L4: Öğrenimin sınıf dışına taşınması ve geliştirilmesi Gezi programlarının geliştirilerek sürdürülmesi Günlük yaşam bağlantıları için çeşitli platformların yaratılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Her Ağustos döneminde olduğu gibi disiplinler arası bağlantıları arttırmak ve programı zenginleştirmek için 1-7 tüm geziler revize edildi.

2018-2019 gezi programı 1-7 seviyelerinde ağustos döneminde disiplinler arası bağlantıların arttırılması ve programın zenginleştirilmesi amacıyla revize edildi.

İlkokulda her sınıf seviyesinde var olan geziler iki hafta öncesi program sorumluları tarafından revize edilip öneriler plan toplantılarında değerlendirildi. OO da programa konulacak her yeni gezinin disiplinler arası bağlantılarının olması planlanıyor. Edirne-Bursa ve Efes gezileri farklı ders bağlantıları ve öğrenci aktif katılımını arttırıcı yönde revize edildi. İO da 4. sınıflar proje kapsamında sarıyer ilçemizi tanıyalım gezisi ilk kez yapıldı ve verimli geçti.

Türkçe: Gr7 Boğaz Gezisi, disiplinlerarası boyuta taşınacak. (2019-20) Gr5 Şehrin Renkleri ve gr6 Madamme Tussauds-Yaratıcı Yazı gezileri, sanat bölümü ile birlikte gerçekleştirildi.

(2017-18) ENG OO: Sınıf romanlarının bazı derslerde okul bahçesinde sınıfça okunması ve tartışılması, sınıf ortamının dışında da başka ortamlarda derslerin işlenebilmesinin sağlanması. GR6 Betimleyici yazı derslerinde 5 duyuyu gözlemlemek için yine paragraf yazımından önce okul bahçesinde araştırma yapılması ve paragrafların bahçede farklı bir ortamda yazılması.

SOS OO: Pandemi dönemine kadar gezi programlarımız disiplinler arası, öğrenci anatımlı, rubriklerle ölçülebilen notların alındığı, her gezide o yörenin kültürel unsurlarına halk danslarına dikkat çekilen geziler planlanırken sanal ortamda Türkiye içerisindeki alanlar çok etkin kaynak olmadığı için sınırlı şekilde çeşitlendi. Oyunlaştırarak vermeğe çalışıldı gezi alanları.

ENG OO: Sınıf romanlarının okul bahçesinde okunması pandemi koşulları sebebiyle kameralar açık tartışılarak okunması ve GR6’da 5 duyuyu gözlemleyerek yazılacak betimleyici paragrafların pandemi nedeniyle yapılamaması fakat çevrimiçi ders esnasında öğrencilerin bulundukları ortamı gözlemlemelerine fırsat vererek tamamlanması. İngilizce dönem projelerinde öğrencilerin gerçek hayat ile bağlantı kurabilecekleri, gerçek çözümler üretebilecekleri alternatifler sunulmaya devam edildi. (GR5 Environmental Prj)

FEN OO: Çevrim içi süreçte sanal geziler dışında başka bri alternatif olmadı maalesef. Sanal geziler de pek de verimli ve öğrenci ilgisine hitap eder nitelikte değil.

İO Sanal gezi programı oluşturuldu. Yapılan sanal gezilerimiz;
* Gr1; TBMM,Atatürk Köşkü,Hayvanlar,İstanbul’un Tarihi Yerleri
* Gr2; Eski Meclis, Anıtkabir,Koç Müzesi,NASA
* Gr3; TBMM,Harbiye Müzesi,Cam Ocağı,Atatürk Arberotumu, Dolmabahçe
* Gr4; Akvaryum, TBMM,Anıtkabir,İbadet Yerleri, Kız Kulesi, İstanbul Proje Gezisi

Söyleşilerin arttırılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Türkçe: Her sınıf seviyesinde 1’er sınıf romanı yazarı ve Kütüphane Haftasında da yazar davetleri planlandı. Veli paylaşımlarında bahsedilen söyleşiler burada da geçerlidir.

Sanat-Sosyal Bilgiler ve Matematik bölümlerine yeni söyleşiler eklendi.   Gezgin -Günlük hayat matematik ilişkisi- Matematik ve dans- Karanlıkta matematik söyleşileri yapıldı.

