“Bir grup düşünceli, kararlı insanın, dünyayı değiştirebileceğinden hiç şüpheniz olmasın; zaten bugüne kadar hep böyle olmuştur.” Margaret Mead

Zamanın hızla değiştiği, bilginin çok kolay erişilebildiği, bilgiyi yeniden yorumlayabilecek yetkinlikte insanlara ihtiyaç duyulan bu çağda öğrencilerimize sunabileceğimiz en değerli yetkinliğin kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almak olduğuna inanıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerini sürdürmemizin bir diğer nedeni de öğrencilerimize duyduğumuz güven ve onların gelecekte yüklenecekleri sorumlulukların büyüklüğünün farkında olmamızdır. Öğrencilerimizi; ülkenin yönetimi, kaynakları, refahı ve gelişimi üzerinde söz sahibi olacak ve etki alanı geniş bireyler olarak görüyoruz. Aldıkları sorumlulukları topluma olumlu katkı sağlayacak yönde yerine getirme gücüne ve bilincine sahip gençler mezun etmeyi hedefliyoruz.

Bu nedenle okul öncesinden başlayarak liseye kadar tüm yaş gruplarındaki öğrencilerin farkındalıklarını artıracak ve vicdani gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Doğu bölgelerindeki eğitim öğretim gören öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım toplamayı, onlara mektup ve resimler göndermeyi, bir gün boyunca hiç kâğıt kullanmadan atık malzemelerle çalışmalarımızı tamamlamayı, lösemi hastası olan çocuklara ders malzemeleri üretmeyi, hastane dışına çıkamayan kişiler için bulundukları mekânlarda izleyecekleri müzik dinletileri yapmayı, kardeş okullarımız için öğrencilerimizin hazırlayıp uyguladıkları bahar şenliği etkinlikleri, hiç karşılaşmadığımız akranlarımızla kitaplarımızı ve oyuncaklarımızı paylaşmayı, huzurevindeki büyüklerimizi okulumuzda ağırlayıp onlarla paylaşımlarda bulunmayı, hayvan barınaklarının ihtiyaçlarını karşılamayı, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık uyandırmak için tiyatro oyunu yazıp sahnelemeyi ve daha birçok öğrenim deneyimini hep birlikte yaşıyoruz.

Açı Okul Öncesi olarak değerler eğitimi programımızı hayata geçirmemizin en önemli yöntemlerinden biri de sosyal sorumluluk çalışmalarıdır. Erken yaş döneminde, sosyal sorumluluk çalışmaları bazen onlar için soyut olsa da, bu tür etkinliklerle sürekli olarak karşılaşmaları sayesinde, bu çalışmalar; öğrencilerimizin yaşadıkları çevre ve toplum hakkında daha fazla farkındalık kazanmalarını sağlayacaktır.

Her yıl kasım ayında gerçekleştirdiğimiz “Hasat Günü”nde okula getirdiğimiz meyve, sebze, kuruyemiş, makarna gibi birçok yiyeceği toplayıp İstanbul’da yaşayan yardıma muhtaç çocuklarla paylaşmamız; 2007 yılından beri süregelen Türkiye’nin doğu bölgelerinde bulunan her yıl belirlediğimiz kardeş okullarımız için ihtiyaçları doğrultusunda hediye paketleri hazırlamamız ve bu okullardaki öğrencilerle mektuplaşmamız bu çalışmalardan bazılarıdır.

Açı İlkokulu’nda gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışmalarını, “Sosyal Sorumluluk Komitesi” organize eder. Tüm çalışmalar sürdürülebilir bir yapıyla, öğrencilerimizi toplumsal gerçeklik ve gereksinimlerle buluşturmayı, insana dokunma ve karşılıklı öğrenme deneyimini hedefler. Çalışmalar; öğrenci inisiyatifi ile harekete geçen, sorgulama, planlama, birlikte yaşama, üretme ve paylaşma süreçlerini içinde bulundurur.

Sosyal sorumluluk başlığı altında Açı İlkokulları aşağıdaki çalışmaları yerine getirir:

 • Toçev, Çekül gibi STK kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütülür, bağış kampanyaları düzenler.
 • Her yıl barınaklara yiyecek yardımı yaparak sokak hayvanlarının yaşamları konusunda farkındalık yaratır.
 • 23 Nisan günü ihtiyacı olduğu belirlenen okullara kitap yardımları öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilir.
 • Çocuk Hakları Haftası’nda öğrencilerimiz oyuncak kampanyası düzenler.
 • Eko okul olan okulumuz, her yıl sürdürülebilir çevre projeleri tasarlar ve bunları hayata geçirir.

