Açı Rehberlik Bölümünün bütün uygulamaları; öğrenci, aile ve öğretmenlere “gelişim” ve “öğrenme” süreçlerinde yardımcı olmayı hedefler. Açı’da rehber öğretmenler okul felsefesine paralel olarak öğrencilerin yaş gelişim özelliklerine yönelik tanıma ve destekleme, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleme, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip etme ve ihtiyaca yönelik bireysel çalışmalar planlama gibi sorumluluklar üstlenirler. Bu süreçte uygulamaların verimliliğini artırmak için okul kültürünü oluşturan aile, öğretmen ve diğer ilgililerle işbirliği içinde çalışırlar.

Okul öncesi eğitimi, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu gelişimin sürekliliği, rehberlik hizmetlerini de sürekli kılmaktadır.  Okul öncesi rehberlik programı, bazı öğrencilerin belirli ihtiyaçları ya da ortamları gereği daha özel ilgiye ihtiyaç duymalarına karşın “tüm” öğrencilerin, gelişimlerinin her aşamasında ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Açı Rehberlik Bölümü tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar, gelişim dönemi özelliklerine göre belirlenen kriterler dahilinde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda “öğrenciyi tanıma” amaçlıdır. Öğrencileri yakından tanıyabilmek, bireysel farklılıklarını ve ilgi alanlarını keşfedebilmek, farklı ortamlardaki davranışları hakkında bilgi edinmek ve onların gelişimini takip edebilmek amacıyla gözlemler yapılır; öğrenci, veli ve öğretmen görüşmeleri gerçekleştirilir.

Bununla birlikte öğrencilerin gelişimleri boyunca sıklıkla karşılaşılan konularda veya sınıf/okul içinde yaşanan çeşitli sorunlara yönelik olarak öğrencilerin gelişimsel düzeyleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak oluşturulan program dahilinde drama dersleri yapılır. Sınıf tartışmaları, hikâyeler, grup oyunları, psikodrama veya filmler yoluyla bu konular tartışılır.

Gelişim dönemi özellikleri, bu dönemde karşılaşılabilecek gelişimsel sorunlar, öğretmen ve ebeveynlerin bu konularda neler yapabilecekleri ile ilgili olarak bilgi metinleri hazırlanır veya seminerler düzenlenir.

Rehberlik Bölümü tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar, gelişim dönemi özelliklerine göre bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda “öğrenciyi tanıma” amaçlıdır.

Öğrencileri yakından tanıma ile ilgili olarak yapılan gözlemler:

 • Ders içi gözlemler
 • Teneffüs gözlemleri
 • Etkinlik gözlemleri
 • Gezi gözlemleri
 • Öğrenci görüşmeleri, (tanıma içerikli tanışma görüşmeleri veya gelişmesi gereken alanlar ile ilgili destekleyici çalışmaların yapıldığı görüşmeler)
 • Veli görüşmeleri

 

Rehberlik saatlerinde, sosyal beceri alanlarını geliştirmeye yönelik ve yaş gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanmış çalışmalarla öğrencilerimiz desteklenirken bu alanların içselleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerimizle yapılan çalışmalar:

 • Okula uyum süreci
 • Kendisini, çevresindekileri tanıma ve olumlu benlik saygısı geliştirme
 • Olumlu arkadaş ilişkileri geliştirme
 • Duyguları tanıma, ifade etme ve yönetebilme
 • Sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Problem çözme ve iletişim kurma becerisi
 • Kendisinin ve başkalarının bedenine ve sınırlarına saygı duyma
 • Olumlu okul atmosferinin ve sosyal becerinin geliştirilmesine yönelik projeler

 

Velilerimizle yapılan çalışmalar:

 • Veliyi ve öğrenciyi tanıma
 • Öğrencilerinin gelişim alanlarına rehberlik eden veli görüşmeleri
 • Veli bilgi metinleri
 • Yaş grubuna uygun veli bilgilendirme seminerleri

 

Okul değerlerimizin ışığında öğrencilerimize sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve bilişsel destek ve çeşitli rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerimizin hayat boyu kullanacakları becerileri edinmelerini hedefliyoruz.

Ortaokul sürecinde; öğrencilerle ergenliğe geçişte yaşanan değişimler, tüm sosyal ilişkilerin yeniden tanımlanması, yeni kimlik oluşturma, bireyselleşme ve grup içerisinde var olma gibi temaların yanı sıra performans kaygısı ile başa çıkma, zaman yönetimi, odaklanma ve organizasyon becerileri gibi akademik konularda çalışılır. Velilerimize de bu yaş dönemi özelindeki konularla ilgili seminerler düzenlenir.

Lise hazırlık (8.sınıf) kademesinde rehberliğin öncelikli hedefi; öğrencilerin sosyal ve duygusal yönlerini desteklemekle beraber, okul uygulamaları ve akademik uygulamalar kapsamında öğrencileri lise hayatına hazırlamaktır. Lise kademesinde ise yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık desteğiyle beraber rehberlik bölümünün hedefi, öğrencilere kariyer ve mesleki seçimler konusunda yol göstermek, destek olmak, sosyal duygusal ve akademik yaşantısını yakından takip etmektedir.