Lise:
• Yaklaşık 6 senedir her sene öğrencilerin mesleki ilgi alanları hakkında detaylı bilgi vermek için ayda bir farklı meslek gurubundan velilerimiz ile “Açı Talks” söyleşileri organize ediliyor.
• Geçen sene itibariyle bu organizasyona “çevrimiçi” buluşmalar da eklenerek öğrenci – mezun – veli ayağı güçlendirildi.
• Sadece pandemiden bu yana 6 veli ile çevrimiçi sohbet organize edildi.

ENG OO- Diller haftası sırasında okul öğretmenlerimizin dil öğrenim ve kültür paylaşımlarının devam ettirilmesi

FEN OO:STEM çalışmalarına uzman bir veli konuk çağırılması, B ve T haftasına her grade en az bir bilim insanı daveti, tüm okuldaki öğretmen ve okul çalışanlarına Science for All söyleşileri

Matematik OO: Matematiğin; dans, müzik, meslekler, oyunlarla ilişkisini ele alan farklı meslek gruplarından, uzman kişiler, mezun öğrencimiz ve öğretmenlerimizle varolan söyleşilere çevrim içi süreçte devam edildi. Yeni söyleşiler eklendi.

TK OO: Her seviyede sınıf romanları ya da o dönemin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla yazar ya da alanında başarılı kişilerle söyleşiler yapılmaktadır. Ayrıca ev çalışmaları ile de okul dışındaki kişilerle (aile bireyleri vb.) söyleşi yapılmasına yönelik planlamalar yapılmaktadır.

ENG OO: Diller hafta kapsamında yeni olarak bu sene japonya’dan bir konuk konusmacımız oldu – İng öğrt , öğrencilerimiz ve diger konuk konusmacıların sunumları onceki yıllardaki gibi devam etti.

FEN OO: Çevrim içi süreçte öğrencilerin bilime olan merakını arttırmak için yurt içi ve yurt dışından bilim insanları, veliler ve STEM Aalanlarındaki farklı konuklarla birçok söyleşi gerçekleştirildi. Science for All buluşmaları gün sonu yapılarak tüm okullarımız ve velilerimiz davet edildi.

Sosyal paylaşım platformları Blog uygulamalarının okul bazlı revize edilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran Türkçe gr5, 6, 7: Açı Dergisi web sayfasında yayınlandı, QR kodu koridorlarda, panolarda paylaşıldı. Öğrenim kanalında yer alacak blog yazıları ve video çekimleri planlaması bölüm ve dönem bazlı planlandı

Matematik OO: MS Teams Kütüphane sınıfnda matematik kanalı oluşturuldu. Kanalda Matematik dünyasına ait güncel haberler, matematik tarihine dair bilgiler, fark etmediğimiz matematiksel gerçekler, eğlenceli bulmacalar, ünlü matematikçiler, dizi ve film önerileri, günlük hayatta karşımıza çıkan Matematik gibi çok yönlü ve eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

TK OO: Kütüphane Kanalı’nın altında her seviye için Türkçe Kültür Sanat Kanalı yer almaktadır. Öğrencilerin yaratıcı çalışmaları, kitap tanıtımları, hazırladıkları ürünler vb. bu alanda yer almakta ve paylaşıma açılmaktadır. Öğrencilerin yazı örnekleri, bu alanda dijital bir kitapçık halinde yer almaktadır. Buna ek olarak öğrencilerin kendi yazdıkları metinleri seslendirerek bir ppt haline getirdikleri ürünler de bu kanalde paylaşıma açılacaktır.

SOS OO: Teams Kütüphane kanalı içerinde tarih ve coğrafya temelli derslerde yapılan aktivitelerin arşivlenmesi, öğrencilerle etkleşimli bir ortam sağlanması adına kanallar oluşturuldu. Erken bitirenler, seviye bazlı sarmal etkileşim artırıldı.

