Bir toplumun kutladığı bayramlar ve düzenlediği anma törenleri insanların ortak bilincini oluşturmanın yanı sıra onları bir arada tutan değerlerin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir etkinlik olarak zihinlerde yer eder. Farkındalık, sorumluluk, saygı ve üretkenlik gibi en önemli değerlerimiz anma ve kutlama törenlerinin sembolize ettiği önemli olayların hatırlanması, irdelenmesi ve sorgulamasıyla edinilir.  Bu düşüncelere tüm okullarımızın öğrenim programlarında özel günlere yönelik kutlamalara ve öğrencilerimizin sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini destekleyen farklı zaman dilimleri içinde gerçekleşen paylaşımlara önemli bir yer verilir.