Açı Okulları’nda eğitim teknolojileri, tüm kademelerde eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanır. Teknoloji yaşantısı, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve kalıcı hale getirmesiyle okullarımızda eğitimde bir fırsat olarak kabul edilir.

Kısa ve uzun vadeli eğitim planlamalarında teknoloji kullanımı her seviye ve her branşta kullanılır. Öğretmenler, öğretme etkinliklerinde ortaokul ve lisede daha yüksek oranla dijital kaynakları kullanmakta; öğrenciler ise bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirmektedirler.

Ortaokul kısmen, lise kademesi ise tamamen kâğıtsız ortamda çalışır. Dersler, iPad ortamında işlenir; kaynaklar ve dönütler öğretmenler tarafından tablet üzerinden yapılır. Sınıf içi etkinliklerde veya gezi gibi sınıf dışı eğitim faaliyetlerinde de tablet kullanılır. 2016 yılında Google School olan okulumuzda, Google ve Apple ile yürütülen iş birliktelikleri sayesinde teknolojinin eğitim için fırsat haline gelmesi sağlanır.  ICT derslerinde öğrencilerimiz temel bilgileri ve yeterlilikleri kazanırken diğer branş derslerinde ise teknoloji bir öğrenme stratejisi olarak kullanılır.

ICT dersi anaokulundan liseye kadar dikey bir programla tasarlanır. Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimiz alanın farklı alt başlıklarında gittikçe daha kapsamlı hale gelen bir müfredatla ve sürekli ürün geliştirerek teknoloji kullanımında üreten tarafta yerlerini alırlar.

 

Açı İlkokulları’nda ICT dersi 1. sınıftan itibaren her sınıf seviyesinde haftada 2 ders saati olarak gerçekleştirilir.

ICT dersi; doğru ve güvenli teknoloji kullanımı, dijital vatandaşlık, bilgiyi bulma, işleme, düzenleme ve amaca yönelik doküman üretme, algoritma ve programlama ana konuları çerçevesinde ele alınır. Öğrencilerin teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak benimsemesi sağlanır.

ICT dersi uygulama esaslı, temel teknoloji becerilerini kazanmaya odaklı olarak gerçekleştirilir. Programlamanın temeli olan blok kodlama kazanımları işlenir. Disiplinler arası bağlantılarla, ICT dersinin kazanımlarının kalıcı olması sağlanır.

İlkokulda başlayan ICT dersi, ortaokulda haftada 2 saat olarak devam eder. Uygulama esaslı akademik ICT programı; doğru ve güvenli teknoloji kullanımı temelli, farklı konu içerikleri ile tamamı bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilir. Öğrenciler, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve tekrarı sağlayacak dijital dokümanlarla, ihtiyaca yönelik etütlerle desteklenir. Disiplinler arası bağlantılarla, ICT dersinin kazanımlarının kalıcı olması sağlanır. Öğrenciler konu içeriği olarak farklı branşların içinde olduğu projeler üretir.

  • Seçmeli Dersler

Ortaokul seviyesinde ICT alanında Dijital Tasarım, Maker ve Programlama Algoritma seçmeli ders seçenekleri mevcuttur. 5. Sınıfta öğrencilerimiz derslerini seçerler ve 4 sene boyunca bu derse devam etmeleri beklenir.

Dijital Tasarım dersi öğrencilerin dijital yaratıcılıklarını geliştirir, onları yeni teknolojilerle buluşturur ve öğrencilerin öz yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlar. Teknoloji sanat haline gelir. Dijital olarak video, görsel, çizim ve 3D tasarım kavramları üzerinde çalışılır.

Maker dersi öğrencilerin kendi kendilerine yeten, ihtiyaçlarını eldeki malzemelerden karşılayabilen ve bunu yaparken çalışmalarına teknolojiyi harmanlayabilen bireyler olmalarını sağlar.

Programlama ve Algoritma dersi öğrencilerin kodlama mantığını kavramalarını hedefler. Sınıf seviyesine göre blok tabanlı programlamadan başlanarak farklı seviyelerde farklı programlama dillerinin öğrenilmesine doğru giden bir süreç uygulanır.

 

  • Okul Sonrası Etkinlik – Açı Tech

Tüm sınıf seviyelerinde ICT konusunda standart düzeyin üzerinde ilgili ve yetenekli, bu alanda çalışmak konusunda istekli öğrenciler, ICT öğretmenlerinin seçim ve yönlendirmesiyle bu çalışma grubuna dahil olur. Okul sonrası düzenli olarak yapılan çalışmalarda öğrenciler, ders ve seçmeli ders dışındaki konularda eğitim görür ve proje gerçekleştirir.

Açı Tech öğrencileri, ICT öğretmenleri ile tamamen kendi ilgi ve yetenek alanlarında çalışır. 3D tasarım, grafik tasarım, programlama alanlarında yapılan projelerle öğrenciler yeterliliklerini geliştirir. Yeni teknolojilerin incelendiği, gezilerin yapıldığı ve projelerin geliştirildiği bu grup aynı zamanda okul içinde yapılan etkinliklerde ICT konusunda sorumluluk alır.