FEN OO:Kütüphane altında bilim kanalı oluşturuldu. Ayrıca bilim kulüplerinin çalışmalarını paylaştığı bir Instagram sayfası açıldı. Öğrenci çalışmaları orada paylaşılıyor. SDW kapsamında öğretmenlerin uygulamalarımııza dair yazdığı blog yazıları yayınlandı

Lise:
• Tüm sosyal sorumluluk projelerinin sosyal medyada kurumsal tanınırlığının olması adına kurumsal logo tasarımları yapıldı.
• 16 sosyal sorumluluk projemizden 7 tanesinin instagram sayfaları açıldı.
• Tüm kampanya, çalışma ve kampanya sonuçları ayrıca okulun CIS sistemiyle okul öncesinden liseye kadar tüm okulla paylaşılıyor.
• 29 Kulüpten 2 tanesinin web sitesi; 9 tanesinin instagram sayfası; 1 tanesinin Youtube kanalı açıldı.
Tüm lise videoları Açı Lisesi adına açılan bir youtube kanalı altına toplandı

Ev çalışmaları olarak bireysel projelerin kullanımı OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
gr7 Türkçe: İleride olan öğrenciler için bazı ev çalışmaları yerine okul dışında düzenlenen öykü, şiir yarışmaları için ürün oluşturma fırsatı verildi.

* İO gr1 okuma bilen öğrenciler için çalışma içerikleri güncellendi. Gr2

bitti.*Disiplinler arası çalışmalar dönemlik olarak revize edildi.

*gr1-gr2 ev çalışmaları, felsefemize uygun olarak revize edildi. Grade 3-4  ev çalışmaları revizyonu 2018-2019  yılı için planlamaya alındı..

OO: Senede iki defa ev çalışmaları proje bazlı olacak.

İO gr1 okuma bilen öğrenciler için çalışma içerikleri güncellendi. Gr2 bitti.*Disiplinler arası çalışmalar dönemlik olarak revize ediliyor.
*gr1-gr2 ev çalışmaları, felsefemize uygun olarak revize edildi.

OO: Senede iki defa ev çalışmaları proje bazlı olacak. İlkokul ve Ortaokulda matematik ev çalışmalarına zamanın kalırsa bölümü eklendi kanguru matematik- akıl oyunu türünde her seviyeye uygun sorular konuluyor.3-4 sınıf ev çalışmaları revize edildi- program geliştirme komitesi okul haftaları kapsamında seçenekli -ailelerinin katılımlarını da sağlayan ev çalışmaları hazırladı. Ortaokulda Türkçe-İngilizce-Matematik ve Fen derslerine yönelik ders dışı projeler verildi.

TK OO: Konu tekrarı niteliğinde öğrencilerin istedikleri formatta hazırladıkları ders materyalleri de ev çalışması olarak verilmekte ve sonrasında derste paylaşılmaktadır. Ör: 6. sınıfta kök ve ekler konulu bir ders materyali hazırlanması, ev çalışması olarak verilmiştir. 7. sınıfta öğrenciler, aileleri ile birlikte emojilerden deyimler ve atasözleri oluşturmak üzerine çalıştılar. 6. sınıflar, sınıf romanları kapsamında aileleri ile röportaj yaptılar. 5 ve 7. sınıflarda sınıf romanlarının yazarlarına yazdıkları e postaları gönderdiler. 7. sınıflarda “iller” içerikli yaratıcı yazı çalışmasında öğrenciler, belli kurumlara e postalar yazacak.

FEN OO:Bireysel proje yapan öğrenciler ev çalışmalarından bazı haftalar özelinde muaf tutuluyor.Ayrıca STEM projesi yerine başka proje geliştirenler de STEM çalışmasından muaf tutuldu.

FEN OO:Çeşitli bilim şenliklerine proje hazırlayarak katılan öğrencilere yoğun çalışma haftalarında hw yerine proje çalışmalarının verilmesi.STEM projelerinde öğrencilere farklı proje çalışmaları yapma o çalışmadan puan alma imkanı verilmesi.

