Açı Okul Öncesi, her öğrencinin sahip olduğu farklı becerilere ve öğrenme tarzındaki çeşitliliğe saygı duyar; bunları besleyen bir öğrenme ortamı sağlar.

Açı Okul Öncesi eğitim-öğretim programı; öğrencileri düşünmeye, yaratmaya, soru sormaya, risk almaya ve yeni şeyler keşfetmeye teşvik eden bütüncül bir yaklaşım hedefler. Kim olduğumuz, nerede ve hangi zaman içinde olduğumuz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, dünyanın nasıl işlediği, kendimizi nasıl düzenlediğimiz ve birlikte yaşadığımız dünya için sahip olduğumuz sorumluluklar programda yer alan önemli kriterlerdendir.

Açı Okul Öncesi, benimsediği bütüncül yaklaşım ile yaş grup özelliklerine uygun, tematik-proje temelli, sosyal-duygusal alanları merkeze alan, STEAM etkili, soru sormayı önemseyen disiplinler arası bir program takip eder.

Her eğitim-öğretim yılı içerisinde tüm yaş gruplarında 9 hafta süren 4 tema yer alır:

3-4 Yaş: Benim Hakkımda Her Şey – Çevremizdeki Doğa – İnanılmaz Yapılar – İçimdeki Sanat
4-5 Yaş: Benim Hakkımda Her Şey – Çevremizdeki Doğa – Hayal Et ve Yap – İçimdeki Sanat
5-6 Yaş: Ben ve Yaşadığım Çevre – Yaşadığımız Harika Dünya – Şehrimdeki Maceralar – İçimdeki Sanat

Öğrenim etkinlikleri ve iletişim, öğrencilerin özgüvenlerini ve öğrenmeye karşı pozitif yaklaşımlarını geliştirecek biçimde tasarlanır. Bu yaklaşımın çerçevesini; dil ve iletişim, matematik, fiziksel gelişim, yaratıcı sanat, fen ve doğa bilgisi ve en önemlisi sosyal-duygusal öğrenme hedeflerini kapsayan her yaş grubu için farklı seviyelerde hazırlanmış yazılı program oluşturur.

Program

Bir çocuğun sosyal ve duygusal yönden gelişimi, genel gelişiminin en önemli parçasıdır ve yaşamlarının her alanında etkisini gösterir. Açı Okul Öncesi programında “ben (kişilik)” kavramı geliştirilir ve beslenir. Çocukların kendileri hakkındaki görüşleri ve bir şeyi yapıp yapamayacakları konusundaki inançları, onların öğrenmeleri ve karşılaştıkları yeni durumlara olan yaklaşımlarını etkiler. Sağlıklı bir “ben (kişilik)” kavramı, her çocuğun başarısının anahtarıdır. Açı Okul Öncesi; öğrencinin sosyal ve duygusal gelişiminde başkalarıyla ilişki kurma, duygu ve davranış yönetimi, kendine güven ve farkındalık ana başlıkları altında toplanan kazanımları gerçekleştirmesi için fırsatlar sunar.

Okul öncesi çağında çocuklar matematiği doğal yollarla keşfeder ve deneyimler. Açı Okul Öncesi de bu anlayışı kabul ederek, matematiği diğer alanlarla bütünleştiren etkin bir program sunar. Matematik programımızda yer alan; sayılar, örüntü, grafik, şekiller, zaman, uzunluk ve ölçü konuları üzerinden öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi hedeflenir.

Okul öncesi çağındaki çocuklar kendilerini, ailelerini ve yakın çevrelerindeki insanları daha iyi tanır. Yaşadığımız dünyayı öğrenmeye ve anlamaya ise içinde bulundukları dünyayı keşfederek başlar. Çocuklar “İnsanlar ve diğer canlılar nasıl yaşar, birbirleriyle nasıl ilişki kurar, karşılaştıkları problemleri nasıl çözer, yaşadıkları çevreyi nasıl şekillendirir?” gibi sorulara yaş gruplarına uygun temalar aracılığı ile cevap bulur.

Erken çocukluk döneminden itibaren öğrenciler, her şeyin nasıl işlediğini bilmeye merak duyar ve bunları keşfetmek ister. Açı Okul Öncesi programımızda tüm bu bilgiler ışığında, çocukların ilgilerini arttırmak için sonsuz fırsatlarla dolu olan doğada gerçekleşen, doğa ile ve doğa hakkında birçok etkinlik yer alır. Bu etkinlikler esnasında çocuklar bir bilim insanı gibi çevrelerini gözlemler, deneyler yapar ve keşfeder.

