Sıkça Sorulan Sorular

1. Açı Okulları bir vakıf okulu mudur?
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Açı Okulları, Açı Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş.’nin yatırımıdır; bir vakıf okulu değildir.

2. Ücret politikanız nedir?
Okul ücretleri; MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda ocak sonu-şubat başı aralığında belirlenir ve kamuoyuna açıklanır. Okul öncesi, ilköğretim ve lise okul ücretlerimiz farklılık göstermektedir.

3. Kayıt iptal ve ücret iade politikanız nedir?
Okulumuzda, “MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56.ncı Maddesi hükümlerince” kayıt iptal ve ücret iadesi gerçekleştirilir.

4. Kardeş indirimi var mıdır?
Kardeş indirimi %10’dur.

5. Herhangi bir kurum, kuruluş vs. indiriminiz var mıdır?
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa indirimimiz bulunmamaktadır.

6. İkiz çocuklar ayrı sınıflara mı yerleştirilir?
İkiz çocuklar, ayrı sınıflarda eğitim görürler.

7. İngilizce dışında ikinci yabancı dil seçenekleri nelerdir?
İngilizce’ye ek olarak 5. sınıf itibari ile Fransızca ya da İspanyolca dil seçeneklerimiz mevcuttur.

8. Sınıfları oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?
Öğretmenlerimiz ve idari sorumlularımız; öğrencileri her sene sosyal-duygusal ve akademik gelişim, kız-erkek sayıları, arkadaş ilişkileri gibi farklı kriterlere göre değerlendirerek sınıfları yeniden oluşturur.

9. Okul öncesi ve ilkokul yerleşkeleri arasında eğitim farkı var mıdır?
Farklı yerleşkelerde aynı seviyede bulunan okullarda, aynı eğitim ve öğrenim programı uygulanır.

1. Okul öncesi yerleşkeleriniz nerededir?
Okul öncesi yerleşkelerimiz; Levent, Kemerburgaz ve Bahçeköy’de bulunmaktadır.

2. Okul öncesinde hangi yaş grubu aralıklarına hizmet vermektesiniz?
Okul öncesinde, 3, 4, 5 yaş gruplarına eğitim ve öğretim hizmetleri verilmektedir.

3. Açı Okul Öncesi’nde öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?
Tüm öğrenci yaş grupları için veli görüşmesi yapılır. Yapılan görüşmede okul programı tanıtma ve öğrenci-aile tanıma yer alır. Mayıs-Haziran aylarında, 5 yaş öğrencilerimiz tanıma amaçlı görüşme için okula davet edilir.

Tüm yaş gruplarımızda ayrıca gerekli görülmesi halinde, öğrenci görüşmeleri yapılabilir, bir önceki okulundan rapor istenir.

4. Yerleşkeler arasında geçiş yapılabilir mi?
Kontenjan varsa, yerleşkeler arasında geçiş yapılabilir.

5. Anasınıfından ilkokula geçiş prosedürü nedir?
Açı Okul Öncesi hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin Açı İlkokulu’na devam hakkı vardır.

1. İlkokul yerleşkeleriniz nerededir?
İlkokul yerleşkelerimiz; Akatlar ve Bahçeköy’de olmak üzere iki tanedir.

2. Açı İlkokulu’na öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?
Farklı kurumlarda okul öncesi eğitimi alan aday öğrenciler için rehberlik tanıma çalışması ve İngilizce değerlendirmesi yapılır.

3. Yerleşkeler arasında geçiş yapılabilir mi?
Kontenjan varsa yerleşkeler arasında geçiş yapılabilir.

4. Yabancı dil eğitimi nasıl verilmektedir?
Eğitim dili Türkçe’dir. İngilizce eğitimi haftada 10 saat olarak uygulanmaktadır.

5. İlkokuldan ortaokula geçiş prosedürü nedir?
Açı İlkokulu öğrencilerinin ortaokula devam hakkı bulunmaktadır.

1. Açı Ortaokulu’na öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?
Aday öğrenciler için rehberlik tanıma çalışmasının yanı sıra Türkçe, İngilizce ve matematik derslerinden akademik değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunca başarılı olan öğrencilere kayıt hakkı verilir.