Gerçek hayat senaryoları hakkında atölye çalışmaları ve seminerler Her ders ve sınıf seviyesinde minimum 1 çalışma planlanması 2018 Haziran FEN OO: Gr7 STEM çalışmasının gerçek bir Kompost düzeneği hazırlama olarak planlanması, gr5 STEM projesinin, okulumuzun farklı alanlarındaki aydınlatma durumunun irdelenmesi ve öneri geliştirilmesi üzerine kurgulanması.Harezmi projesinde yemekhanedeki organik atıkalrın kompostlanması üzerine çalışılması.
PRI-L5: Araştırma Çalışmaları & Projeler Akademik dürüstlüğün K-12 boyutunda okul yaşantısında etkin olması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Araştırma ve kaynak gösterme çalışmaları rubriklerine  kriter olarak alındı. Kütüphane eylem planı kapsamında her sınıf seviyesinde kütüphane dersleri içeriğine alındı. 5. sınıfta sosyal bilgiler dersi kapsamında hazır bulunuşluk alıp öğrenim çalışmasından sonra tekrar değerlendirme alındı.

OO TK: Araştırma becerileri, rubrik ile birlikte ev ya da sınıf çalışması olarak verilmektedir. Bu rubriği Türkçe (içeriğin doğrulupu ve yeterliliği) ve kütüphane öğretmeni (kaynakça gösterimi ve MLA formatının doğru kullanımı) birlikte değerlendirmekte ve öğrencilere bireysel dönüt verilmektedir.

SOS OO: Akademik dürüstlük 5. sınıftan 8. sınıfa kadar araştırma derslerinde değil sadece ev çalışmaları ve sınıf çalışmalarında da öğrenci bazlı rubriklerle ölçülmekte. Seviyelerin analizleri çıkarılmakta ve kütüphane öğretmeni ile bu analizler değerlendirilip eylem planına geçilmekte.

ENG OO: Tüm projelerde academik durustluk rubriklerde yeralmaya devam ediyor. Özellikle gr 7 ve gr 8 de bu konu ile ilgili daha derin ölçümler yapılır.

FEN OO: GR8’de turnitin uygulaması ve akademik araştırma çalışması ilkelerinin tamamiyle uygulanması. Diğer grade2lerde seviyeye uygun becerilerin deneyimine derslerde imkan sağlanması için fırsatlar yaratılıyor.

Tüm disiplinlerde öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi Ders bazında araştırma temalarının listesinin yapılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017 Ağustos OO TK: Araştırma becerileri, rubrik ile birlikte ev ya da sınıf çalışması olarak verilmektedir. Bu rubriği Türkçe (içeriğin doğrulupu ve yeterliliği) ve kütüphane öğretmeni (kaynakça gösterimi ve MLA formatının doğru kullanımı) birlikte değerlendirmekte ve öğrencilere bireysel dönüt verilmektedir.

SOS OO: Araştırma becerilerinn gelişmesi adına projeler yapmakta ve araştırdıkları bilgileri sunma imkanı verilmekte.

FEN OO: Kütüphane öğretmenimiz ile rutin yapılan görüşmeler ile araştırma konuları ve kullanılabilecek kaynaklar belirlniyor. Araştırma becerilerinden seviyeye uygun olarak seçilenler çalışmalarda değerlendirilip dönüt veriliyor.

İO araştırma becerileri kütüphane dersleri ile de desteklenmeye devam edildi.

PRI-L6:  Yüksek okur yazarlık becerilerinin geliştirilmesi Okuma ağacı programının geliştirilmesi K12 okuma listesinin revize edilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran Sistemden çıkarılacak ve eklenecek kitaplar belirlendi- Yeni ws hazırlama programı yapıldı.* İO: komite kuruldu.  25 yeni kitap eklendi. 2019-2020 yılı için kurulan komite her sınıf seviyesinde 1 ünite belirleyip bir sınıf romanı ile bağlantılı pilot günlük planlar hazırlayacak ve uygulayacak.

OO TK: Okuma listesi (sınıf romanları, seçmeli okumalar, tatil okumaları, önerilecek kitaplar), süreçte ve yıl sonunda öğrenci anketleri ve öğretmen değerlendirmelerine dayanarak güncellenmektedir. Bu amaçla yeni yayınlar, yıl boyu takip edilmekte ve listeye girebilecek olanlar okunmaktadır.
2. YABANCI DİL OO: Her seviye 6-7-8 biri yıl için biri yaz tatilinde olacak şekilde 2 okuma verilecek şekilde planlama yapıldı.

İO: OKA serisi okuma ve yazma programına dahil edildi.

