Açı Okul Öncesi; Açı Okullarının değerleri, felsefesi ve amacı doğrultusunda öğrenen, özgür düşünen, karar veren, birlikte dayanışma içinde çalışarak yaşadığı toplumu ve doğayı koruyan dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tüm Açı Okullarında olduğu gibi, Açı Okul Öncesinde de öğretmeye değil öğrenmeye; sadece öğrencilerin değil, tüm paydaşların öğrenenler topluluğunun bir üyesi olmasına değer verilir ve çalışmalar buna uygun olarak yürütülür.

Son dönemlerde yapılan araştırmalar, öğrencinin her anlamda sağlıklı bir birey olmasının hem eğitim hem de yaşam başarısı için gerekli olduğunu göstermektedir. Okul ortamında öğrenme, akademik başarıdan çok daha fazlasıdır. Sağlıklı bir birey olarak yetişen öğrencinin akademik başarısının ve yaşam becerilerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Bu nedenle; Açı Okul Öncesi 21. Yüzyıl Programı (AP21C), öğrencilerinin okuldaki gelişimlerini kolaylaştıracak bir ortam yaratarak SAĞLIKLI ÖĞRENEN BİREY (HEALHTY LEARNER) olmalarına yardım eder.

Açı Okul Öncesi 21. Yüzyıl Programı (AP21C)

Sağlıklı sosyal-duygusal gelişim ile akademik başarı arasında doğrudan bir bağlantı olduğu bilinmektedir. Sosyal-duygusal iyi olma hâli; çocuğun başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabileceği güvenli bir ortamda duygularını yönetebilmesi, kendini ifade edebilmesi, özgüvenli ve mutlu olması şeklinde tanımlanabilir. Açı Okul Öncesi, çocuk odaklıdır ve onların sosyal-duygusal yönden iyi olması için okulun etkin ortamlardan biri olduğunun bilincindedir. AP21C, öğrenmenin temeli olarak sosyal ve duygusal esenliğin önemini kabul eder.

Fiziksel iyi olma (esenlik), optimal sağlık ve işlevsellik için vücudumuzun gerekli bakımını yapmaya teşvik eden aktiviteleri kapsar. Vücudu en iyi durumda tutmak için fiziksel aktivite yapmak, doğru beslenmek ve zihinsel sağlık dengesini korumak bunlardan bazılarıdır. Açı Okul Öncesi programında; öğrencilerin ince kas gelişiminden motor gelişimine kadar fiziksel gelişimleri oyunlar aracılığıyla desteklenir ve birçok farklı ekipman kullanılarak öğrencilerin denge, koordinasyon ve güçlerinin farkında olmaları konusunda güven kazanmaları sağlanır.

AP21C ile öğrencilerin bu egzersizleri ve sağlıklı yaşamayı hayat boyu sürdürmelerinin temellerini atması hedeflenir.

21. yüzyıla girerken beslenmenin büyüme ve gelişmedeki rolü ilgiyle takip edilmeye başlandı. Çocuklar için sağlıklı beslenme, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak için ihtiyaç duydukları besinleri yemeleridir. AP21C; sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından olan dengeli beslenme, optimum yemek zamanlaması, yeterince su içmek gibi başlıklarla oluşturduğumuz menülerin sınıf ve okul içi etkinliklerle öğrencilerin hayatlarının bir parçası olmasını hedefler.

Doğa ile çocuklar arasında “doğal” bir bağ vardır. Çocuklar doğada keyifle oynadıkça ve oynarken öğrendikçe bu bağı güçlendirirler. Doğa ile kurulan ilişki sürecinde hafızası güçlenen ve odaklanma becerisi artan çocuklar, edindikleri somut deneyimler ile hayat boyu kalıcı öğrenmenin temelini atarlar. 21. yüzyılda şehirleşme ve şehirde geçirilen zamandaki artışla birlikte doğada geçirilen zaman ve doğal ortamların azaldığı görülmektedir. Bu açıdan bakınca AP21C iki temel noktayı ön plana çıkarır. Birincisi, doğa ile ilişkili olmanın, öğrencilerin bütün hayatları boyunca gelişim ve öğrenmeleri üzerindeki olumlu etkisidir. İkincisi ise, öğrencilerin sürdürülebilir bir dünya için geliştirecekleri ekolojik okuryazarlık becerilerinin erken çocukluk döneminde doğada nitelikli zaman geçirmesi ile doğrudan ilişkili olmasıdır.

ÇEVRE BİLİNCİ

DOĞA

 

 

Günümüzde, eğitimde teknoloji öğrenme için bir araçtır ve çocukların gelişim özelliklerine uygun planlanmalıdır. Öğretmenler, yetişkinler, öğrenci veya akranlar arasında iletişim kurularak kullanılan teknoloji ve materyalleri öğrenme için daha etkilidir. Açı Okul Öncesi 21. yy. programında da bu hedefler göz önünde bulundurularak hazırlanan bir program takip edilir. Öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun olarak akıllı tahta, tablet ve projeksiyon gibi teknolojik aletleri deneyimlerken, algoritma ve kodlama aktiviteleri önce mekânsal düzlemde sonra kağıt üzerinde kodlama araçları ve oyunlar yardımı ile tamamlarlar.