ACİL DURUM HAZIRLIK VE UYGULAMALARI

Açı Okullarında öğrencilerimizin, personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğine ve refahına öncelik veririz. Bu bölümde, acil durum prosedürlerimiz ve hazırlıklarımız hakkında kısa bilgiler bulacaksınız.

• Akut İş Birliğimiz ve Acil Durum
Açı Okulları, acil durum eylem planını revize etme, eğitimleri sağlama yönünde daha önce de iş birliğinde olduğu Akut Vakfı ile 2023-2024 eğitim-öğretim senesinde de ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlaşma kapsamında Akut Vakfı, okulumuza afetlere hazırlık konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Akut Vakfının okulumuza fayda sağladığı en önemli alanlardan biri de eğitimlerdir. Her kampüsümüzde ilk müdahale, olay yeri ve acil durum kriz masası için oluşturulan ekiplerimiz planlı bir takvime bağlı olarak eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Bu ekipler, herhangi bir afet olması durumunda uygulanacak acil durum protokolleri ve prosedürleri konusunda güncel bilgiler ışığında eğitim ve öğretim almıştır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında; “Acil Durum Yönetimi (ADY)”, “Olay Yeri” ve “İlk Müdahale” eğitimleri örnek senaryolar ve tatbikatlarla da desteklenmiştir. Bu tatbikatlar ile birlikte güncel bilgiler ışığında farklı senaryolarda;
• ilk değerlendirme,
• olay yeri yönetimi,
• koordinasyon,
• acil müdahale planları,
• tahliye protokolleri,
• iletişim,
üzerinden geçilmiş, gerekiyorsa iyileştirmeler ve revizeler sağlanmıştır.

Ayrıca her yerleşke için risk değerlendirmeleri tekrar yapılmıştır. Kendi uyguladığımız acil durum tatbikatlarına ek olarak, sene içinde düzenli bir programla ekstra tatbikatlar yapılmakta olup bu tatbikatlar Akut Vakfı tarafından denetlenmektedir. Bu simülasyonlar, müdahale mekanizmalarımızı çalıştırmamıza, iyileştirmeye açık alanları belirlememize ve acil durum protokollerimizi buna göre geliştirmemize olanak tanımaktadır. Kriz yönetimimiz tüm yerleşkelerimiz için mevcuttur.

2023-2024 akademik yılı sonrasında revize ettiğimiz prosedürlerimizi ve güncel uygulamalarımızı, ileriki senelerde ihtiyaç duyulması halinde tekrar Akut Vakfı genel rehberliğinde revize etmeyi hedefliyoruz.

• Acil Durum Eğitimleri
Her sene olduğu gibi bu yıl da arama kurtarma, ilk yardım, yangın alt başlıklarında sertifikalarını yenileme süresi gelmiş tüm çalışma arkadaşlarımız yaz döneminde eğitimlerini tamamlamış ve güncel bilgiler ile sertifikalarını almışlardır.
Her sene yönetmeliklere uygun olarak tüm yerleşkelerimizde, eğitim almış %10 oranındaki personelimiz ile birlikte diğer çalışma arkadaşlarımıza da fırsat vererek yasal sayıların üstünde donanımlı bir acil durum ekibimiz olmasına büyük önem veriyoruz.

• Acil Durum Pratikleri:
Her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen akademik takvime yerleştirilmiş olan yangın ve deprem gibi çeşitli acil durumlara yönelik haberli ve habersiz tatbikatlar tüm kampüslerimizde en az dört kere gerçekleştirilmektedir. Bu tatbikatlar sonrasında görevli kişiler ve okul yönetimi ile değerlendirme yapılıp gerektiğinde iyileştirmeler için aksiyon planları yapılmaktadır.

Detaylı Acil Durum Prosedürümüze buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda AKUT Vakfı’nın aileler için hazırlamış olduğu Afet Bilinci ve Önlemler Kitapçığı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Akut Vakfı rehberliğinde periyodik devam eden eğitimlerimiz ve çizdiğimiz yol haritası ile güncel uygulamalar ışığında revize ettiğimiz prosedürümüz sonrasında yerleşkelerimizin fizikî kontrolleri de sağlanmıştır.

Düzenleyici standartlara uyma ve acil durum protokollerimizi sürekli olarak geliştirme konusundaki kararlılığımızı gösteren 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) uyum raporumuz tüm yerleşkelerimiz için alınmıştır.

Okulumuz, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı danışmanlığında, periyodik olarak gerekli eğitim ve denetimden geçmekte, olası görülen iyileştirmeler anında gerçekleştirilmektedir. Yapısal olmayan riskleri azaltma kapsamında İSG ve Akut danışmanımızın rehberliğinde,

  • Acil çıkış yolları teknik ve fizikî açıdan kontrol edilmiştir.
  • Hareket eden dolap ve diğer mobilyalar sabitlenmiştir.
  • Küçük yaş gruplarımızda, kapılara stoper ve parmak koruyucuları kontrol edilmiş ve olası yenilenmeler sağlanmıştır.
  • Pencerelerde ve olası keskin kenarlarda koruyucular kontrol edilmiş, olası yenilenmeler sağlanmış ve düzenli kontrolleri sağlanmaktadır.
  • Olası çarpmalara karşı uygun görülen yerlerin yumuşak zemin kaplamaları kontrol edilmiş, olası yenilenmeler sağlanmış ve düzenli kontrolleri sağlanmaktadır.
  • Merdivenlerde kaydırmaz bant uygulamaları yenilenmiş ve düzenli kontrolleri sağlanmaktadır.
  • Yapısal olarak takılma ve düşme sağlayacak bölümler kontrol edilmiş, acil değişiklikler sağlanmış ve devam eden çalışma planları takvimize eklenmiştir.
  • Yangın tüpleri, yangın hortumları ve yangın dolapları sürekli kontrol edilmektedir.

İSG ve Akut Vakfı danışmanlığında, önceliklendirilmemiş-risk seviyesi düşük olan iyileştirme planları takvimlendirilmiş ve takip edilmektedir.

Açı Okulları, yerleşkelerinin bulunduğu yerleşim alanlarında Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olarak güvenli bir öğrenme ortamı sağlamakla birlikte yerleşkelerimizin her birinde stratejik olarak ekstra aldığı önlemlerle de bu duruma katkı sağlamıştır. Bu tedbirlerden biri de, olumsuz hava koşulları veya toplumumuz için risk oluşturabilecek diğer durumlar karşısında okullarımızın eğitim-öğretime ara vermesi ve/veya gezilerin iptal edilmesidir.

Okullarda olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitim-öğretime ara verilmesi durumunda Açı Okulları resmî kaynakların bilgilendirmesini izler.

Yerleşkelerde planlanan gezilerde yönetici kadromuz, koşulları sürekli olarak izleyerek gerekli durumlarda okul gezilerini iptal edebilir. Gezi iptali bilgilendirmesi okul otomasyon sisteminden ilgili veliler ile paylaşılır, programda uygunluk olması durumunda gezi tekrar planlanır.