İO ve OO Kütüphane misyonunun revize edilmesi Yeni misyon doğrultusunda kütüphane 5 yıllık eylem planının hazırlanması

 

Kütüphane öğretmenleri-AK-OM 2017-2022 (yıl bazlı ele alınır) Eylem planları hazırlandı ve yıllık hedefler belirlendi.
Kütüphane öğretmenleri ile aylık toplantılarla eylem planı hedefleri değerlendiriliyor yapılan tüm çalışmalar eylem planına ekleniyor ve planlanan değerlendirme araçları ile değerlendiriliyor.
Kitap ve metinlerin revizyonu OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İO: Eski kitaplar çıkarıldı. Satın alınacak kitap listesi oluşturuldu.

OO da bazı sınıf romanları değiştirildi.

Program geliştirme komitesindeki öğretmenler rehberliğinde her sınfı seviyesindeki öğretmenler her ay bir kitap okuyarak ilgili çalışma kağıdını ve o sınıf seviyesinde öncelikle revize edilmesi gereken çalışma kağıtlarını ele alacaklar. Her sınıf seviyesinden 2-3 kitap seçilerek revize edilen prosedürlere göre 45 yeni ws hazırlandı.

Türkçe: Her yıl sonunda sınıf romanları, seçmeli okumalar ve sınıf/ev çalışması olarak okunan tüm metinler; bölüm içinde bir sonraki yıl programda olması ya da olmaması açısından değerlendiriliyor.
OO TK: Tüm analizi yapılan metinler, süreçte ve yıl sonunda öğrenci ve öğretmen değerlendirmelerine dayanarak güncellenmektedir. Bu amaçla farklı metinler, yıl boyu okunmaktadır. ENG İO: Bazı sınıf kitaplarının (gr 3 HTBC) gruplara agır gelmesi nedeniyle, gelecek sene son doneme alınması, bazı hikayelerin de yine zorluk derecesi ve icerik acısından daha dogru donemlere alınmasına karar verildi.

İO: Sis Dalgıçları sınıf romanı yerine başka kitap için araştırma yapılıyor.
Vanilya Kokulu Mektuplar sınıf roman da ağustos çalışma döneminde değerlendirilecek.

PRI-L7: Öğrenme Odaklı Planlama: Farklılaştırma Öğrenci ihtiyacına göre öğrenim planlanma politikasının tanımlanması Öğrenim eksiklikleri ve öğrenimde ileri olan öğrenciler için var olan sistemin geliştirilmesi ve prosedürünün yazılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
ACIS sisteminde öğrenilemeyen kazanımların d girilmesi ve öğrenci-sınıf- ve düzey bazında rapor alınması çalışması yapıldı.3 Ekim itibariyle etkin olacak. Hazır bulunuşluk değerlendirmelerinin ACIS e girilmesi sağlandı. Türkçe-İngilizce: İleride olan öğrenciler için “Çift Dilli Proje” uygulaması bulunuyor. Gönüllü öğrenciler yılda 2 proje hazırlayabiliyor.

STEM projeleri ve rotasyonlu etkinlik planları geliştirildi. (IO)  OO: Takım telafileri planlandı. Sabit etüt günleri planlandı.

Matematik OO: Öğrenimde ileri olan öğrenciler için çalışmaların sonunda ve matematik köşesi kanalında erken bitiren çalışmaları verildi. Öğrenim eksiği olanla için ek çalışmalar verildi ve etüt planlaması yapıldı.

OO TK: Tüm seviyelerde Açı raporlarına göre 65-70’in altında kalan öğrencilere yönelik bireysel destek uygulamaları planlanmaktadır. Akademik anlamda ileride olan öğrenciler, öykü yazma yarışmalarına katılmak üzere desteklenmektedir.

SOS OO: Öğrenim eksiği olan öğrencilerle haftalık görüşmelerle ekrta planama yapılarak öğrenimi giderilmekte. Veli ile iletişim halinde planlanmakta. Öğrenimde ileri olan öğrencilere ise ekstra araştırma-üst düzey beceriye ulaşması adına ek sorumluluklar verilmekte. Edindiği bilgi ya da beceri de sınıfında sunma imkanı tanımaktayız. Ev çalışmaları ilgilerine ve seviyelerine göre çeşitlendirilmekte. (her dönem 2 ev çalışması)

ENG OO: He rseviyede etut ve destek calsımaları devam eder, tuturial ogrencilerine ayrıca gerekli yonlendirme, onden okumaların yapılması, ek kaynak sunma vb devam eder.