İlkokul ve ortaokula dikey planlamada bağlı olan lise ICT dersleri, Cambridge IGCSE programını uygular. 130 saatlik ders ardından 10. sınıfta öğrencilerimiz IGCSE – ICT sınavına girmektedir. Üniversite ve iş yaşamı temel teknoloji becerilerinin kazandırıldığı, sınav sonucunda belgelendirildiği ICT dersi, haftada 2 saat olarak yapılır. Derslerinin tamamı Apple bilgisayarlardan oluşan ICT laboratuvarında gerçekleşir.

Teori ve pratik olarak uygulanan ICT dersi, Cambridge planlamasını izler ve farklı araçlarla değerlendirir. Öğrenciler öğrenmeyi kolaylaştıracak ve tekrarı sağlayacak dijital dokümanlarla, ihtiyaca yönelik etütlerle desteklenir.

Dersin temel çerçevesi, öğrencilerin günümüzün teknolojisini anlamaları, güvenli ve bilinçli kullanmaları, farklı ihtiyaçlara yönelik program ve uygulamaları öğrenerek bilişim –  iletişim teknolojileri kullanımı konusunda donanımlı olmalarıdır.

Ders planlamaları diğer branşlarla paralel olarak yapılır ve disiplinlerarası çalışmalarla ICT dersinde öğrenilen kazanımlar pekiştirilir. Biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih ve coğrafya alanları ile ortak projeler yapılır.

ICT dersi dışında, kulüp programında, öğrencilerimize iki farklı alternatif sunulmaktadır. Kodlama – Mobil cihaz programlama ve Maker (Arduino programlama, elektronik ve 3D tasarım).

 

Açı High Tech Kulübü

Lise programında bulunan kulüp seçenekleri arasında bulunan AÇI Tech grubu kontenjan dahilinde öğrenci alır. Kulüp çalışmaları, 33 haftalık planlama ile proje esaslı olarak yıl boyu sürer. Bir proje; 3D tasarım, elektronik ve Arduino programlama gibi farklı alanlarda çalışan öğrenciler tarafından tamamlanır.

Öğrencilerimiz grup çalışması ortamında proje tamamlama, sorumluluk alma bilincini kazanma yeterliliklerini artırır. Akademik faaliyet ortamında belirli bir müfredat ve programın izlendiği dersler, teorik ve daha çok pratik uygulamalarla yapılır.

Çalışmalar 3 ayrı ana başlık altında uygulanır:

  • 3D Tasarım

3D tasarım için öğrenciler TinkerCat, Sketchup ve Rhino programlarını kullanır. Farklı amaçlar için tasarım yaparak projenin modellemesi yapılır. Verilen görevler; öğrencilerin modelleme, ölçeklendirme, geometri ve boyut kavramlarını geliştirici, çok fonksiyonlu düşünme ve sorun çözme becerilerini kazanmasını sağlar. Bilgisayar ortamında tasarlanan modeller farklı filament özellikleri ile 3D yazıcımızda basılır. Dijital ortamda olan tasarımlar somutlaşarak öğrencilerin ellerine alabildikleri bir objeye dönüşür.

  • Arduino programlama

Öğrencilerimiz Arduino Genuino 101 kart kullanarak projenin programlama ve kod yazma aşamasını gerçekleştirir; kod takibi, sorun çözme, analog ölçme (ısı, ışık, ses, hareket vb) becerileni geliştirir ve sensörler kullanarak devreyi kart ile kontrol eder.

  • Elektronik kart tasarımı

Sensörler, devre elemanları, direnç okuma, entegreler ve özellikleri, devre takibi, lehim yapma temel becerileri gelişir.  Bu bölümde öğrencilerimiz projede kullanılacak olan elektronik devrenin tasarımını öncelikle Fritzing programı ile dijital ortamda, ekranda tasarlar ve breadboard üzerinde çalıştırır. Öğrenciler daha sonra havya, yan keski, cımbız vb. araçları kullanarak kartı fiziksel ortamda oluşturur. Devreyi delikli pertinaks üzerine lehimleyerek tamamlar ve çalıştırır.

 

Koding Kulübü

Kod yazma bir hayat becerisi olarak görülmekte ve öğrencilerin bu beceriyi her türlü bir mesleğe uyarlayabilmesi hedeflenir. Algoritmik düşünmenin öğrenildiği ve uygulandığı programlama dersleri, ilkokul ve ortaokulda blok programlama ile başlayıp lisede kulüp yelpazesi içinde kodlama ile devam eder. Öğrenciler; Phyton platformunda kodlama eğitimi alır, temel kavram ve komutları öğrenerek proje geliştirir, ikinci aşamada ise mobil platformlar için yazılım geliştirir, kod yazma yanında proje geliştirme, işlem basamaklarını oluşturma ve takip etmeyi öğrenir.