AÇI OKULLARI ÖĞRENCİ SORUMLULUK POLİTİKASI

Sorumluluk, hem akademik uğraşlarda hem de sınıf dışındaki yaşamda başarı için temel nitelikler olan hesap verebilirlik, dürüstlük ve proaktif katılımı kapsar. Açı Okulları’nda, öğrencilerimizin bütünsel gelişiminde sorumluluk duygusunu geliştirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Erken yaşlardan itibaren sorumluluk aşılayarak öğrencilerimizi modern dünyanın karmaşıklıklarıyla başa çıkabilecek vicdanlı ve uyumlu bireyler olmaya hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz Açı Lisesi’nden mezun olup yüksek öğrenimlerine devam ederlerken sonrasında iş gücüne katıldıklarında, topluma anlamlı katkılarda bulunabilecek donanıma sahip olmaları adına, okul içinde ve dışında; bireysel, sosyal ve toplumsal birçok sorumluluğu yürütebilmesi için müfredatın içine yerleştirilmiş metotlar ve projeleri okul programımızda geliştirmeye devam ediyoruz.

Sorumluluk politikamızı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde oluşturduk:

1. Kişisel Sorumluluk: Sorumluluk, kişinin eylemleri ve seçimleri üzerinde bir sahiplik duygusu geliştirir. Öğrenciler kendilerini sorumlu tutarak inisiyatif almanın ve hayatlarının her alanında iyi bir birey olmak için çabalamanın önemini öğrenirler. Bu zihniyet onları hedefler belirleme ve bunlara ulaşma, engelleri aşma ve nihayetinde kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenme konusunda güçlendirir.

2. Etik Dürüstlük: Dürüstlük, sorumlu davranışın temel taşını oluşturur. Öğrenciler dürüstlük, adalet ve saygının önemini anladıklarında, okul topluluğumuz içinde etik gücün temel direkleri haline gelirler. Etik ilkelere uymak sadece güven ve güvenilirlik oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda akranlar arasında karşılıklı saygı ve anlayış kültürünü de teşvik eder.

3. Toplumsal Katkı: Sorumluluk, bireysel eylemlerin ötesine geçerek başkalarının ve genel olarak toplumun refahına yönelik bir taahhüdü de kapsar. Hizmet-öğrenme projeleri ve toplum hizmeti girişimleri sayesinde öğrenciler ihtiyaç sahipleriyle empati kurmayı öğrenir ve dünyada olumlu bir etki yaratma kapasitelerinin farkına varırlar. Aktif olarak iyilik ve hizmet eylemlerine katılarak öğrenciler vatandaşlık görevlerini anlayıp empati ve merhamet duygusu geliştirirler.

4. Geleceğe Hazırlık: Günümüzün hızla değişen dünyasında, uyum ve esneklik başarı için gerekli niteliklerdir. Öğrencilerimizde sorumluluk bilincini geliştirerek, onları dinamik ve birbirine bağlı küresel bir toplumda başarılı olmak için gereken beceri ve zihniyetle donatıyoruz.

5. Olumlu Okul Kültürü: Sorumluluk kültürü; okul toplumunun her üyesinin kendini değerli ve saygıdeğer hissettiği, destekleyici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamını teşvik eder. Öğrenciler eylemlerini sahiplendiklerinde, kendilerine ve başkalarına saygı gösterdiklerinde, genel morali artıran, çatışmaları azaltan ve aidiyet duygusunu teşvik eden olumlu bir dalgalanma etkisi yaratır.

6. Yaşam Boyu Öğrenme: Sorumluluk, sınıfın çok ötesine uzanan ve yaşam boyu süren bir beceridir. Sorumluluğu erkenden aşılayarak, ömür boyu sürecek sürekli büyüme, öğrenme ve kendini geliştirme sürecinin temelini atmış oluruz. İster kişisel ister profesyonel yaşamlarında olsun, sorumluluk sahibi bireyler zorluklara güven, azim ve mükemmelliğe bağlılıkla yaklaşırlar.

Sorumluluk değerlerinin pekiştirilmesinde okul, ev ve daha geniş toplum arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. Ebeveynleri ve topluluk üyelerini okul etkinliklerine, atölye çalışmalarına ve gönüllü fırsatlara aktif olarak dahil ederek hem sınıf içinde hem de dışında olumlu davranış ve değerleri pekiştiren destekleyici bir ağ oluşturuyoruz.

Aşağıdaki dokümanda; öğrencilerimizin hem okul içinde hem de okul dışında kazanmalarını beklediğimiz sorumluluklar listesinin sınıf bazlı olarak dağılımını bulabilirsiniz. Öğrencimizin bulunduğu sınıf için belirtilen sorumlulukları inceleyerek hayata geçirmesi konusunda verecekleri destek için tüm velilerimize teşekkür ederiz.