FEN OO: Derslerde erken bitiren çalışmalarında planda yer verildi.Fen derine ilgili olan ve çalışmasını erken bitiren öğrencilere gün sonu çalışmalara katılması önerildi ve gelenlerle çalışmalar planlandı. Öğrenim eksikleri olanlar için etütler ve ek çalışmalar planlandı, kaynaklar önerildi.

İO: Çevrim içi ortamda öğrenci ihtiyaçlarına göre etüt çalışmaları ve ARÖ destek çalışmaları devam etti.

PRI-L8:  Rehberlik Programı Rehberlik çalışmalarının kapsam, içerik ve prosedürlerinin geliştirilmesi Ortaokulda PM müfredatının var olan programa yedirilmesi OM-OMY-AK-RÖ 2019 Haziran Tamamlandı
Ortaokulda yaş gelişim özelliklerine göre rehberlik programının revize edilmesi

Lisede rehberlik tarama programının oluşturulması

OM-OMY-AK-RÖ 2019 Haziran Tamamlandı
PRI-L9: Hayat Becerileri Hayat becerileri kazanımlarının ve uygulanacak adımlarının 1-8 için belirlenmesi Öğrenciye verilen sorumluluklarda ve planlanan etkinliklerde hangi hayat becerisini geliştirilmesi hedefleniyorsa kazanım olarak belirtilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Öğrenci sorumlulukları prosedürü yazılıyor. Komiteler üzerinde çalışıyor.
*Prosedür tamamlandı.

 

İO 1-4 hayat becerileri ev çalışmaları müfredata ekleniyor. 1-4 matematik akıl oyunları hatada 1 kez ev çalışması olarak veriliyor.

SOS OO: Derslere ve plenlara uygun olacak şekilde bazı ev çalışmaları bu beceriye uygun hazırlanıyor. (mutfak kullanımı- çevre gözlemi-duyarlılık-aile içi oyun oynama-aile geçmişini araştırma-teknolojiyi doğru kullanma gibi)

ENG İO: Ayda 1 life skills e uygun ev calışmaları planlanılmaya devam edildi.

FEN OO:Verilen ev çalışmalarında ve bazı sınıf çalışmalarında bu çalışmayı tamamladığında hangi akademik/sosyal becerilerinin gelişeceğine dair açıklamalar yazıldı ve sözel olarak hatırlatıldı.

İO: Haftalık kitapçıkların başına sorumluluk tablosu eklendi. Her hafta SRÖ ler tarafından takip edildi.
Dönemlik ev sorumlulukları ev çalışması uygulaması başlatıldı.

PRI-L10: Öğrenim Mataryallerinin geliştirilmesi Çalışma kağıdının kullanımı ve işlevi hakkında öğrenci geri bildirimlerinin alınmasının artırılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Tüm öğrenci çalışmaları değerlendirme rubriklerine  çalışmayı değerlendirme kriteri eklendi. (İO)

TK OO: Aşamalı yazı çalışmasında One Note platformunda yaşanan zorluklar nedeniyle öğrencilerin talebi üzerine bu uygulama Assignment alanına aktarılmıştır. Öğrencilerin ders takibinde tercih etmeleri nedeniyle bazı kitapçıklar basılı olarak kullanılmaktadır.

SOS OO: Hem ev çalışması hem sınıf çalışması online platformda geribildirimlerle materyal gelişimi destekleniyor. Bazı çalışmalarda sadece rubrik işaretleniyor bazı çalışmalarda da yazı ile geribildirim veriliyor.

FEN OO:Öğrencilerden gelen dönütler değerlendirilerek gönderim formatında değişiklik yapıldı. STEM çalışması soruları forms’a taşındı. Kitapçıklar parçalara bölünerek farklı alanlardan(nearpod, teams, forms…) gönderildi.