Açı Okul Öncesi programının en önemli bölümlerinden birini de “yaratıcı sanat” oluşturur. Programımızdaki müzik ve sanat aktiviteleri ile çocuklar hayal güçlerini geliştirirken duygularını da bu yolla ifade etmeyi öğrenir. Yaratıcı sanatın diğer bir kolu olan “yaratıcı oyun” ve “drama” ise çocuğun benlik kavramının gelişmesinde önemli bir yer tutar. Oyun sırasında liderlik yapmayı, gerektiğinde takip etmeyi ve sırasını beklemeyi öğrenir. Ayrıca çocuklar bu yolla henüz kelimelerle ifade edemediği duygularını gösterme olanağı bulur.

Açı Okul Öncesi müzik programı; öğrencilerimizin müziği sevmesini gerek dinleyici gerekse katılımcı olarak müzikten keyif almasını hedefler. Müzik; çocuğun dil, kendini ifade etme gibi birçok becerisinin gelişmesinde, özgüven kazanmasında önemli bir rol oynar ve “evrensel bir dil” olarak tüm çocuklar tarafından ilgiyle karşılanır. Program içerisinde kullanılan şarkı ve müzikli oyunlar, çocukların başka kültür ve dillerle ilgili farkındalıklarının artırmasını sağlar.

 

Fiziksel gelişim sadece vücudun tüm bölümlerini kullanarak kasların gelişimi ve büyüme değil aynı zamanda sağlıklı gelişim için bir anlayışa sahip olmayı da kapsar. Açı Okul Öncesi Programı ince ve kalın motor kas gelişimini destekleyerek öğrencinin kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılamasından kalem tutmasına kadar birçok becerisinin gelişimine; okul yaşamında gerçekleştirilen etkinliklerle sağlıklı yaşam için fiziksel egzersizin ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında farkındalık kazanmasına destek verir.

Branş öğretmenleri ile yapılan Beden Eğitimi dersleri Jimnastik, Dans, Oyunlar, Sağlık, Yaşam Boyu Fiziksel Aktivite, Sosyal Beceriler başlıkları altında belirlenen hedefler doğrultusunda planlanır.

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme; erken yaş dil eğitiminin temel öğeleridir. Açı Okul Öncesinde uygulanan “okuma yazma” programı ile öğrencilerin dil gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır.

Bu program ikiye ayrılır:

1.Okuma-Yazma Öncesi
2.Okuma-Yazmaya Hazırlık

3+ ve 4+ yaş grubu öğrencileriyle “okuma-yazma öncesi” çalışmaları yapılırken, 5+ yaş grubu öğrencileriyle “okuma-yazmaya hazırlık” çalışmaları yapılır.

Okuma
Okuma çalışmalarında tüm yaş gruplarımızda farklı seviyelerde Oxford Okuma Ağacı (ORT) programı kullanılmaktadır. Bu programa göre; küçük çocuklar kelimeleri tanımada veya kelimelerin anlamlarını öğrenmede zorluk çekerken kendilerine okunan bir hikâye içerisinde yer alan kelimeleri ve anlamlarını kolaylıkla öğrenebilmektedir. Oxford Okuma Ağacı (ORT) programının okuma öğrenimine bakış açısına göre; hikâyedeki olay ve anlam önceliklidir. Oxford Okuma Ağacı (ORT) programının okulumuzda okunan hikâyeleri 4-6 yaş çocuklarının hayat tecrübelerini yansıtmaktadır. Bu da çocukları okunan hikâyelerle kendi hayatları arasında bağlantılar kurmaya, deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik eder. Öğrencilerin okuma ve yazma becerisine yönelik gelişimi ve ilgisi sınıflarda kullanılan görsel malzemelerle desteklenir.

Yazma
Yazma programında çocuklar, yaparak-yaşayarak öğrenmeyle, el becerilerini geliştiren kaynaklarla ve farklı öğrenme teknikleriyle doğru ve rahat yazmanın temelini atar. Kullanılan malzeme ve materyallerin tümü yaş gruplarına uygun olarak seçilir.