Zaman hızla değişiyor; artık öğrencilerimizi dinamiklerini tam olarak kestiremediğimiz, bilgiye çok kolay erişilebilen, bilgiyi yeniden yorumlayabilecek yetkinliklere ihtiyaç duyulan bir geleceğe hazırlamak durumundayız. Bu nedenle öğrencilerimizin yaşadıkları toplum ve dünya ile ilgili farkındalıklarını yükseltmek için okullarımızda okul öncesinden başlayıp liseye kadar tüm yaş gruplarındaki öğrencilere uygun bir sosyal sorumluluk programı yürütülür. Bu programın temelinde sürdürülebilir olması, öğrenci görüş ve önerileri ile şekillenmesi, evrensel değerlere bağlı olması ve karşılıklı fayda yaratması gibi ilkeler yer alır. Ortaokulda bu program seçmeli ders kapsamında yürütülür, tüm çalışmalar tüm okul yaşantısına yansıtılacak şekilde planlanır.

Ortaokulda var olan bazı sosyal sorumluluk çalışma örnekleri aşağıdakiler gibidir:

 • Sokak hayvanları için kulübeler hazırlayıp bunları sokaklara yerleştirmek
 • Şehrimizi ağaçlandırmak için etkinlikler yapmak
 • Yaşlılar evinde kalan büyüklerimizi okulumuza davet edip onlarla birlikte etkinlikler yapmak
 • Kardeş okulumuz için öğrenim materyalleri, öğrenim alanları ve bahar şenliği düzenlemek
 • Kardeş okul öğrencilerimize okul sonrası seçmeli ders olanağı sunmak
 • Kitap bağışı yapmak
 • Okul haftalarımızda yaptığımız etkinliklerle sağlanan geliri başka öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak
 • Nesin Vakfı öğrencilerini okul etkinliklerimize, sunumlarımıza davet etmek
 • Okul radyosu ve kitap kulübü teknik olanaklarını kullanarak okuma güçlüğü çeken arkadaşlarımız için bazı sınıf romanları seslendirmek
 • Yılbaşında Dilek Ağacı projemizle ihtiyacı olan okullardaki öğrencilerin yılbaşı dileklerini gerçekleştirmek (kitap, oyuncak, kıyafet, kutu oyunu, vb.
 • Yılbaşı kermesi ile sosyal sorumluluk projelerine ve vakıflara bağışta bulunmak

Açı Lisesi “Toplum Hizmeti Uygulamaları” Ortak Amaçları:
Açı Lisesi vizyonunun gerçekleşmesine; “eşitlik”, ve “sosyal adalet” kavramlarının bilincinde, ülke ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan haberdar, farkındalık sahibi, değişim ve çözüm yolları konusunda bilinçli, parçası olduğu projenin misyonu doğrultusunda hareket eden kamu kuruluşu ve STK’ların aktivitelerinden haberdar, onlarla işbirliği yapmaya açık, sosyal ağ geliştirerek kurum ve kişilerle ilişkiler kurabilen öğrenciler yetişmesine destek olarak katkı sağlar.

2019-20 http://media.acischools.k12.tr/podcast.html?vid=4003
2018-19 http://media.acischools.k12.tr/smooth/2838/EE4Output/Default.html?rnd=812
2017-18 https://www.youtube.com/watch?v=v0UcYUTEP14&t=483s

ASEP

Başlama Tarihi: 2011 – 12

ASEP; bölgedeki devlet okullarının beşinci sınıf öğrencilerine İngilizce dersleri vererek; öğrencilerin İngilizce öğrenimlerini akademik olarak destekler. Öğrencilerin okulumuzda ağırlanması, ders plan ve materyallerinin hazırlanması gibi süreçleri yöneterek, katkı sağlayacak bir bilgi ve beceri paylaşımı ortamı yaratma hedefiyle çalışır. ASEP projesinde yer alan öğrenci, sosyal sorumluluk kavramını benimseyip aktif rol alırken, aynı zamanda öğretmenlik hayatını da deneyimler. Hem öğretmeni hem de arkadaşı olabildiği ortaokul öğrencileri ile farklı bir sosyalleşme sürecine girerken, toplumun kendisinden farklı kesimlerini de gözlemler.

A WISH

Başlama Tarihi: 2012 – 13

A Wish; yaşama sarılan kanserli çocukların dileklerini gerçekleştirmek ve akranlarının yaşadığı bazı etkinlikleri hastane ortamına taşıyarak mutlu olmalarını sağlayacak deneyimler yaşamalarına yardımcı olma hedefi çerçevesinde çalışır. Hastanede yaşayan çocukların ihtiyaçlarını sağlamak üzerine kampanyalar yürütürken, bir yandan da kanserli bir çocuğa veya akranına nasıl davranması gerektiği yönünde eğitimler alarak çevresini bilinçlendirmeyi hedefler.

TANITIM KİTAPÇIĞINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ŞİDDETE NOKTA KOY

Başlama Tarihi: 2014 – 15

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan genç nesil, kadına yönelik şiddetin farkında olsa da köklü bir değişim için çözüm odaklı bir görev üstlenememektedir. ‘Şiddete Nokta Koy’ projesi, genç neslin motivasyon ve enerjisini kullanarak köklü bir değişim yaratmak ve bu ivmeyi de topluma yayma hedefiyle çalışır. Her yıl, tamamen öğrencilerin organizasyonu ile, çevrimiçi veya yüz yüze uluslararası zirveler düzenlenir. Bu zirveler ile sadece sunum için gidilen okullardaki öğrencilerin değil, çok daha geniş bir kitlenin bilinçlendirilmesi hedeflenir.

