Açı Ortaokulu; evrensel değerleri ilke edinen, cesur, öncü, yenilikçi bireyler yetişmesi için öğrenim fırsatları yaratırken öğrencilerinin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini ön plana alır.

Öğrenim programları tasarlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınır.  Kendi öğrenim sorumluluğunu üstlenen, öğrenmekten zevk alan, birikimleriyle hem kendi hem başkasının hayatını zenginleştiren, 21. yüzyıl becerilerinin gerektirdiği donanıma sahip olup kazanımlarını çağın gerekleri doğrultusunda hayatına yansıtan bireyler yetişmesi hedeflenir.

Açı Ortaokulu programı, akademik dersler ve öğrenim kazanımlarından oluşan dikey ve yatay olarak birbirine bağlanmış, öğrenim deneyimleri ile tamamlanan bir yapıdır.

Akademik program; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, İngilizce ve Fransızca/İspanyolca’dan oluşur. İngilizce programı ilkokul İngilizce kazanımlarının devamı olup edebiyatı merkeze alır. 2. yabancı dil Fransızca veya İspanyolca ise 5. sınıfta başlar. Derslerin öğrenim kazanımlarında Milli Eğitim programları esas alınır, öğrenci birikim ve potansiyeline göre ek çalışmalarla genişletilir.  Akademik programın öğreniminde kullanılan yöntemleri, sınıf içi ve dışı öğrenim ortamı ve etkinlikleri, değerlendirme süreçleri ve uygulamaları tüm sınıflarda bir bütünlük gösterir.

Akademik programımız; sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği, seçmeli dersler, bireysel öğrenim projeleri, özel gün ve haftalar, geziler, okul sonrası kulüp çalışmaları ve sabah sohbetleri gibi farklı öğrenim deneyimleri ile desteklenir.  Sınıf öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz, bu süreçte öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını belirler ve gelişimini destekler.