Okuma-Yazma Grup Çalışmaları
5+ yaş sınıflarında öğrenciler, okul başladıktan belli bir zaman sonra ihtiyaçlarına göre küçük gruplar halinde haftanın her günü 45 dakikalık zaman dilimlerinde dil, ses, yazı yazma, okuma ve günlük tutma çalışmaları yapar.

Okul öncesinden ilkokula geçişte, öğrenciler hem sosyal hem de akademik anlamda önemli değişimler içine girerler. Bu nedenle 5-6 yaş (ilkokul hazırlık) programımızın öncelikli amacı, ilkokuldaki temel ihtiyaçlara göre öğrencilerimizin becerilerini geliştirerek ilkokul programına kolay bir geçiş yapmalarını sağlamaktır.

İlkokul hazırlık programında yer alan kazanımlar günlük akış içinde dengeli olarak dağıtılmıştır. Okuma ve yazma çalışmaları, matematik etkinlikleri ve küçük grup çalışmaları 5-6 yaş programının ilkokula hazırlık için yapılandırılmış öğrenim etkinliklerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca üzerinde durduğumuz temalarla da öğrencilere ilkokul programının temelini oluşturan araştırma ve sorgulama becerileri verilir.

5-6 yaş öğrencileri, her Açı döneminde bireysel gelişimleri doğrultusunda öğretmenler tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmelerin amacı, her öğrencinin ilkokula geçişinde güçlü olduğu ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanları belirleyip bu alanlarda yapılacak olan bireysel çalışmaların planlanmasıdır. Eğitim yılı sonunda öğrenciye ait tüm bilgiler, ilkokul 1. sınıf öğretmenleri, yöneticileri ve öğrenci velisi ile paylaşılır.

Okul öncesi programımız her öğrencinin geçmiş yaşantısından yola çıkarak karakterini, ihtiyaç ve yeteneklerini göz önünde bulundurur. Bu bilgiler, farklı yeteneklere ve öğrenme stillerine sahip olan öğrenciler için uygun olan bireysel bir öğrenme programı oluşturmamıza yardımcı olur. Programımız her yaş grubu için farklı seviyelerde; dil ve iletişim, matematik, fiziksel gelişim, yaratıcı sanat, fen-doğa bilgisi ve en önemlisi de sosyal-duygusal gelişim hedeflerini içermektedir. Aktivitelerimiz ise iletişim, özgüven ve bağımsız olarak iş yapabilme becerileriyle birlikte öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeyi hedefler.

Portfolyo
Portfolyo, öğrencinin örnek çalışmalarının bir araya getirildiği ve öğrencinin gelişimini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Gerçekleşen öğrenmenin takibi ve bir sonraki aşamanın planlanmasına kaynak olan portfolyo çalışmaları günlük akış içindeki tüm alanlarda yapılan çalışmalardan örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Oluşturulan portfolyo ile öğretmenlerimiz, öğrencinin bireysel gelişimini daha somut verilerle değerlendirip bunları velilerimiz ile yılda 3 kez yapılan bireysel görüşmelerde paylaşır.

Değerlendirme
Tüm eğitim yılı boyunca devam eden gözlemler ve takip kayıtları ile öğrencilerin çalışmaları ve gelişimleri değerlendirilir. Gözlem notları ve takip kayıtları, öğrencinin gelişimini gösteren somut verilerdir. Bu veriler ışığında yapılan değerlendirmeler daha somut ve nesnel olmaktadır.

Açı Raporları
Öğrencinin kişisel gelişimine yönelik yapılan gözlem ve değerlendirmeler, yılda 2 kez yazılı olarak aileler ile paylaşılır. Bu raporlar dışında organize edilen bireysel görüşmeler ile öğrencinin gelişimi düzenli olarak velilere aktarılır.

Aşağıdaki farklı öğrenme alanlarını günlük ve haftalık planlarımıza dahil ederek program hedeflerine ulaşmayı amaçlarız. Günlük akışta, her bölüme büyük grup ile konuyu tanıtarak başlar; sonrasında küçük gruplar ile devam ederken öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını daha yakından gözlemler ve destek oluruz.

Keşif Zamanı
Okul başlama saati ile sonrasında devam eden ilk 45-60 dakikalık süreç ve de hafta içinde belli gün ve saat diliminde gerçekleşen bölümdür.

