Açı Okul Öncesi kulüpleri küçük yaştaki öğrencilerin fiziksel, tinsel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, onların bireysel yeteneklerini erken yaşta keşfetmek, var olan ya da gelişmekte olan ilgilerini beslemek için yapılandırılmıştır.

Sanat, spor, müzik dallarında sunulan bu çalışmalar öğrencinin ilköğretim ve daha sonraki yaşantısındaki seçimlerinin temelini oluşturur. Spor etkinliklerini seçen öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilköğretim yıllarında okul takımlarında yer alma fırsatı bulurlar. Aikido, Jimnastik, Basketbol, Pilates ve Bale, Akıl Oyunları, Satranç, Piyano gibi etkinlikler okul saatlerinden sonra ya da hafta sonu Açı Müzik Okulu ve Açı Spor Okulu bünyesinde yapılır.

Gr1-4 arası sınıflarımızda öğrencilerin ilgi duydukları alanı seçebilmeleri için rotasyonlu etkinlik zamanlarımız bulunmaktadır. Etkinlikler haftada 2 ders saati sürer. Öğrenciler şubelerine göre “Rotasyon Grupları” ve “Sunum Grupları” olarak 2 gruba ayrılır. Rotasyon gruplarında yer alan öğrenciler; 1. yarıyıl içinde spor, satranç, bilim teknik ve el sanatları etkinliklerine dönüşümlü olarak katılır. Sunum grupları dans, drama ve müzik etkinlikleri olarak ortak bir tiyatro gösterisi hazırlar ve dönem sonunda hazırladıkları bu gösteriyi sunarlar. Rotasyon grupları 4-5 haftada 1 dönüşürken sunum grupları tüm dönem boyunca aynı etkinlikte kalır. 2. yarıyıl, sunum yapan öğrenciler rotasyonlu etkinlik derslerine, etkinlik derslerinde yer alan öğrenciler ise sunum grubuna geçerler.

Rotasyonlu Etkinlikler: Dans, El Sanatları, Drama, Spor, Müzik, Satranç, Bilim ve Teknik, Go, Destination Imagination, Dergi

Ortaokulda seçmeli dersler iki kategoriye ayrılarak öğrencilere ilgi duydukları konularda eğitim alabilme ve uygulama yapabilme fırsatı sunar. “Seçmeli Ders 1” kategorisinde; “Fen – Matematik”, “Kültür – Toplum” ve “Teknoloji – Strateji” başlıkları altında yer alan derslerle öğrenciler, akademik olarak ilgi duydukları alanlar doğrultusunda uygulama yapabilecekleri, projeler yaratabilecekleri, okullar arası turnuva, yarışma veya paylaşımlara katılabilecekleri ortamlarda yer alır. “Seçmeli Ders 2” kategorisi ise “Sahne Sanatları”, “Müzik” ve “Görsel Sanatlar” altında açılan derslerden oluşur ve her öğrencinin sanatın bir dalında eğitim alarak kendini sanatla ifade etmesini, yaratıcılığını, sunum becerilerini ve estetik duygusunu geliştirmesini hedefler.

“Seçmeli Ders 1” ve “Seçmeli Ders 2” kategorileri altında öğrencilerin eğitim alabileceği alanları aşağıda görebilirsiniz:

Seçmeli Ders 1: Fen – Matematik (Bilim Kulübü, Fen Mutfağı, Akıl Oyunları, CSI) / Kültür – Toplum (Açı Dergisi, Global Connection, Sosyal Sorumluluk, Eco-School, Çantam Sırtımda, Düşünme Sanatı, Radyo, Pre-JMUN, JMUN, Role Playing Games) / Teknoloji – Strateji (Go, Satranç, Dijital Tasarım, Maker, Programlama-Algoritma)

Seçmeli Ders 2: Görsel Sanatlar (Sanat, Heykel, Endüstriyel Tasarım, Fotoğraf, Film Kulübü) / Müzik (Ritim, Koro, Keman, Gitar, Saksafon, Yan flüt, Çello, Trompet, Klarnet) / Sahne Sanatları (Tiyatro, Dans)

Okul kulüplerinin öğrenim deneyimi adı altında toplanmasının nedeni, öğrenimin yaşam boyu sürmesi ve bireysel bir yolculuk olmasıdır.

Bu öğrenim, ALE, sosyal sorumluluk projeleri ve kulüplerle sınıf içi öğrenimin ötesine geçmekte, yaşama kültüründe önemli bir paya sahip olan müzik ve sanat deneyimlerinin yanı sıra, günümüzün teknolojinin etkisiyle hızla değişen iletişim ve insan ilişkilerine dair öğrenim fırsatları da yaratmaktadır.

ALE, bireyi; özgün düşüncelerin ve farklı yönlerin keşfedildiği bu yolculukta bazı sıra dışı, yaratıcı ve etkili örnekleri görmeye davet eder.

Kulüp çalışmaları ile ilgili videolara Youtube hesabımızdan ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/@acihighschool

Öğrencilerin katılabilecekleri kulüpleri aşağıda görebilirsiniz: