AÇI OKULLARI YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Açı Okulları’nda sürekli gelişim ve etik hususları vurgulayan stratejik bir yaklaşımın rehberliğinde, yapay zekâ (YZ) alanında heyecan verici bir yolculuğa çıktık. Yapay zekâyı eğitime entegre etme konusundaki planlarımız hem öğrencilerimizi hem de takım arkadaşlarımızı gerekli beceri ve bilgilerle donatmayı amaçlayan bir dizi kapsamlı eğitim girişimi ve incelemeler ile devam etmektedir.

Stratejimizin merkezinde, yapay zekâ teknolojileri konusunda uzmanlaşmış kişiler ile iş birliği yer almaktadır. Bu profesyonel kişiler, yapay zekâ uygulamasının karmaşıklıklarının üstesinden gelmemize yardımcı olurken faydalarını ve potansiyel dezavantajlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmemizi sağlayan paha biçilmez kaynaklar olarak hizmet vermektedir. Titiz değerlendirme süreçleri sayesinde, yapay zekânın avantajlarını her türlü etik kaygı veya riske karşı tartarak yapay zekâ konusunda dengeli bir bakış açısı sağlamaya çalışıyoruz.

Bu anlamda öncelikle; yapay zekâ ve öğrenme uzmanı Prof. Dr. Mutlu Çukurova ile başlayan iş birliğimiz 20 Nisan 2024’te düzenlediğimiz Açı Okulları 25. Yıl Konferansı’mızda, “Eğitimde Yapay Zekâ” konusundaki ufuk açıcı paylaşımlar ve sonrasında yapay zekâ politikamızı oluşturmadaki danışmanlığı ile devam edecektir.

Ayrıca ICT öğretmenlerimiz yapay zekâ uygulamalarını, tüm öğretmenlerimizin tanımalarına ve derslerinde kullanmalarına destek olmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Bunun yanında öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın yapay zekânın eğitim ve öğretim süreçlerine katkılarını en etkin şekilde kullanabilmesi ve hem bugünkü hem de gelecekteki yaşamlarında yer almasını sağlamak için alanında uzman Sn. Şebnem Özdemir danışmanlığında çalışmalarımızın devam edeceğini paylaşmak isteriz. Bu danışmanlık kapsamında, öğretmen eğitimleri düzenleyerek yapay zekâ uygulamalarının öğrencilerin öğrenim süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılmasını teşvik etmek, kurumsal yapay zekâ politikamızı oluşturmak ve okul öncesinden lise mezuniyetine dek müfredat geliştirme çalışmalarımızı kademeli olarak devam ettirmeyi hedeflemekteyiz. Eğitim kurumu genelinde yapay zekâ teknolojilerinin tüm alanlarda kullanımı için stratejiler geliştirmek ile öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını ve gelişimlerini destekleyecek yapay zekâ uygulamalarını artırmak da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Yapay zekâ entegrasyonuna yaklaşımımızda etik hususlar çok önemlidir. Adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılık ile ilerliyoruz. Amacımız sadece eğitimin zenginleştirilmesi için yapay zekâdan yararlanmak değil, aynı zamanda bunu tüm bireylerin haklarını ve onurunu koruyacak şekilde yapmaktır. Bu, ön yargı veya ayrımcılığı önlemek için titiz önlemlerin yanı sıra paydaşların yapay zekâ sistemlerinin nasıl çalıştığını ve kullandıkları verileri anlamalarını sağlayan şeffaf uygulamaları da gerektirmektedir.

Ayrıca, yapay zekânın kurum entegrasyonunda eşitlik ilkesini gözeterek tüm okul topluluğumuzdaki paydaşlarımızla eş zamanlı ilerlemeyi önemsiyoruz. Hedeflenen müdahaleler ve proaktif önlemler yoluyla, tüm öğrencilerin öğrenme fırsatlarına ve kaynaklarına eşit erişimini sağlayarak yapay zekâ kullanımından kaynaklanabilecek olası eşitsizlikleri azaltmayı amaçlıyoruz.

Yapay zekâ stratejimizin merkezinde, öğrencilerimiz arasında dijital vatandaşlık ve teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi de yer almaktadır. Yapay zekânın içinde yaşadığımız dünyayı giderek daha fazla şekillendirdiğinin farkındayız ve bu manzarada sorumluluk sahibi olarak gezinmek için bilgi ve becerilere sahip olmamız çok önemlidir. Yapay zekâyı müfredatımıza entegre ederek eleştirel düşünmeyi ve etik karar vermeyi teşvik edip öğrencilerimizi bilgili ve ilgili dijital vatandaşlar olmaları için güçlendiriyoruz.

Küçük bir özetle; okulda yapay zekâya yaklaşımımız, sürekli iyileştirme, etik bütünlük ve eğitimde yenilikçi olma ilkeleri ile yönlendirilmektedir. Stratejik planlama, uzmanlarla iş birliği ve temel ilkelerimize olan kararlı bağlılığımız sayesinde, yapay zekânın tüm öğrencilerimizin ve takım arkadaşlarımızın eğitim deneyimlerini zenginleştirdiği ve güçlendirdiği bir geleceğin temellerini atmaya gayret ediyoruz.