Çalışma kağıdı standartlarının uygulamadaki devamlılığının sağlanması (Biçim-işlev-uzunluk-alan kullanımı) PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Ağustos çalışma dönemlerinde beklentiler paylaşılıp, hazırlanan materyallere verilen dönütlerde dikkat ediliyor.Ağustos ayında ve program geliştirmede ortak dil oluşturma çalışması yapıldı.
Çalışma kağıdı prosedürlerinin değerlendirilmesi ve takibi Öğrenim materyallerinin içerik ve şekil olarak standartlarının karşılamasının sağlanması PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Plan toplantıları ve bireysel toplantılarda dönüt verilmesi planlandı.Ağustos ayında ve program geliştirmede ortak dil oluşturma çalışması yapıldı.
Araştırma için kullanılacak data banklarının belirlenmesi Data bankların kullanımı ve kapsamı ile ilgili öğretmenlere eğitim verilmesi AK-KS 2019 Haziran Britannica School ile ortaokul öğrencilerinin kullanımı için aralık-mayıs ayları arasında geçerli olacak bir anlaşma yapıldı. Tüm öğretmenlere bu data bankın kullanımı ile ilgili bir paylaşım yapıldı.
Öğrenim bağlantılı APP’lerin araştırılması- ders bazlı listelerinin oluşturulması gr1-4 app seçiminin yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması OM-OMY-AK-PS- BK-IT öğretmenleri 2019 Haziran Matematik OO: Çevrim içi süreçte matematik derslerine uygun app’lerin araştırılması ve kullanımı bölüm hedefleri arasında yer aldı.

Kullanılan app’lerin sayıları arttırıldı ve listesi hazırlanıp yönetimle paylaşıldı.

TK OO: Bölüm gelişim saatlerinde farklı seviyelerde uygulanan app’lerin tanırımları yapılmaktadır. ICT sorumlusu ile yapılan görüşmelerde Türkçe A3’leri incelenmekte ve konulara uygun farklı app önerile alınarak bunların planlara aktarılması sağlanmaktadır.

SOS OO: Tarih ve coğrafya derslerinde etkin kullanılabilecek app’ler araştırıldı, listelendi ve kullanılıyor.

FENOO:Kullanılabilecek app’ler grade bazında listelendi ve öğrencilerle paylaşıldı.

PRI-L11: Ölçme ve Değerlendirme Sözlü değerlendirme – Sunum ve sınıf içi çalışmalarının değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
1-4 sunum rubrikleri revize edildi-paylaşıldı. 5-/ sunum rubrikleri komitede oluşturuldu, yayınlandı.
Alternatif yazılı değerlendirmelerinin geliştirilmesi ( Telafi- eve verilen değerlendirmeler…) OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran OO da matematik ve sosyal bilgiler dersleri için 1 ve 3. Dönemlere performans görevleri eklendi. Sosyal bilgiler quiz soruları açık kitap uygulamasına göre hazırlandı.

ENG OO: Çevrimiçi ölçme değerlendirme platformlarının kullanılması- socrative, MS forms, MS assignments.

FEN OO:Çevrim içi süreçte, forms, socrative, nearpod gib ölçme değerlendirme araçlarına yöneldik.

Ölçme ve değerlendirme prosedürünün, uygulamalarının ölçekler ve beceriler dahilinde revizyonu ve standardizasyonunun sağlanması gr1-4 Süreç değerlendirmesinin otomasyona geçirilmesi ve analiz alınabilmesi OM-OMY-AK-ACIS ekibi 2017 Ağustos 5-7 ÖD prosedürleri revize edildi- güncel hali veli el kitabı ve prosedürlere yansıtıldı. 1-4 ÖD presdürleri revize edildi- gayret rubriği-ev çalışmaları ve eokul girişleri ile ilgili değişiklikler prosedürlere yansıtıldı.
Hem ilkokulda hem ortaokulda her dönem yapılan ÖD lere uygulama öncesi dönüt veriliyor. İngilizce 4. sınıf 1. ÖD leri revize edildi. OM lerin yaptığı akademik uygulamalar toplantısı ile uygulamalar incelenip dönüt veriliyor. Her plan toplantısında hangi çalışmaya bireysel dönüt verileceği kararlaştırılıyor. OO da ÖD dönüt derslerine girilerek öğretmenlere bireysel dönüt verildi. BK toplantısında verimli uygulamalar ve gelişim alanları paylaşıldı.
PRI-L12: Sürdürülebilir Sosyal Projeler Sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılması OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
OO sosyal sorumluluk çalışmalarının lisede olan çalışmalara alt yapı oluşturacak şekilde revizyonu sağlandı.

