AÇI OKULLARI ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

Okulumuz, çocukları ve gençleri güvenlik ve refah duygularını ön planda tutarak yetişkinlerin dünyasına etkili bir şekilde hazırlamaya kendini adamıştır. Temel prensip olarak öğrencilerin kendilerini güvende ve desteklenmiş hissedecekleri besleyici bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu korunmaya muhtaç çocuğu; “ihmal, istismar veya suça karışma nedeniyle fiziksel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği risk altında olan kişi” olarak tanımlamaktadır. Çocuğu korumak, onu istismardan, ihmalden, suçtan ve fiziksel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal sağlıklarına yönelik tehditlerden korumayı içerir. Çocuğun korunmaya ihtiyacı olduğunda alınan koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuk koruma hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuk koruma kavramı, çocukları kasıtlı veya kasıtsız her türlü zarardan korumak için gerekli olan felsefeyi, politikaları, standartları ve ilkeleri kapsar. Bu aynı zamanda çocuğun yaşamını olumsuz etkileyecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasını ve refahının savunulmasını da içermektedir.

Çocuk koruma politikası, çocukları zarardan koruma niyetini ifade eder ve somut eylemler yoluyla korunmalarını sağlamak için gerekli yükümlülüklerin ana hatlarını çizer. Öğrencilerimizin refahına kendini adamış bir eğitim kurumu olarak okul ortamımızdaki çocukları ve gençleri korumak için açık yönergeler ve prosedürler oluşturmamız zorunludur. Çocuk koruma politikamız; öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal açıdan gelişebilecekleri güvenli ve emniyetli bir alan yaratmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam politikalar ve prosedürler uygulayarak çocukların ve gençlerin zarar görme veya sömürülme korkusu olmadan öğrenebilecekleri, büyüyebilecekleri ve gelişebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefleyen Açı Okulları; Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir çocuk koruma politikası geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Çocuk koruma politikası çerçevesinde tüm faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Çocuk Koruma Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaokul Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmektedir.


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1990 yılında yürürlüğe girmiştir. Çocuk haklarının korunmasını amaçlayan sözleşmeye taraf devletler, bu hakların hayata geçirilmesi için gerekli yükümlülüklere uymak durumundadır. Türkiye de Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan devletler arasında yer almaktadır. Sözleşmenin içeriğine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


Açı Okulları çocuk koruma ve öğrencilerin iyi olma halini taahhüt eden Council of International Schools (CIS) tarafına akredite edilmiş bir eğitim kurumudur. Bu doğrultuda CIS’in çocuk koruma alanında gözettiği tüm ilkeleri benimseyerek ve uygulayarak çocuk koruma standartlarının uluslararası platformlarda kabul edilmesine katkıda bulunur.