A FILM

Başlama Tarihi: 2015 – 16

A Film; okulun bünyesinde öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin vizyon, çalışma ve hedeflerini tanıtan kısa filmler yaratma hedefiyle çalışır.
*Projeleri ve kulüpleri anlatan çoğu video bu proje öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

İŞARET VER

Başlama Tarihi: 2016 – 17

İşaret Ver; sağır bireylerin yaşadığı zorlukları anlayarak işaret dilinin öğrenilmesi konusunda istek ve farkındalık yaratma, ilkokuldan liseye kadar Açı’lı kardeşlerine belli bir işaret dili dağarcığı kazandıracak eğitimler organize etme ve ihtiyaç sahiplerine işitme cihazları temin etmek için çeşitli etkinlikler organize etme hedefleriyle çalışır. İşaret dili eğitimleri hem başlangıç seviyesi hem de ileri seviye olarak gerçekleşir.

BEST BUDDIES

Başlama Tarihi: 2016 – 17

1989 yılından beri yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren ‘Best Buddies’ projesinin Açı Lisesi ayağı; zihinsel ve gelişimsel engeli bulunan bireylerin akranlarıyla bire bir dostluklar kurmasını sağlama ve hayata katılım düzeylerini geliştirme hedefiyle çalışır. Çevremizde ve akranlarımızda bu konuda bir farkındalık yaratarak duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunur. Dezavantajlı bir grubun topluma entegrasyonu amacıyla eğlenceli etkinlikler yürütürken, bir yandan da sosyal sorumluluk bilincini kuvvetlendirir.

ANIMAL AWARENESS

Başlama Tarihi: 2017 – 18

Sokakta yaşamak zorunda kalan, korunma ve beslenmeye ihtiyacı olan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar, organizasyonlar yapma hedefiyle çalışır. Sadece kedi ve köpek gibi evcil hayvanların değil, tüm canlıların hakları çalışma alanıdır. Özellikle tükenmekte olan hayvanlar ile ilgili bilinçlendirici faaliyetler yürütürken, bir yandan da sokak hayvanlarının bulunduğu barınak ve bakımevi gibi yerleri ziyaret ederek yardımda bulunur.

CIVE-TECH

Başlama Tarihi: 2017 – 18

Cive-tech; devlet liselerinden gelen akranlarına, okulumuzdaki teknoloji olanaklarını kullanarak ‘3 boyutlu tasarım’, ‘Arduino programlama ve elektronik’, ‘Robotik’ başlıkları altında bilgi aktarımında bulunur. Ortak projeler geliştirerek tasarımları ürüne dönüştürme deneyimini akranlarının da yaşayabilmesi için gereken teknolojik paylaşım ortamını oluşturma hedefiyle çalışır.

GLOBAL CHARITY

Başlama Tarihi: 2018 – 19

Global Charity; Dünya’da yaşanan, insan hakları ve ekonomik koşulların sebebiyet verdiği uluslararası sorunlar üzerine araştırmalar yapar, tartışmalar düzenler ve projeler üretir. Güncel Dünya olayları ve küresel sorunlar ile ilgili akranlarında farkındalık yaratma hedefiyle çalışır. Daha önce çalışmalarını “Mülteci Sorunu” ve “Eğitimde Eşitsizlik” gibi konular üzerinde yoğunlaştıran proje bu yıl “İnsan Hakları” ve “Çocuk Hakları” alanlarında çalışmalarını sürdürecektir.

YENİ NESİL YEŞİL OKUL

Başlama Tarihi: 2019 – 20

Çevremizin, Dünya ekosisteminin sürdürülebilirliği hakkında bilinçli bir hale gelebilmesini sağlama hedefiyle çalışır. Bu amaç doğrultusunda fikirler geliştirir ve kampanyalar organize ederek çevre duyarlılığının gelişimine katkıda bulunur. Bu sene, hem Açı Okullarının sahip olduğu yeşil okul sertifikasını sürdürme, hem de dünyadaki su sorununa arıtma gibi çözüm önerileri getirmek hedefiyle çalışacaktır.

SANAL EĞİTİMDE AKADEMİK DESTEK

Başlama Tarihi: 2020 – 21

Pandemi sürecinde sanal olarak eğitimi devam ettiren ortaokul öğrencilerine Türkçe, Fen, İngilizce ve Matematik gibi konularda akademik destek verme hedefiyle çalışır. Eşleştiği öğrencinin konu hakkındaki sorularını yanıtlar, ödevlerine ve okumalarına yardımcı olur, takip eder ve destek verir.

*Bu projeye başvuran öğrenciler başvurdukları dersteki akademik başarıları doğrultusunda değerlendirilerek projeye kabul edilecektir.