2. Ortaokuldan liseye geçiş prosedürü nedir?
Açı Ortaokulu’ndan mezun olan ve Açı Lisesi’ne kaydolmak isteyen öğrencilerden aşağıdaki koşulları karşılayanlar kayıt yaptırabilir:

a) Ortaokul sürecinde birden fazla disiplin cezası almamış olanlar
b) 6, 7, 8. sınıflardaki yıl sonu karne not ortalaması 77 ve üstü olanlar

Açı Sosyal Bilimler Lisesi’ne kaydolmak isteyen öğrencilerden aşağıdaki koşulları karşılayanlar kayıt yaptırabilir:

a) Ortaokul sürecinde birden fazla disiplin cezası almamış olanlar
b) 6, 7, 8. sınıflardaki yıl sonu karne notlarının ortalaması 65 ve üstü olanlar

3. Ortaokuldan Açı Lisesi’ne devam oranınız nedir?
8. sınıflarımızın Açı Lisesi’ne devam oranı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için %86’dır.

4. Kulüp/Seçmeli dersleriniz nelerdir?
Ortaokulda 2 farklı kategoride seçmeli dersler bulunmaktadır:

Seçmeli Ders 1: Akademik Derslerin Uygulamaları (5 ve 6.sınıflarda haftada 1 saat, 7 ve 8.sınıflarda haftada 2 saat)
Seçmeli Ders 2: Müzik ve Sanat Uygulamaları (Haftada 2 saat)

5. Burs olanaklarınız var mıdır?
Ortaokula kayıtlı olan öğrencilerimiz için sadece ihtiyaç bursu verilmektedir.

6. İkinci Yabancı dil seçeneğiniz var mı?
Öğrencilerimiz 5. sınıf itibari ile İspanyolca ya da Fransızca derslerinden birini seçebilir.

1. Açı Lisesi’ne öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?
Aday öğrenciler, liseye geçiş merkezi sınav sonucuna göre (LGS) değerlendirilmemektedir. 9 ve 10.sınıf için kontenjan olması durumunda aday öğrenci ve velilerle ön görüşme yapılır ve sonrasında Edebiyat, İngilizce ve Matematik değerlendirmeleri uygulanır. Değerlendirmeler sonrası rehberlik tanıma çalışması yapılır. Başarılı olan öğrencilerin kaydı yapılır. 11 ve 12. sınıf için Açı Lisesi’ne dışarıdan öğrenci kaydı alınmamaktadır. Detaylı bilgi için: https://acischools.k12.tr/kayit-kabul-sureci/

2. Açı Lisesi burs koşulları nelerdir?
Açı Lisesi’nde başarı bursu verilmektedir.

Açı Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler; 6, 7, 8. sınıflardaki Türkçe, sosyal bilimler, fen ve teknoloji, matematik, İngilizce ve ikinci yabancı dil derslerinin Açı başarı notu ortalamalarına göre, maddi durumlarından bağımsız olarak aşağıdaki oranlarda burs hakkı elde ederler:
a. %85 – 89,99 arasında olan öğrenciler %25
b. %90 – 94,99 arasında olan öğrenciler %50
c. %95’in üzerinde olan öğrenciler %75

Açı Lisesi’nde okuyan her öğrenci; yıl sonu not ortalamasına göre, davranışları ve tutumları da olumlu ise yukarıda belirtilen oranlarda burs hakkı elde eder.

Ara sınıflara aday öğrencilerden, Açı Lisesi giriş değerlendirmesi sonucu %85 ve üzerinde olanlara %25, 90 ve üzeri olanlara %50 oranında bir yıllık burs verilir.

Başarı bursları yıllıktır ve her yıl sonunda yukarıdaki kriterlere göre tekrar değerlendirilir. Akademik ve davranış kriterlerini karşılayan öğrencilerin bursu devam eder.

3. “Ders Dışı Etkinlik” çalışmaları nasıldır, hangi sıklıkta sağlanır?
Açı Diploma Programı’nın içeriği, “Açı Akademik Programı (AAP)”ndan ve “Açı Öğrenim Deneyimleri (ALE)”nden oluşur.

Öğrenci her iki programdan aldığı ders, katıldığı kulüp ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamladığında Açı Lisesi diploması almaya hak kazanır.

Ders dışı etkinlikleri kapsamında Açı Öğrenim Deneyimleri (ALE), Sosyal Sorumluluk ve Kulüpler olarak iki farklı başlıkta öğrencilere deneyim kazandırır. 32 farklı kulüp seçeneği bulunmaktadır. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya yönelik kulüp ya da kulüpleri seçme hakkına sahiptir. Kulüp seçimi zorunlu değildir.