 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini amaçlayan etkinlikler tamamlanır.
 • Arkadaşlık ilişkilerinin dinamiklerini güçlendiren oyun zamanlarını içerir.

Haydi Hareket Edelim:

 • Fiziksel esenlik hedefimizin bir parçası olarak her gün sabah sporu gerçekleştirilir. (Okula Uyum Haftası sonrasında)
 • 5-15 dakika arasında süresi vardır.
 • Zaman zaman bahçe zaman zaman sınıf içinde planlanır.

Bahçe Zamanları:

 • Bahçe zamanları, günde yarımşar saatten iki kere gerçekleşmek üzere toplam bir saattir.
 • Öğrencilerin; arkadaşlık ilişkilerine, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimlerine destek verir.
 • Serbest keşif yapmalarına fırsat verir.

Dil Bilgisi ve İletişim:

 • Konuşma, dinleme ve anlama becerilerini gerçekleştirdiğimiz bölümdür.
 • Kelime dağarcığını geliştirmeyi, ikinci dil olan İngilizcede tam ve kurallı cümle kurmayı sağlayan aktiviteler tamamlanır.
 • Okunanı anlama ve sorulara cevap verebilme, ses farkındalığına giriş ve dikkat süresini arttırma diğer hedeflerimiz arasındadır.

Ara Öğünler ve Öğle Yemeği:

 • Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere ara öğün ve öğlen yemek saatimiz vardır.
 • Okul menümüz her ay başında CIS’e yüklenir ve menü başlığı altından görüntülenebilir.
 • Bu saatlerde öğrencilerimiz; sofra kurallarını öğrenmek, bağımsız öz bakım becerilerini gerçekleştirmek adına öğretmenleri tarafından gözlemlenir ve yönlendirilir.

Dinlenme Zamanı:

 • Öğle yemeğinin ardından sınıfımızda sakin zaman geçirdiğimiz 40-45 dakikalık zaman dilimidir.
 • Bu zaman diliminde, öğrenciler kendi kendine, arkadaşları ya da öğretmenleri ile sessizce kitap okur.
 • Öğretmen, çocuklar için yoga aktiviteleri yapar. (Haftalık planlamada günleri değişebilir.)
 • Mindfullness aktiviteleri tamamlanır. (Haftalık planlamada günleri değişebilir.)

Temaya Dayalı Öğrenme (Disiplinler Arası):

 • Temalarımızın ışığında, disiplinler arası öğrenme yolu ile yeni bir kavram ve konuyu tanıttığımız bölümdür.
 • Müfredatımızda yer alan tüm alt alanlardaki hedeflerimiz, temalarımızda bağlantılı olarak planlanır. (Matematik, Yaratıcı Sanat, Fen-Doğa, Yaşadığımız Dünya)
 • Gezilerimiz de bu alanın bir parçasıdır.

Branş Dersleri:

3-4 Yaş:
Haftada iki ders spor, iki ders müzik ve bir ders rehberlik saati vardır. Branş dersleri yarım saattir ve branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir.

4-5 Yaş:
Haftada iki ders spor, iki ders müzik, bir ders ICT ve bir ders rehberlik saati vardır. Branş dersleri yarım saattir ve branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir.

5-6 Yaş:
Haftada iki ders spor, iki ders müzik, bir ders ICT ve ayrıca ayda bir kere rehberlik dersi vardır. Branş dersleri yarım saattir ve branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir.

 • Spor derslerinde, yaş özelliklerine uygun fiziksel gelişimi destekleyici bir program takip edilir.
 • Müzik derslerinde, yaş özelliklerine uygun İngilizce ve Türkçe şarkıları ve ritmi öğrenmeye dayanan bir program takip edilir.
 • ICT derslerinde, mekansal düzlemden başlayarak kodlamaya giriş yapılır ve problem çözme becerilerine dayanan bir program takip edilir.
 • Rehberlik derslerinde, yaş grup özelliklerine uygun öğrenmemiz ve baş etmemiz gereken duygu ve davranışları destekleyici bir program takip edilir.

Eve Dönüş Hazırlıkları
Gün sonunda öğrencilerimizin devam eden sorumluluklarını gerçekleştirdiği bölümdür. Öğrencilerimiz,

 • Ayakkabılarını değiştirir.
 • Dolaplarını ve çantalarını düzenler.
 • Suluklarını alır ve gün değerlendirmesine katılır.