AÇI OKULLARI SAĞLIK UYGULAMALARI

Açı Okulları olarak öğrencilerimiz, tüm paydaşlarımız ve toplumumuz için sağlık ve esenlik kültürünü geliştirmek adına iş birliği içinde çalışmaya önem veriyoruz. Tüm paydaşlarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını kapsayacak şekilde kapsamlı sağlık politikaları ve uygulamaları aracılığıyla güvenli ve destekleyici bir ortamı geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz.

Acil durum müdahalelerimiz, ilaç kullanımı, bulaşıcı ve kronik hastalıklarla ilgili uygulamalarımız vb. gibi konularla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkte yer alan okulumuzun Sağlık Prosedürü üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hijyen Standartlarımız

Okullarımızda temizlik hizmetleri, prosedürlerimize uygun olarak ISS tarafından verilmektedir. Belirli bir iş planı kapsamında okullarımızda günlük, haftalık, aylık ve tatil dönemi periyodik temizlik yapılmaktadır. Temizlik hizmetlerinin sağlanmasında iş güvenliği ve iş sağlığı için alınan tedbirler, temizlik hizmetleri sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu tarafından takip edilmekte, değerlendirilmekte ve şartlara uygun geliştirilmektedir. Hijyen uygulamalarımız ile ilgili rutinlerimize “buradan” ulaşabilirsiniz.

Her eğitim-öğretim yılında, T.C. Millî Eğitim Bakanlığının başta salgın hastalıklar olmak üzere tüm enfeksiyonların önlenmesi ve hijyen şartlarının geliştirilmesi için resmî/özel okullar için zorunlu kıldığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) “Okulum Temiz” belgesinin yenilenmesine tüm yerleşkelerimiz için başvurulur. Tüm yerleşkelerimizin 2023-2024 eğitim-öğretim senesi TSE “Okulumuz Temiz” belgeleri mevcuttur.

Bu belgeler ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığının hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla yürürlüğe koyduğu “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında 250 maddeden oluşan kriter listesine uyulduğu ispat edilmiştir. Alınan bu belge ile tüm öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kampüs içindeki her bireyin sağlık güvenliğinin güvence altında olduğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Okulumuzda, öğrencilerin ve tüm çalışanların genel sağlığını ve esenliğini sağlamak, sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen sağlık politikaları, programları ve girişimleri geliştirmek, uygulamak ve izlemek için aşağıdaki kişilerden oluşan “Okul Sağlık Yönetimi” bulunur.

Okul Sağlık Yönetimi:
1.Okul Hemşireleri
2.Okul Doktoru
3.Okul Yönetimi
4.İlk yardım eğitimi almış paydaşlarımızdan oluşur.

Açı Okullarının tüm yerleşkelerinde öğrenci ve çalışan sayısına uygun okul hemşiremiz vardır.

Açı Okullarında öğrencilere destek veren bir okul doktoru ve çalışanlara destek veren bir iş yeri doktoru yarı zamanlı olarak çalışmakta ve belirlenmiş zamanlarda tüm kampüslerimizi ziyaret etmektedir. Okul hemşirelerimizin, okul doktorlarımızın rolleri ve velilerimizin sorumlulukları ile ilgili detaylara Sağlık Prosedürlerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Açı Okullarında her kademede yaş grubuna uygun kapsamlı “Sağlıklı Yaşam Programları”mız aracılığıyla öğrencilerimizi sağlıklı yaşama teşvik etmeyi çok önemsiyoruz. Bu programlar, çocukları beslenme, fiziksel aktivite ve genel refah konusunda olumlu seçimler yapmaları için eğitmek ve güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Sağlıklı Beslenme:
Sağlıklı yaşam programlarımızın temel taşlarından biri beslenme eğitimidir. Öğrencilerimize dengeli beslenmenin ve sağlıklı gıda seçimlerinin önemini öğretmenin uzun vadeli sağlıkları için gerekli olduğuna inanıyoruz. Yaş grubu ve programına uygun atölye çalışmaları, yemek pişirme dersleri ve uygulamalı etkinlikler aracılığıyla öğrenciler farklı gıdaların besin değerleriyle birlikte nasıl daha sağlıklı seçimler yapabileceklerini öğreniyor.

Fiziksel Aktivite:
Sağlıklı yaşam programlarımızın temel bileşenlerinden bir diğeri de fiziksel aktivitelerdir. Öğrencilerin egzersiz yapmaları ve yaşam boyu aktif kalma alışkanlıkları geliştirmeleri için yaş gruplarına uygun çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Sabah sporundan, organize spor takımlarına; dans ve hareket içerikli derslerden, açık hava etkinliklerine kadar her ilgi ve yetenek düzeyine uygun bir dizi faaliyet sunuyoruz. Amacımız, çocukların hayatları boyunca fiziksel aktivitede bulunma ihtiyacı hissetmelerini ve fiziksel aktivitede bulunmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktır.

Zihinsel ve Duygusal Esenlik:
Kapsamlı bir sağlık yaklaşımının bir parçası olarak zihinsel ve duygusal esenliği teşvik etmenin önemini biliyoruz. Bu nedenle sağlıklı yaşam programlarımız; yaş gruplarına uygun farkındalık çalışmaları, stres yönetimi teknikleri ve dayanıklılık oluşturma stratejilerini içermektedir. Yine yaş gruplarına uygun ve farklı planlamalarla, yoga seansları, mindfulness pratikleriyle öğrenciler stresi yönetmeyi, olumlu bir zihniyet geliştirmeyi, farklı duygularla başa çıkma becerisi geliştirmeyi ve hem kendileriyle hem de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirmeyi öğrenirler.

Sağlıklı yaşam programlarımız sadece bilgi aktarmakla ilgili değildir; okul topluluğumuz içinde bir sağlıklı yaşam kültürü yaratmak üzerine kuruludur. Sağlıklı seçimlerin teşvik edildiği bir ortam yaratarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve fiziksel olarak gelişimlerini destekliyoruz.