Parıltı derneği ile sürdürülebilir çalışmalar başlatıldı.

PR-L13 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar Öğrencilerin okula adım attıkları andan mezuniyetlerine kadar, bağımlılık, çeşitlilik ve ortak insanlık değerlerine dair zihinlerini kademeli olarak açacak etkinlikler yoluyla, küresel vatandaşlık bilinciyle hissetmeyi, düşünmeyi ve hareket etmeyi öğrenebilecekleri platformlara yaratmak.
PRI-L14: Öğrenen Okul Öğrencinin öğrenmeyi değerlendirmesi Var olan uygulamaların revize edilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İlkokulda tüm çalışma kağıtları ve kitapçıklara öğrencilerin değerlendirme yaptığı rubrikler ekleniyor. Günlük planlarda çıkış aktiviteleri ya da kazanıma uygun rubriklerle değerlendirme yapmaları sağlanıyor. Hem İO hem OO da okul haftaları uygulamasından sonra ve gezilerden sonra öğrenci görüşlerini alacak fırsatlar yaratılıyor.

Lisede akademik yaşantı öğrenci kurulu ile akademik yaşantıyı değerlendirmeye başladık. Bu hedef eklenebilir.

Öğrenme odaklı sınıf gözlemi ve paylaşılması Var olan uygulamaların revize edilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Öğrenme odaklı gözlemin sistematik yapılması, geri bildirimlerin verilmesi ve öğrenme odaklı sınıflar için planlanan eğitimlerin adımlandırılması eklenebilir.

İO: Çevrim içi ortamda ders gözlemleri yapılıp, öğretmenlere öğrenci odaklı(öğrencinin çevrim içi derslere katılımının takibi, öğrenmenin kontrolü ve öğretmenin çalışmalara geri bildirim vermesi, öğrenci motivasyonu, aktif katılımı, öğrencinin uygun bir ortamda derse katılımının sağlanması) geri bildirimler verildi.

Meslektaş gözlemlerinin bir sistem dahilinde yaygınlaştırılması Meslektaş gözlem prosedürünün yazılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı
Öğretmen gözleminden öğrenci gözlemine geçişin tanımlanması Var olan kriterler içinden bu kazanıma uyun olanların öncelikli olarak değerlendirmeye alınması AK-OM-OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
SRÖ sisteminin revize edilmesi ve danışmanlığa dönüştürülmesi 5-7 SRÖ koçluk eğitiminin planlanması AK-OM-OMY 2017 Ağustos Koçluk eğitimi alındı- uygulamaya geçişi bireysel dönütlerle desteklenecek.

Lise: Danışmanlık sistemininde oluşturulan rubrik ve RÖ-OMY çalışma şekli eklenebilir.


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, PS: Program Sorumluları, RÖ: Rehber Öğretmenler, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
Bilişim ICT-1: ACIS (Okul
İntraneti İçin Yeni Model)
ACIS uygulamalarının etkin kullanımı ve geliştirilmesi OM-OMY-AK-IT-ACIS ekibi 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İO-OO-LİSE: Ön kayıt, burs, Açı raporları, gayret rubrikleri, rehberlik, sınıf devir teslim alanlarının aktif kullanılması için yazılımla beraber ilerlendi.
ICT-2: Digital Arşiv Arşivin tanımı ve kapsamı Okul içerisinde yapılan sunumların da arşivinin alınması OM-OMY-AK-BK-ACIS ekibi 2018 Haziran
OÖ 5 yaş-12 ICT müfredatının revize edilmesi Yıl bazlı revizyon çalışması ICT Komitesi 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Her okul seviyesine uygun çalışmaların yapılmasını sağlayacak bir ICT komitesi kuruldu ve BAÜ Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yavuz Samur ile çalışmalar 2018 Mart ayında başladı.-1-7 müfredatı disiplinler arası bağlantılarla hazırlandı- 2021-2022 öğretim yılında 8. Sınıf müfredatı revize edilecek.
Arşiv oluşturma ve kullanma için prosedürlerin belirlenmesi OM-OMY-AK 2018 Haziran
Dijital Vatandaşlık K-12 dijital vatandaşlık programının oluşturulması