Açı kütüphaneleri; öğrencilerin eğitim programlarını destekleyerek zenginleştiren, kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran, okul kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Açı kütüphaneleri, öğrenci merkezli öğrenme alanlarıdır. Kütüphane öğretmenlerimizin de desteği ile öğrencilerimizin araştırma becerilerinin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme alışkanlıklarını desteklenmesi ve farklı türlerde eserleri okuma fırsatı yaratarak okuma sevgilerinin pekiştirilmesi amaçlanır. Her kütüphanemizin yaş grubunun özelliklerine uygun, farklı kaynakları bulunur ve kütüphanelerimize her yıl yeni kaynaklar eklenir.

Bahçeköy kampüsümüzde; 3350 İngilizce, 281 Türkçe; Kemerburgaz kampüsümüzde 1238 İngilizce, 136 Türkçe; Levent kampüsümüzde ise 6827 İngilizce ve 850 Türkçe olmak üzere toplamda 12682 basılı materyal bulunmaktadır.

Her eğitim öğretim yılı başında kütüphanemize, gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden yeni yayınlar katılmaktadır. İşlenecek her tema öncesinde okul kütüphanelerimizden sınıf kitaplıklarına konmak üzere çeşitli kitaplar seçilir.

Öğrenciler, sınıf kitaplıklarından her hafta sonu kitap alır. (3 ve 4 yaş 1 İngilizce okuma kitabı, 5 yaş 1 İngilizce okuma kitabı ve 1 ORT kitabı)

Akatlar kampüsünde 45.900, Sarıyer kampüsünde ise 44.400 basılı ve elektronik materyal bulunmaktadır. Bu materyallerin %60’ı İngilizce kaynakladır.

Ayrıca kütüphanelerimizde Türkçe ve İngilizce olarak farklı dergi üyelikleri ve uluslararası kaynak tarama veri tabanı olan “EBSCO” aboneliği mevcuttur. Yıl boyu, kütüphanemize, gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden çok sayıda yeni yayın katılmaktadır.

Öğrenciler, kütüphanelerden her hafta sonu ders kapsamında İngilizce ve Türkçe Okuma Ağacı kitaplarından ödünç almaktadır. Ek olarak öğretmenleri ile birlikte İngilizce ve Türkçe serbest okuma kitabı seçmek, serbest okuma yapmak ve proje çalışmalarında kaynak araştırması yapmak için kütüphaneyi sıklıkla kullanmaktadırlar.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için kütüphanelerde aşağıdaki etkinlikler yapılmaktadır:

  • Her sene “Kitap Haftası” kapsamında çeşitli kütüphane etkinlikleri, karakter geçidi ve yazar söyleşileri
  • Sene boyunca her sınıf aralığına uygun teneffüs aktiviteleri
  • Öğrencilerin kendi tercihleri kapsamında gerçekleşen kitap kulübü faaliyetleri
  • Ders işleyişlerine bağlı kütüphane dersleri

Okulumuzda her ay 1 defa tüm okul aynı anda okuma saati gerçekleştirilerek öğrencilerimize okuma bilinci kazandırılmaktadır.

Açı Ortaokulu Kütüphanesi’nde 25.000 basılı ve elektronik materyal bulunmaktadır. Bu kitaplar İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe kaynaklardan oluşmaktadır. Ayrıca basılı ve online olarak Türkçe, İngilizce ve Fransızca farklı dergi üyeliklerimiz bulunmaktadır. Uluslararası kaynak tarama veri tabanı olan “Linguascope” aboneliğimiz mevcuttur. Yıl boyu, gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden kütüphane dermemize çok sayıda yeni yayın katılmaktadır.

Öğrenciler, kitap seçimi ve proje çalışmalarında kaynak araştırması yapmak için kütüphaneyi sıklıkla kullanmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, araştırma çalışmalarını yaparken kütüphanemizde bulunan iPad’lerden yararlanabilmektedirler.

Açı Ortaokulu Kütüphanesi, öğrencilerle birlikte her yıl 2. El Kitap Bağış Kampanyası düzenleyerek elde edilen geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” projesine bağışlamaktadır. Kütüphanemiz ile ilgili gelişmeleri ve yapılan aktivite çalışmalarını, kütüphanemize ait olan aşağıdaki blogdan takip edebilirsiniz.

https://kutuphanedeneleroluyor.blogspot.com.tr/

Açı Lisesi; öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip, araştıran ve sorgulayan, sadece içinde bulunduğu toplumun değil; başka kültürlerin de farkında olup bir dünya vatandaşı olarak nitelendirilebilecek bireyler olarak yetişmeleri için öğrenim programlarını bu kazanımlar üzerinde temellendirir. Öğrencilerimizin dijital çağı yakalamaları için teknolojinin derslerdeki kullanımına özen gösterilirken okulumuzda bir kültür olan okuma alışkanlığının gerek iPad üzerinden gerekse basılı kitaplar aracılığıyla geliştirilmesine de büyük önem verilir. Öğrencilerimiz, iPad’le eğitimin merkezde olduğu okulumuzda, özellikle Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce derslerindeki okumalarının çoğunu e-kitaplar üzerinden yaparlar. Bu okumalar, farklı türlerde ve farklı kültürlerden izler taşıyan eserlerdir. Öğrencilerimiz, bu eserler üzerine yaptıkları analizleri iPad’lerinde gerek yazıya dökerek gerek farklı uygulamalarda hazırladıkları projelerle zenginleştirerek sunarlar. Bunun yanında, öğrencilerimiz, iPad’leriyle sınıf romanları ve seçmeli okumalarına ulaşabildikleri gibi Google Classroom ve Acis üzerinden kendilerine öğretmenleri tarafından gönderilen farklı türlerdeki metinleri de tanıma olanağı bulurlar.

Açı Lisesi öğrencilerinin dünya vatandaşı olarak yetişmesinin her açıdan elde edecekleri donanımlarla sağlanacağı bilinciyle geliştirilen metin okumaları, ders içerikleri, derslerde tartışılan konular ve buna yönelik yapılan araştırmaların gereklerini yerine getirebilmek için öğrencilerimize sadece iPad’lerinde değil sınıflarımızda bulunan sınıf kütüphanelerinde de değerli bir kitap hazinesi sunulur. Ayrıca öğrencilerimiz, hangi dersle ilgili kitap okumak ya da araştırma yapmak istiyorlarsa, o derse ait sınıfa yönelerek istedikleri alanla ilgili kaynaklara sınıf kütüphanelerindeki kitaplardan çok daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler. Edebiyatla ilgili bir kitabı bulmak isteyen öğrenci, edebiyat sınıflarına; tarih alanında bir kitap okumak isteyen öğrenci de tarih sınıflarına yönelir. Bu sayede neyi nerede araması gerektiğini bilerek doğru noktaya odaklanır ve aradığı bilgiye çok daha kısa zamanda ulaşır.

Okulumuzda, öğrencilerimiz için iPad’leri ve sınıf kütüphanelerindeki kitapların dışında aylık edebiyat, bilim ve sanat dergileri üyeliklerimiz de mevcuttur.