AÇI OKULLARI DİJİTAL VATANDAŞLIK POLİTİKASI

Açı Okullarında anaokulundan lise sona kadar tüm öğrencilerimizin çağdaş bilişim teknolojilerini kullanırken güvenli, sorumlu ve farkındalığı yüksek bireyler olmalarını bekliyoruz. Misyonumuzda da yer alan 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirme sorumluluğumuzda öğrencilerimizin dijital vatandaşlık becerilerini çok önemsiyoruz. Okul olarak benimsediğimiz değerlerimizin (dürüstlük, saygı, sorumluluk, üretkenlik, farkındalık) dijital dünya içinde geçerliliği konusunda öğrencilerimizde farkındalık yaratmak amaçlarımız arasında yer alıyor.

“Dijital Vatandaşlık” hem ICT derslerimizin müfredatında hem de disiplinler arası çalışmalarımızla tüm derslerimizde yer verdiğimiz önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada dijital vatandaşlık alanında en önemli kuruluş olarak kabul gören Common Sense Education ile 2018 yılından itibaren paralel yürüttüğümüz çalışmalarımız 2022 yılından itibaren akredite olmuştur ve her sene yenilenmektedir. Anaokulundan liseye kadar aşağıda belirtilen başlıklarda öğrenci seviyesine uygun şekilde sene boyunca çalışmalarımız devam etmektedir. “Common Sense Dijital Vatandaşlık Müfredatı”na bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Common Sense Dijital Vatandaşlık Müfredatı kapsamında işlediğimiz konu başlıkları:

1. Medya Dengesi ve İyi Olma Hali: Çevrim içi ortamlarda sağlıklı bir denge ve iyi bir ruh halini korumayı içerir. Kişisel sınırların belirlenmesi, ekran süresinin yönetilmesi ve dijital stresin azaltılması gibi konuları kapsar.

2. Gizlilik ve Güvenlik: Öğrencilere çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerini korumayı, güvenlik önlemlerini uygulamayı ve çevrim içi tehditlere karşı nasıl korunacaklarını öğretir.

3. Dijital Ayak İzi ve Kimlik: Çevrim içi etkileşimlerin kalıcı bir iz bıraktığını ve dijital kimliklerin nasıl şekillendiğini vurgular. İnternet üzerindeki izlerin yönetilmesi ve olumlu bir dijital kimlik oluşturulması üzerine odaklanır.

4. İlişkiler ve İletişim: Çevrim içi platformlarda etik davranışların sergilenmesini teşvik eder. Dijital iletişim becerilerini geliştirir ve sağlıklı çevrim içi ilişkilerin kurulmasını destekler.

5. Siber Zorbalık, Dijital Drama ve Nefret Söylemi: Öğrencileri çevrim içi zorbalık ve nefret söylemi gibi olumsuz davranışların farkına varmaya ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeye teşvik eder.

6. Haber ve Medya Okuryazarlığı: İnternetten gelen bilgilerin doğruluğunu değerlendirmeyi, medya manipülasyonunu tanımayı ve güvenilir kaynakları belirlemeyi öğretir. Eleştirel düşünme ve bilgiye erişim konusunda öğrencileri yetkinleştirir.

  • Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren kendi tabletlerini okula getirerek akademik sürecin bir parçası olarak kullanmaktadır. 3. sınıfta öğrencilerimizle ilkokul dijital vatandaşlık sözleşmemizi imzalayarak öğrencilerimizde farkındalık yaratmayı hedefleriz. İlkokul dijital vatandaşlık sözleşmemize bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
  • Öğrencilerimiz 5. sınıfa geldiklerinde ortaokul dijital vatandaşlık sözleşmesi ile dijital vatandaşlık alanındaki beklentilerimizi detaylandırırız. Ortaokul dijital vatandaşlık sözleşmemize bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
  • Öğrencilerimiz liseye geçtiklerinde yine değişen yaşları ve prosedürlerimiz gereği lise dijital vatandaşlık sözleşmesini imzalarlar. Lise dijital vatandaşlık sözleşmemize bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ortaokul ve lisede farklı seviyelerde öğrencilerimiz alanında uzman isimlerle dijital dünyada güvende kalma yöntemleri konularında söyleşiler için bir araya gelirler.

Dijital vatandaşlık ile ilgili tüm öğrenci beklentilerimiz öğretmenlerimiz için de geçerlidir. Öğrencilerimizin iyi bir dijital vatandaş olmalarını önemsediğimiz kadar öğretmenlerimizin de iyi birer dijital vatandaş olmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğretmen eğitimlerimizi de planlamaktayız.

Velilerimizi de sürecin bir parçası olarak görüyoruz. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin farklılaşan gündem ve ihtiyaçları doğrultusunda velilerimizin de konu hakkında bilgilenmelerini sağlamak ve desteklerini alabilmek için ICT bölümü ve Rehberlik birimimizin ortak olarak hazırladıkları dokümanları paylaşıyoruz.

Akademik dürüstlük dijital vatandaşlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Akademik dürüstlük politikamıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.