Okul Öncesinden Liseye

Öğrencilerimiz okul öncesi deneyimleriyle başlayan Açı yaşantısı, sadece akademik gelişim için değil öğrencinin mutluluğu, kendine güveni, başkaları ve içinde bulunduğu ortamla olumlu ilişkiler kurması ve gerçek hayat deneyimleri için de fırsatlar sunar. Okul içi ve dışında gerçekleşen öğrenci yaşamı, öğrencileri her zaman bir sonraki aşamada karşılaşacakları öğrenme deneyimi için hazırlar.

Okullarımızda haftalık program ve yıllık takvim etrafında kurgulanan birçok öğrenim etkinliği sunulur. Okul öncesinde öğrenciler güne kendi planladıkları oyunlarla başlar. Sınıf içi ve dışı öğrenim etkinlikleri, zaman zaman yapılan tüm okul etkinlikleri sayesinde birbirileri ve öğretmenleri ile öğrenmeye ve büyümeye dair bir işbirliği yaparlar.

Benzer şekilde, ilkokullarımız da güne sabah sporu ve duygu paylaşımı yapılan sabah sohbetleri ile başlar. Güncel gelişmeler, okul içi ve dışı öğrenim deneyimleri üzerine düşünerek görüşlerini arkadaşları ile paylaşır; etkili dinleme ve konuşma becerilerini küçük yaşlardan geliştirme fırsatı bulurlar. İlk kez “Öğrenci Birliği” ve sınıf temsilciliği sistemi ile tanışıp seçimleri ve çalışmalarıyla okul yaşantılarıyla ilgili daha çok sorumluluk alırlar.

Ortaokulumuzda da sabah sohbeti ve “Öğrenci Birliği” geleneği sürerken öğrencilerimizin içerik planlamasında ve uygulamasında daha aktif rol aldıkları etkinlikler artarak devam eder. Okul haftaları, dönem sonu tüm okul değerlendirme toplantıları, cuma sürprizleri, mezuniyet hazırlıkları bu etkinliklerden birkaçıdır.

Küçük yaşlarda başlayan sorumluluk alma bilinci ve becerisi lisemizde; Wake-up Cafe, ACIMGE ve Kozmoloji Konferansı gibi örnek girişimcilik projeleri ile karşımıza çıkmaktadır. Okul öncesi yıllarından başlayan sosyal sorumluluk duyarlılığı, ortaokul ve lise yıllarında sürdürülebilir toplum hizmeti boyutuna ulaşmaktadır.

“Açılı” olmak; okul öncesinde yeşeren, lise yıllarında olgunlaşan ve hayat boyu devam eden bir öğrenim deneyimi ve yaşam biçimidir.