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında gerçekleştirilen “Sosyal Sorumluluk Projeleri”; öğrencilerin, bireysel ve sosyal sorumluluklarının farkında, yaşadıkları yakın çevreye, topluma, ülkeye ve dünyaya karşı duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen teorik ve pratik uygulamalardır. Programa katılım 9 ve 10. sınıf öğrencileri için zorunlu; 11 ve 12. sınıf öğrencileri için ise gönüllülük esasına göredir. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya yönelik projeleri seçme hakkına sahiptir. Öğrenciler sene başında yapılan tanıtımlar sonrası 13 farklı sosyal sorumluluk projesinden kendilerine en uygun olanı seçebilir. Sosyal sorumluluk çalışmaları pazartesi günleri 14:15 – 16:00 saatleri arasında yapılır.

Kulüpler ise öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda düşünce ve organizasyon becerilerini geliştirebilecekleri, yaşamla bağlantı kurarak okul içi ve okul dışı organizasyonlara katılıp farklı organizasyonlar düzenleyebilecekleri ve bu sayede liderlik becerileri kazanabilecekleri öğrenim deneyimleri kazandırmayı hedefleyen okul sonrası seçmeli derslerdir. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya yönelik kulüp / kulüpleri seçme hakkına sahiptir. Liderlik vasıflarını geliştirebilmeleri için kulüplerin yönetim sorumluluğu öğrencilere verilir. Kulüp çalışmaları okul sonrası günlerde 3 farklı saat diliminde yapılır:
a. Çarşamba / 13:30 – 15:20 / b. Çarşamba / 15:30 – 17:20 / c. Cuma / 15:10 – 16:10

4. Açı Lisesi nasıl bir üniversite hazırlık programı uygular?
Açı Lisesi öğrencileri 10. sınıf sonunda yurt içi / yurt dışı eğitim seçimlerini yapar. 11. sınıf itibariyle öğrencilerimiz seçimleri doğrultusunda yurt içi ya da yurt dışı üniversite hazırlık programına başlar.

5. Öğrenciler alan seçimlerini ne zaman yaparlar?
Öğrenciler alan seçimlerini 10. sınıfın son döneminde yapar. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlarımız 10. sınıfta öğrencilerimize 6 farklı zamanı diliminde bilgilendirme sunumu yapar. Öğrencilerimiz; bu bilgilendirme toplantıları ve danışman öğretmenlerle yaptıkları görüşmeler sonrasında seçim yapar.

6. Üniversite başarılarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Üniversite sonuçlarımıza web sitemizdeki mezunlar menüsünden ulaşabilirsiniz. https://acischools.k12.tr/universite-sonuclari/

7. Yurt içi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerinizi nasıl destekliyorsunuz?
Açı Lisesi, üniversiteyi Türkiye’de okuyacak öğrenciler için 12. sınıfta YKS sınavı hazırlık programı uygular. 12. sınıfta verilen bu program, tamamen öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Program, 12. sınıfın ağustos ayında başlar ve sınav hazırlık deneyimi olan öğretmenler tarafından yürütülür.

8. Kaç çeşit AP (Advanced Placement) ders seçeneği sunuyorsunuz? Bu dersleri her öğrenci alabilir mi?
Açı Lisesi, üniversitede öğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler için 11. sınıf itibariyle AP ve 10. sınıflar için de pre AP (Advanced Placement) programının derslerini sunar. Pre AP dersleri (İngilizce hariç) haftada 2 saat okul sonrası, AP dersleri haftada 4-6 saat arasında okul zamanı/okul sonrası, Pre AP İngilizce dersleri ise haftada 5 saat olarak okul saatlerinde yapılır. Program kapsamında aşağıdaki dersler verilebilir.

· AP Calculus AB
· AP Calculus BC
. AP Statistics
· AP Physics 1
· AP Physics 2
. AP Physics C
· AP Chemistry
· AP Biology
· AP English Language and Composition
· AP English Literature and Composition
· AP Microeconomy and Macroeconomy
· AP Psychology
· AP French
· AP Computer Science A
· AP Studio Art 2D
. AP Art History
· AP World History
. AP Human Geography
· Pre AP Chemistry
· Pre AP Physics
· Pre AP World History
· Pre AP English
· Pre AP Math

Dersler, minimum kontenjan kriteri sağlandığında açılır. Derslerin akademik gerekliliklerine göre kabul kriterleri vardır. Bu kriterler, her öğrenim yılı başında öğrencilerle paylaşılır.

9. Yurt dışı ya da yurt içi hazırlıkla ilgili karar verdikten sonra kararımızda değişiklik yapabilir miyiz?
Bu tür karar değişiklikleri, okul döneminin ilk iki haftasında yapılabilir.